Sivut kuvina
PDF
ePub

July. v.v. Flowers handsomely green and yellow, or green and purple striped. Roots known as a medicine among the natives, particularly in colics : they

are generally called Indian Turnips. Dracontium. 5. A. acaule; foliis pedatis, foliolis lanceolato-oblongis in

tegerrimis, spadice subulato spatha oblonga convoluta

longiore.-Willd. sp. pl. 4. p. 478. Icon. Pluk. alm. t. 271.8. 2. In shady woods : Virginia to Florida. 4. June, July.

v, v.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

sus.

* Calyces sulquinquefidi.
471. AJUGA. Cor. labium superius minimum bidentatum.

Stamina labio superiore longiora.
472. TEUCRIUM. Cor. labium superius nullum, sed fis-

sura ejus loco in qua Stamina jacent.
473. MENTHA. Cor. subæqualis, 4-fida: lacinia latiore

emarginata. Stam. erecta, distantia.
474. ISANTHUS. Cal. campanulatus. Cor. 5-partita :

tubo recto, angusto : laciniis ovatis æqualibus. Stam.

subæqualia. Stigm. linearia, recurva.
475. CUNILA. Cal. cylindricus, 5-dentatus, fauce villo-

Cor.ringens : labio superiore erecto, plano,
emarginato. Stam. 2. sterilia.
476. HYSSOPUS. Cor. labium inferius tripartitum, laci-

nula intermedia crenata. Stam. recta, distantia.
477. NEPETA. Cal. aridus, striatus. Cor. tubo longius.

culo: labio inferioris lacinula intermedia crenata ;

faux margine reflexo. Stam. approximata.
478. LAMIUM. Cor. labium superius integrum, fornica.

tum : labium inferius bilobanı : faux utrinque mar

gine dentata.
479. GALEOPSIS. Cor. Jabium superius subcrenatum,

fornicatum : labium inferius supra 2-dentatum.
480. STACHYS. Cor. labium superius fornicatum : la-

bium inferius lateralibus reflexum : lacinia interme-
dia majore emarginata. Stam, deflorata versus la.

tera reflexa.
481. LEONURUS. Cal. 5.gonus, 5-dentatus. Cor. la.

bium superius villosum, planum, integrum : inferius

tripartitum, lacinia media indivisa. 482. GLECHOMA. Cal. 5-fidus. An!herarum singulum

par in forinam crucis connivens.

483, MARRUBIUM. Cal. hypocrateriformis, rigidus,

10-striatus. Cor. labium superius bifidum, lineare,

rectum, 484. HYPTIS. Cal. 5-dentatus, crescens. Cor.ringens:

labium superius bifidum, inferius tripartitum, lacinia media sacculiformi. Stam. tubi ventri inserta, de

clinata. 485. PYCNANTHEMUM. Involucrum multibracteatum,

capitulis subjectum. Cal. tubulatus, striatus.
Jabium superius subintegrum, inferius trifidum. Stam.
subaqualia.

** Calyces bilabiati. 486. CLINOPODIUM. Involucrum multisetum, verticillo

subjectum. Cor. labium superius planum, obcorda

tum, rectum. 497. ORIGANUM. Strobilus tetragonus, spicatus, caly

ces colligens. Cor. labium superius erectum, planum:

interius tripartitum : laciniis æqualibus. 488. DRACOCEPHALUM. Cor. faux inflata, labium

superius concavum. 489. PRUNELLA. Cor. labium superius dilatatum.

Filam. bifurca: altero apice antherifera. Stigm. bi

fidum. 490. SCUTELLARIA. Cal. ore integro, post florescen

tiam clauso, operculato. Cor. tubus elongatus. 491. THYMUS. Cal. campanulatus, faux villis clausa.

Cor. labium superius planum, emarginatum. 492. CALAMINTHA. Cal. defloratus villis clausus. Cor.

fauce inflata, Jabio superiore emarginato, inferiore tripartito: lacinia intermedia integra, subemarginata

aut crenulata. 493. HEDEOMA. Cal. basi gibbus. Cor.ringens. Stam.

2. sterilia. 494. TRICHOSTEMA. Cor. labium superius falcatum.

Stam. longissima.

II. ANGIOSPERMIA.

* Calyces quinquefidi. 495. LINNÆA. Cal. superus, duplex : fructus 2-phyllus ;

floris 5-partitus. Cor. campanulata. Bacca sicca,

3-Jocularis. 496. PHRYMA. Cal. cylindricus, supra longior, trifidus, ,

infra bidentatus, Cor. labium superius emarginatum, inferius majus. Sem, unicum.

497. VERBENA. Cal. 5-fidus. Cor. infundibuliformis,

tubo incurvo, limbo inæquali, 5-fido. Sem. 2–4. 498. ZAPANIA. Flor. capitati. Cal. 5-dentatus. Cor.

