Regt en wet: tijdschrift voor het notaris-ambt, Nide 20

Etukansi
 

Mitä ihmiset sanovat - Kirjoita arvostelu

Yhtään arvostelua ei löytynyt.

Muita painoksia - Näytä kaikki

Yleiset termit ja lausekkeet

Suositut otteet

Sivu 295 - Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten; Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is, de onteigening ten algemeenen nutte, in overeenstemming met art.
Sivu 116 - ... par lui faits d'après ce rôle, soit par des baux par lui passés, ou enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son nsu.fruit (2).
Sivu 144 - ... naturels, et les procurations pour consentir ces divers actes seront, à peine de nullité, reçus conjointement par deux notaires, ou par un notaire en présence de deux témoins. • — La présence du notaire en second ou des deux témoins n'est requise qu'au moment de la lecture des actes par le notaire et de la signature par les parties ; elle sera mentionnée, à peine de nullité.
Sivu 271 - Overwegende, dat als eerste middel van cassatie is voorgesteld schending en verkeerde toepassing van de art.
Sivu 183 - ... om daarvan afstand te doen op de wijze en in de gevallen , bij den 7den titel voorzien; O.
Sivu 281 - Geregtshof, ten einde, met macht-neming van de uitspraak van den Hoogen Raad , de hoofdzaak verder te behandelen en te beslissen...
Sivu 146 - Ainsi le notaire en second, saiis pénétrer indirectement dans le secret des actes, vérifie si les formes extérieures sont observées, si le protocole est régulier , si les renvois et l'énoncé des mots nuls sont exactement paraphés, si l'acte ne contient pas des blancs ou des interlignes dont on puisse abuser. L'obligation d'imiter la signature du notaire ou des témoins rendrait le faux plus difficile, si quelque main était tentée d'en commettre , ou mettrait plus vite sur la trace du crime.
Sivu 232 - ... de gezamenlijke erfgenamen, en in eens, zonder uitdrukking van namen of woonplaatsen te dagvaarden, daar toch de eischer moet weten, met wien hij te doen heeft, en aan de geopp.
Sivu 189 - ... privé-schuldeisers worden beperkt en de hoofdelijke aansprakelijkheid na ontbinding van de gemeenschap afgeschaft. Het moment van ontbinding van de gemeenschap in geval van echtscheiding wordt vervroegd tot het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding. De thans bestaande regelingen voor de gemeenschap van winst en verlies en de gemeenschap van vruchten en inkomsten verdwijnen uit de wet.
Sivu 479 - ... te lijden , op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; Op den eisch in vrijwaring : Ontzegt den oorspronkelijken ged.

Kirjaluettelon tiedot