Sivut kuvina
PDF
ePub

.OR, A

SYSTEMATIC ARRANGEMENT

AND

DESCRIPTION

OF

THE PLANTS

OF

NORTH AMERICA.

CONTAINING, BESIDES WHAT HAVE BEEN DESCRIBED BY
PRECEDING AUTHORS, MANY NEW AND RARE
SPECIES, COLLECTED DURING TWELVE
YEARS TRAVELS AND RESIDENCE

IN THAT COUNTRY,

BY

FREDERICK PURSH.

IN TWO VOLUMES,

WITH TWENTY-FOUR ENGRAVINGS,

VOL. II.

LONDON:

PRINTED FOR WHITE, COCHRANE, AND CO.,

FLEET STREET.

[merged small][ocr errors]

XII. POLYANDRIA.

1. MONOGYNIA.

423. BEJARIA. Cal. 7-fidus. Pet. 7. Stam. 14. Caps,

7-locularis, polysperma. 424. TILIA. Cal. 5-partitus, deciduus. Pet. 5. Stigma

sub-5-lobum. Caps. immatura 5-locularis, 5-valvis,

5-sperma : matura submonosperma, basi dehiscens. 425. HELIANTHEMUM. Cal. laciniis 5. sæpius inæ.

qualibus : 2. extimis minoribus. Pet. 5. Caps. l

locularis, 3-valvis ; valvis medio septiteris. 426. HUDSONIA. Cal. 3-partitus, tubulosus. Pet. 5.

Slam. 10–15. Caps. 1- locularis, 3-valvis, 3-sperma. 427. TALINUM. Cal. 5-phyllus. Pet. 5. Caps, l•lo

cularis, 3 valvis, polysperma. 428. PORTULACCA. Cal. 2-fidus. Pet. 5. Caps. 1-lo

cularis, circumscissa. A29. CHELIDONIUM. Cal. 2-phyllus, deciduus. Pet. 4.

Caps. 1, locularis, linearis. Sem. plurima, cristata. 430. GLAUCIUM. Cal. 2-phyllus, deciduus. Pet. 4.

Siliqua 2-locularis, linearis. Sem. plurima, punc

tata. 431. PAPAVER. Cal. 2-phyllus, deciduus. Pet. 4. Caps.

1-locularis, sub stigmate persistente poris dehiscens. 432. SANGUINARIA. Cal. 2-phyllus. Pet. 8. Caps.

ovata, 1-locularis. 433. ARGEMONE. Cal. 3-phyllus, deciduus. Pet. 6.

Caps. semivalvis. 434. PODOPHYLLUM. Cal. 3-phyllus. Pet. 9. Bacca

3-locularis, coronata stigmate. 435. ACTÆA. Cal. 4-phyllus, deciduus. Pet. 4. Bacca

1-locularis. Sem. semiorbiculata. 436. SARRACENIA. Cal. duplex, 3-phyllus et 5-phyllus.

Pel. 5. Caps. 5-locularis. Stulus stigmate cly437. LEWISIA. Cal. 7--9-phyllus, scariosus. Pet. 14—

peatus, VOL. II.

18. Stylus 3-fidus. Caps. 3-locularis, polysperma.

Semina nitida. 438. NYMPHÆA. Cal. 4-5-phyllus. Pet. plurima, ger

mini sub siaminibus inserta. Stigma radiatum, sessile, medio nectariferum. Bacca muitilocularis, po.

lysperma. 439. NÚPHAR. Cal. 5-6-phyllus. Pet. plurima, recep

taculo cum staninibus inserta, dorso nectarifera. Stigma radiato-sulcatum, sessile. Bacca multilocu.

laris, polysperma. 4 10. CERATOPHYLLUM. Cal. multipartitus : femineus

6-phyllus, imbricatus. Cor. O. Anth, tricuspidatæ. Nux 1-sperma. Monoicum.

II. DI-PENTAGYNIA. 441. CALLIGONUM. Cal. 5-partitus. Cor. O. Styli 4.

Nux 1-locularis, 4-alata. Dioicum. 442. DATISCA. Cal. 5-phyllus : femineus 2-dentatus.

Cor. 0. Anth. sessiles, oblongæ, 15. Styli 3. Caps.

