Acta Societatis Scientiarum Fennicae, Nide 11

Etukansi
Suomen Tiedeseura, 1880

Kirjan sisältä

Sisältö

Redogörelse för justering och undersökning af de enligt Kejserliga Senatens upp
1
Försök att med geometriens tillhjelp utveckla och förallmänliga begreppen
111
Method att utveckla relationer emellan binära formers covarianter resp invarian
167

9 muita osia ei näytetty

Muita painoksia - Näytä kaikki

Kirjaluettelon tiedot