Sivut kuvina
PDF
ePub

17οφus. , 'Αμμος δ' οι μεγάλοι και καρτεροί ή σοφοί άνδρες,

Όππότε πρώτα θάνωμες, ανάκοοι ενχθοί κοίλα
Ενδομες εν μάλα μακρόν ατέρμονα τηνρετον ύπνο.
Και συ μεν εν σιγά πεπνκασμένος έσσεαι εν γα,
Ταις υμφαισι δ' έδοξεν αεί τον βάτραχον αδες,
Το δ' εγώ και φθoνέοιμι· το γας μέλος και καλόν άδει.

"Αχετε Σικελικαι το πένθεος, άρχετε Μουσαι.
Φάρμακον ήλθε, Βίων, ποτί σον σόμα, φαρμακον ειδες
Πώς τεν τους χίλεσσι ποτέδραμε, κεκ εγλυκάνθη;
Τις δε βροτος τοσσέτον αναίμερος , ή κερίων του,
“Η δέναι καλέων τοι φαρμακον εκφυγεν ωδέν.

"Αρχετε

Nicht nach Pindaros fehnen sich so die Boeotischen Haine,
Also bejammert nicht ihren Alkaios die felfige Lesbos,
Ihren Dichter beseufzet, wie dich, nicht Steos Gestade.
Mehr als Archilochos bift du die Sehnsucht von Paros, es

finget
Mitålåna deinen Gesang ftatt dem Liede der Saffo!

Ach beginnet die Slage, beginnet figilische Rusen!
Uue denen die Musen lieblichtonende Stimmen
Gaben zum Hirtengesang beweinen das Schicksal des Tod:

ten.
Chepkrit! du weinft, du Liebling fizilischer Rufen!
Weinend fing' ich die Stlag' Ausonia's, nicht unkündig
Sanfter Lieder, welche du deine Jünger, o Bion
Lehrteft, und zum heiligen Erbe der Nuse fie meihteft.
Deine Habe ließest du andern, mir die Muse!

Ach beginnet die Klage, beginnet fizilische Musen! Wenn im Garten welket die Blüte der duftenden Malven, und die Ranke des grünlichen Efeu's, und blühender Fens

chel, Sproffen fie wieder das kommende Jahr und leben von

neuem,

Aber

1

morchus.

*Αρχετε Σικελικαί τω πένθεος, άρχετε Μοίσοι.
'Αλλα δίκα κίχε παντας: εγω δ' επί πένθεί τάδε
Δακρυχέων τεόν όιτον οδύρομαι οι δυνάμην δε,
“Ως Ορφεύς καταβας ποτί τάρταρον, ως ποκΟδυσσεύς,
Ως παρος Αλκίδας" κήγω ταχ αν ές δόμον ήλθον
Πλατέος, ως κεν ίδοιμι και ει πλετή μελίσδεις,
Ως άν άκουσαίμην τι μελισδεαι· αλλ' επί κώρος
Σικελικόν τι λίγαινε, και αδύ τι βωκoλιάσδεν
Κεκείνη Σικελαίς και λιαναίοισιν έπαιξεν
Αιοσι, και μέλος δε το Δώριον. έκ αγέραςος

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Aber wir die Großen, die Weisen, die machtigen Menschen,
Sind wir einmal todt, so schlafen wir finnlos im Grabe.
Ach den langen unendlichen Schlaf, aus dem man nicht aufs

wacht!
Ach beginnet die Slage, beginnet fizilische Musen!
Deinen Lippen nah'te Gift, du trankft ihn, ø Bion!
Nah’te deinen Lippen und wandelte nicht sich in Honig!
Wer der Sterblichen war der Grausame? rage wer

mischte
Deinen giftigen Becher, und tådtete deine Gefänge?

uch beginnet die stlage, beginnet fizilifche Museu!
Aber es haschet alle die Strafe! Mir fliessen des

Schmerges
Bittre Chránen bei deinem Tod'. --- Ach daß ich verm&chte
In des Tartaros Schlund wie Ooiffeus, Håraklås und Ors

feus
Nieder zu steigen! ich eilte zum Schlosse des furchtbaren

Stinigs,
Såh ob Pluto dich habe zu seinem Sånger erkohren,
Hårte deinen Gesang! -- Ach finge figilische Weisen,
Süße Hirtenlieder der Göttin! Persefona spielte
Un Sizilia's Ufern einft! an der Wurzel des Aetna

Sang

17ofφus. , Έσσε3 α μολπα ως Ορφέϊ πρόσθεν έδωκεν

Αδεα φορμίζοντι παλίσσιτον ευρυδίκειαν,
Και σε, Βίον, πεμψε τοις ώρεσιν· ει δέ τι κηγών
Συρίστεν δυνάμην, παρα πλουτέϊ καυτός άνδον.