5-fida. Stam. 4. fertilia. Stigm. peltato-capitatum, obliquum. Fructus tectus utricularis, evanescens,

nectens semina 2. 499. CAPRARIA. Cal. 5-partitus. Cor. campanulata,

5-fida, acuta. Caps. 2-valvis, 2-locularis, poly

sperma. 500. HERPESTIS. Cal. inæqualis, basi 2-bracteatus,

Cor. tubulosa, subbilabiata. Stam. inclusa. Caps.

2-valvis, 2-locularis, dissepimento valvis parallelo. 501. LINDERNIA. Cal. 5-partitus, æqualis. Cor. irin

gens, Jabio superiore brevissimo, inferiore 3-fido, basi bicarinata. Anther. per paria cohærentes. Stigm. bilamellatum. Caps. 2-locularis, 2-valvis, dissepi

mento valvis parallelo. 502. SCROPHULARIA. Cal. 5-fidus. Cor. subglobosa,

resupinata. Caps. 2-locularis. 503. BIGNONIA. Cul. 5-fidus, cyathiformis. Cor. fauce

campanulata, 5-fida, subtus ventricosa. Siliqua 2

locularis. Sem. membranaceo-alata. 504. RUELLIA. Cal. 5-partitus. Cor. subcampanulata, limbo 5-fido. Stam. conjugata

Stam. conjugata Cups. utrinque attenuata, dentibus elastice dehiscens. Sem. pauca. 505. BUCHNERA. Cal. 5-dentatus. Cor. limbus 5-fidus,

æqualis : lobis cordatis. Caps. 2-locularis. 506. ANTIRRHINUM. Cal. 5-phyllus. Cor. calcarata,

ringens : rictu clauso palato prominente. Caps. 2

locularis, 2-valvis. 507. GERARDIA. Cal. 5-fidus. Cor. 2-labiata : labio in.

feriore 3-partito: lobis emarginatis : medio bipar.

tito. Caps. 2-locularis, dehiscens. 508. PEDICULARIS. Cal. 5-fidus. Cor. ringens. Caps.

2-locularis, mucronata, obliqua. Sem. Tunicata. 509. MIMULUS. Cal. prismaticus, 5-dentatus. Cor. ringens : labio superiore lateribus replicato. Stigm.

Caps. 2-locularis, polysperma. 510. CHELONE. Cal. 5-partitus, 3-bracteatus. Cor.

ringens, ventricosa. Filam. quintum sterile, cæteris brevius. Caps. 2-locularis, 2-valvis. Sem. plurima,

margine membranacea. 511. PENTSTEMON. Cal. 5-phyllus. Cor. 2-labiata,

ventricosa. Filam. quinturn sterile, cæteris longius, superne barbatum. Cups. compressa, 2-locularis, 2-valvis. Sem. numerosa, subglobosa.

crassum.

[ocr errors]

512. MARTYNIA. Cal. 5-fidus. Cor. ringens. Caps,

Jignosa, corticata, rostro hamato, 4-locularis, 2valvis.

** Calyces quadrifidi. 513. SCHWALBEA. Cal. ventricoso-tubulosus, 4-fidus :

lacinia superiore minima, infima maxima, emargi. nata. Cor, ringens. Caps. 2-locularis, 2-valvis :

disse pimento duplicato. Sem. paleacea. 514. RHINANTHUS. Cal. ventricosus, 4-fidus. Cor.

ringens : labio superiore compresso. Caps. 2-locu.

laris, compressa, obtusa. 515. BARTSIA. Cal. 2-lubus, emarginatus, coloratus.

Cor. minus ipso calyce : labio superiore longiore.

Caps. 2-locularis. Sem. angulata. 516. EUPHRASIA. Cal. cylindricus, 4-fidus. Cor. bi

labiata : labium superius 2-fidum, inferius 3-lobum :

laciniis bifidis. Anth, inferiores lobis spinosis. 517. MELAMPYRUM. Cal. 4-fidus. Cor. Jabium supe

rius compressum, margine replicato. Caps. 2-locularis, obliqua, hinc dehiscens. Sem. 2. gibba.

*** Calyces bifidi. 518. OBOLARIA. Cor. campanulata, 4-fida. Slam. ex

divisuris corollæ. Caps. 1-locularis, 2-valvis, poly

sperma. 519. OROBANCHE. Cor. ringens. Caps. 1-locularis,

2-valvis, polysperma. Glandula sub basi germinis.

I. GYMNOSPERMIA,

Chamæpi

thys.

471. AJUGA, Gen. pl. 959.
1. A. foliis trifidis, floribus axillaribus solitariis folio bre-

vioribus, caule diffuso. Willd. sp. pl. 3. p.10.
Teucrium Chamæpithys. Sp. pl. 787.
Icon. Fl. dan. 733. Rivin. t. 24.
In sandy fields of Virginia. Gronov. 0. June, July.

v. s. in Herb. Gronov. Flowers pale yellow.

« EdellinenJatka »