Djupsjöbacka skola 1901-2001: (g)jord att älska, vär(l)d att bevara

Etukansi
Kronoby kommun, 2001 - 96 sivua

Kirjaluettelon tiedot