Bion.

Sang fie Dorische Lieder! Es wird nicht ohne Vergeltung
Sein der Gesang! Wie fie einst dem leierkündigen Orfeus
Eurůdifeia gab; ihr wiederzukehren vergånnte,
Also wird sie den Gdhen dich wieder senden o Bion!
Mein Gesang ach daß er's vermochte! dann wollt' ich verfüh:

nen
Pluto, wollte dir isien, o Bion, die Bande des Todes !

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

(Ein gleichzeitiger Dichter mit dem vorhergehenden, und aus Smyrna gebürtig. Von seinen Jdyllen gilt, im Gangen genommen, eben das, was über die vom Miorchus angemerkt ist. Die ausführlichste darunter, aber mehr eine Art von Slaghymne, ift: die Todesfeier des Udonis, die Der Graf Christian zu Stollberg in der angef. Sammlung S. 191. ff. überfekt hat.)

ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ Γ. *)

A μεγάλα μοι κύπρις 29' υπιώοντι παρέσα,
Νηπίαχον τον Έρωτα καλάς εκ χειρος άγουσα,
'Ες χθόνα νευράζοντα τόσον δέ μοι έφρασε μύθον"
Μέλπ δεν μοι, φίλε βότα, λαβών τον "Έρωτα δίδασκε.

“Ως λέγε, χ’ & μεν απήλθεν εγω δ' όσα βωκολίασδον,
Νήπιος, ως εθέλοντα μαθείν τον "Έρωτα, διδασκον,
Ως εύρεν πλαγίαυλον ο Παν, ως άυλον 'Αθάνα,

[ocr errors]

*) Uebersetzung des Grafen zu Stolberg. S. Geb. a. D.

Οr. G. 196.
Einft da ich ruht im Morgenschlummer, ftand Afrodita
Vor mir, und an der Mutter Hand, mit Blicken die erds

wärts
Schauten, ihr kleines Studblein, und lächelnd sagte die Gets

tin:

Singe, geliebter Hirt, und nimm den Straben und lebr' ibn
Deinen Gefang! Sie sagt es und gieng, da lang ich die Lies

der
Die wir zu fingen pflegen, wir Hirten, und meinte der

Sinabe, Ach ich Thor! ich meinte der Strabe laurde den Liedern! δείν. 6. 1.33,

τζης

Bion.

Ως χέλυ, Ερμων, κιθαραν δ' ως αδύς 'Aπόλλων,
Ταύτά μιν εξεδίδασκαν ο δ' εκ εμπάζετο μύθων,
Αλλά μοι αυτός άειδες ερωτύλα, και μ' έδίδασκε.
Θιατών αθανάτων τε πόθος, και μετέρος έργα.
Κηγών εκλαθόμαν μεν όσων τον "Έρωτα διδασκον"
Οσσα δ"Έρως μ' έδίδασκεν ερωτύλα, πάντεδιδάχθην.

Virgil.

Und ich sang, wie Pan erfand die Pfeife, wie Pallas
Ihre Fldte, wie Hermes die Leier, wie Foebos Apollon
Sein fåßtönendes Saitenspiel, erfand, und beseelte.
Also sang ich dem Sinaben, allein er verschmåhte die Lehren
Und er begann, er selbft, und lehrte mich Liebesgefange,
Lehrte der Ostter und Menschen Buhlschaft midy, und die

Chaten
Seiner Mutter. --- Pidßlich vergaß ich daß ich der Lehrer
Sei des finaben, und lernte von ihm, und finge was et

fang.

[ocr errors]
« EdellinenJatka »