3-angularis, 3-cornis, 1-locularis. Dioica. 443. MENISPERMUM. Cal. o. Pet. 4. exteriora ; 8.

interiora. Stam. 6. 8. 12. 16. Pist. 2-3. Bacca

1-2, monospermæ. Dioicum, 444. DELPHINIUM. Cal. o. Pet. 5. Neclar. 2-fidum,

postice cornutum. Caps. 1-3. seu 5. 445. ACONITUM.

Cal. o.

Pet. 5. supremo fornicato. Nectar. 2. pedunculata, recurva. Caps. 3. seu 5. 446. AQUILEGIA. Cal. o. Pet. 5. Nectar, corniculata,

inter petala. Caps. 5. distinctæ. 447. CIMICIFUGA. Cal. 4-5-phyllus. Pet. 4–8. car.

tilaginea. Cups. 1-5. seu plures, oblongæ, sutura

laterali dehiscentes, polyspermæ. 448. ASCYRUM. Cal. 4-phyllus : 2. interioribus majori

bus. Pet. 4. Filam. in 4. phalanges digesta. Caps.

oblonga, 1-locularis, 2-valvis, calyce inclusa. 449. HYPERICUM. Cul. 5-partitus, laciniis subæquali

bus. Pet. 5. Filam. vix basi connata. Caps, sub.

rotunda : loculis numero stylorum : 1-2-3-5. 450. ELODEA. Cal. 5-partitus, æqualis. Pet. 5. ungui.

bus nectariferis. Filam. 10–15. in 3. phalanges connata. Glandulæ inter phalanges. Styli 3. di. vergentes, Caps. 3-locularis.

III, POLYGYNIA.

* Flores ragi. 451. ILLICIUM. Cal. 6-phyllus. Pet. 27. Caps. plures,

in orbem digestæ, 2-valves, 1-spermæ. 452. MAGNOLIA. Cal. 3-phyllus. Pet. 6-9. Caps.

2-valves, l-spermæ, in strobilum imbricatæ. Sem.

pendula. 453. LIRIODENDRON. Cal. 3-phyllus. Pet. 6. Sa

mare imbricatæ in strobilum. Caps. 1-2-spermæ,

non dehiscentes. 454. PORCELIA. Cal. 3-phyllus. Pet. 6. interiora ma

jora. Stigmata sessilia, obtusa. Baccæ plures aut abortione subsolitariæ, ovoideo-subreniformes, poly

spermæ. Sem. sutura interna adnexa, arillata. 455. ATRAGENE. Cal.o. Cor.4-6-petala. Nectaria

4. spathulata, petalis alternantia. Filam. exteriora

dilatata subantherifera. Sem. aristata, aristis pilosis. 456. CLEMATIS. Cal. o. Pet. 4–6. Sem. caudata,

caada plumosa. 457. ANEMONE. Cal. o. Pet. 6-9. Sem. ecaudata. 458. THALICTRUM. Cal. o. Pet. 4-5. Stam. lon

gissima. Sem. ecaudata, striata, teretia. 459. HYDRASTIS. Cal. o. Pet. 3. Bacca composita,

acinis monospermis. 460. BRASENIA. Cal. o. Pet. 6. persistentia : 3. inte.

riora longiora. Caps. 6–10. oblongæ, dispermæ. 461. CALTHA. Cal. o. Pet. 5. decidua. Caps. plurimæ,

polysperma. 462. COPTIS. Cal. o. Pet. 5-6. caduca. Nectar. 5-6.

cucullata. Caps. 5-8. stipitatæ, stellatæ, rostratæ,

polysperma. 463. TROLLIUS. Cal. o. Pet, 5-8. decidua. Nectar.

5–8. linearia. Caps. plurimæ, sessiles, poly.

spermæ. 464. HEPATICA. Cal. 3-phyllus. Pet. 6-9. Sem.

nuda. 465. RANUNCULUS. Cal. 5-phyllus. Pet. 5. intra ungues poro mellifero.

Semn, nuda, 466. SAGITTARIA. Cal. 3-phyllus. Pet. 3. Caps, ag

gregatæ, 1-spermæ. Polygama. 467. CYAMUS. Cal. 4-5-phyllus. Pet. plurima. Fructus

turbinatus, in disco truncato foveis plurimis excavatus l-spermis. Nuces ovatæ, stylo persistente coronatæ.

« EdellinenJatka »