Sivut kuvina
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Ka siô (Kia siang), nengo, an 848,
p. 106, l l l.
Kasiwade-no omi Fatesou, 54.
Kasou dera, temple, 179 n.
Kasouga, titre de Kamatari, l4 l.
Kasouye-no kami, emploi, 450.
Kassiga daï mio sin, esprit du soleil
du printemps, 79.
Kassiko ne-no mikoto, esprit fe-
melle, xIII.
Kata kana, genre d'écriture. Son in-
vention, 2l n., 65 n.
Kata sivo, ville, 4.
Ka tei (Kia tching), nengo, an
1255, p.242.
Katsou moto. Ses guerres contre
Zo sen, 547, 554. — Sa mort,
557.
Katsoura ki, ville, 5 n., l l n.
Katsousa, mer, 15 n.
Katsou yori, 595.
Kawa kami Takerou, l2.
Ka ziô (Kia tchhing), nengo, an
l 106, p. 172, 177.
Kefi-no wara, baie, 8.
Ke gon ghio, ouvrage bouddhique,
95 n.
Ke gon sio, une des huit observan-
ces bouddhiques, 95 n.
Kei an (Khing ngan), nengo, an
1648, p. 412.
Kei kok sou, collection d'anciens
poèmes, 105.
Kei kô ten o, 12° Daïri, l l.
Keï taï ten o, 27" Daïri, 5l.
Kei tsiô (Khing tchang), nengo, an
1596, p. 402, 405.
Ken fo (Kian pao), nengo, an 1215,

p.250.
Ken ghen (Kian yuan), nengo, an
1502, p.275.

Ken kiou (Kian kieou), nengo, an
1190, p. 207, 216.
Ken mou (Kian wou), nengo, an
1554, p. 290.
Ken nin (Kianjin), nengo, an 120l,
p.221, 224. .
Ken rek (Kian ly), nengo, an l2l l,
p.250.
Ken tok (Kian te), nengo, an l570
(empire du Sud), p. 509.
Ken tsiô (Kian tchhang), nengo, an
1249, p.248, 250.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

gakf.
N

Nadaïsin, charge publique, 48, 425.
Naga imo, 5l n. Voy. Yama-no imo.
Naga soune fiko, chef du Yamato,
xxVII.—Combat contre Zin mou
ten o, ibid. xxxIII, 2. — Meurt,
XXXIV.
Naga yosi, 578, 579.
Nagon, emploi, 62 n.
Naï ken, emploi, 187.
Nai kou, temple, 28 n.
Naï sen-no kami, charge, 455.
Nai sin o, titre, 60.
Naka mikado-no in, l l5" Daïri, 4 16.
Naka-no oye-no osi, 45 et suiv., 52.
Naka tomi, grande famille, xxvI.
Naka tomi-no Kamatari, 44 et suiv.
Naka tsoukasa kiô man ta sin o,
auteur du Siô zi rok, 100.

-Nin mio ten o, 54" Daïri, l06, l l2.

Nin o daï, les augustes de la race hu-
maine, xxv.
Nin si (Jin tchi), nengo, an 1240,
p. 242, 244.
Nin tok ten o, l7° Daïri, 22. — Sa
mort, 24.
Nin wa (Jin ho), nengo, an 885, p.
124.
Nin ziou (Jin cheou), nengo, an85 l,
p. l l2.
Nio go, titre de la seconde femme
des Daïri, 424.
Nio i fakka se, emploi, 454.
Nipon ki, Histoire du Japon, 66.
Nipon ko ki, partie des Annales du
Japon, 66 n.
Nipon o dai itsi ran, Annales des
Daïri, 406, 4 12.
Nisi no miya, temple, xv n.

O an (yng ngan), nengo, an 1568,

p. 502, 508.
O ban Mitsi naga-noyei kwa-no si-

rou, ouvrage, 158.
Odomo-no Sate fiko, général, 55.
O Fira no yosi aki, auteur du San

dai sits rok , 67 n.
O fo (Yng pao), nengo, an l l6l, p.

19l, 195.
O fo fikono mikoto, Seogoun, 8.
O fo mourazi, ou Omourazi, 8.
Oka-no minato, pays, xxvI.
Okimatsi-no in, l07" Dairi, 582,

402.
Oki-no sima, île, xIv.
Okouni tama-no kami, divinité, 7.
Okoura-no kiô, dignité, 452.
Omofi gane-no kami, dieu du des-

tin, xvII.
O mono nousi-no kami, divinité,

7 n.
Omo tarou-no mikoto, xIII.
Omourazi, dignité, 8 n., 15.
On fakka se, emploi, 429.
On ghen kokf, ou Tô kokf, vallée

des sources chaudes, Ix.
Oni ga sima, île, 194 n. -
O nin (Yng jin), nengo, an l467,

p. 552, 554.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« EdellinenJatka »