Perheen suojassa: -Miten onnistua sijaisperheenä?

Etukansi
BoD - Books on Demand, 8.3.2016 - 128 sivua
Perheen suojassa tiivistää kahden sijaisperhetyön ammattilaisen osaamisen ja kokemuksen yksiin kansiin. Selkeät esimerkit tuovat teoreettisen viitekehyksen lukijalle ymmärrettävään muotoon. Samalla monet arjessa sijaisperheitä mietityttävät ilmiöt kuten sijoitetun lapsen epäkiitollisuus tai aggressiivisuuden lisääntyminen tietyissä kehitysvaiheissa saavat selityksen psykologisten ilmiöiden avaamisen kautta. Kirja avaa sijaisperheen kipukohtia ja sijoituksen kriittisiä vaiheita moninäkökulmaisesti. Se soveltuukin mainiosti oppaaksi jo sijaisperheenä toimiville, sijaisperheeksi ryhtymistä harkitseville sekä kaikille sijaisperheiden kanssa työs kenteleville. Kirjoittajat Antti Joensuu ja Jussi Sutinen ovat pitkään sijaisperheiden parissa työskennelleitä psykoterapeutteja, joilla on myös laajasti omakohtaista kokemusta tukiperheenä ja sijaisvanhempana toimimisesta.
 

Mitä ihmiset sanovat - Kirjoita arvostelu

Yhtään arvostelua ei löytynyt.

Sisältö

Näkökulmia perhesijoitukseen
9
Tie sijaisperheeksi
22
Onnistuneen perhesijoituksen kulmakivet
34
Kysymyksiä ja vastauksia
93
Loppusanat
123
Tekijänoikeudet

Muita painoksia - Näytä kaikki

Yleiset termit ja lausekkeet

Tietoja kirjoittajasta (2016)

Antti Joensuu (perheterapeutti, psykoterapeutti, sijaisvanhempi, kirjailija) on työskennellyt sosiaalialalla yli neljännesvuosisadan ajan. Joensuu on kehittänyt menetelmiä perhehoitoon erityisesti voimakkaasti oireilevien lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn sekä tehnyt pioneerityötä avomuotoisen perhekuntoutuksen kehityksessä. Joensuu on toiminut itse sijaisvanhempana ja tukiperheenä lukuisille lapsille ja nuorille. Psykoterapeuttina Joensuu on erikoistunut väkivaltaisesti käyttäytyvien lasten ja aikuisten hoitoon.

Jussi Sutinen (perheterapeutti, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti, kirjailija) on työskennellyt vuosikymmenen ajan erilaisissa lastensuojelun haastavissa tehtävissä. Sutiselle on tuttua laitosmuotoinen hoito, perhekuntoutus, tukiperheenä työskentely, haastavien nuorten kanssa työskentely sekä sijaisperheiden tukeminen ja ohjaus. Sutinen on kehittänyt menetelmiä sijaisperheiden työnohjaukseen ja ollut mukana useissa perhesijoituksissa terapeuttina ja työnohjaajana. Sutinen on erikoistunut kiintymyssuhteiden ja traumojen hoitoon perhesysteemeissä. Häneltä on aiemmin julkaistu narratiivisuudesta kertova teos ja lastenkirja Sininen talo, joka käsittelee sijoituksen onnistumista satuterapian keinoin.

Kirjaluettelon tiedot