Haku Kuvahaku Maps Play YouTube Gmail Drive Kalenteri Lisää »
Kirjaudu sisään
Teokset Teokset
" Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten; Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is, de onteigening ten algemeenen nutte, in overeenstemming met art. "
Regt en wet: tijdschrift voor het notaris-ambt - Sivu 295
1868
Koko teos - Tietoja tästä kirjasta

Indicateur alphabétique à l'usage des fonctionnaires chargés de concourir à ...

1816 - 140 sivua
..., Prins van Oranje - Nassau , Groot-Hertog'van Luxembourg, enz., enz., etc. Allen den genen, welke deze zullen zien of hooren lezen, Salut! doen te weten : Alzoo Wij in overweging hebben genomen de noodzakelijkheid, om de Ordonnantie op het Regt van Patent, geToegd bij de Wet van...

Bijdragen tot de huishouding van staat in het koningrijk der ..., Osa 3

Gijsbert Karel Hogendorp (graaf van.) - 1819
...1819. Wij WILLËM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nasfau , Groot-Hertog van Luxemburg , enz. , enz. , enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, falut! doen te weten: Alzoo wij in overweging genomen hebben de noodzakelijkheid , om overtegaan tot...

Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden

Martinus Stuart - 1826
...WILLEM, BIJ DE GRATIE GODS , KONING DER GenerMl' NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE. NASSAU, GROOTHEHTOC VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ. .Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, ftlut! doen te weten : Alzoo Wij in overweging hebben eenomen, dat, naar aanleiding van het radde art....

Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders ..., Osa 2

Netherlands - 1834
...bij den Landstorm, Wij WILLEM , by de gratie Gods KONING DER NEDERLANDEN, PRINS TAN OHANJE-NASSAU , GROOT -HERTOG VAN LUXEMBURG , enz, , enz. , enz. , Allen , die deze zullen zien of hooren lezen f salut! doen te weten: Alzoo Wij in overweging hebben genomen, dat de verschijning van eene Engelsche...

Staatsblad van Nederlandisch Indië: 1829/1832

1840
...(i\°. 23.) Zoutmonopolie. • PUBLICATIE. De Gouverneur Generaal van Nederlandtch Indië, in Rade; Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, Salut! doen te weten: Dat bij resolutie, op heden in Rade van Indië genomen, lot helere handhaving van 's Gouvernements...

Themis: verzameling van bijdragen tot de kennis van het publiek- en ..., Nide 13

1852
...het opschrift: a In naam des Konings » , het volgende : « De Gouverneur der kolonie Suriname . a Allen die deze zullen zien , of hooren lezen, salut! doen te weten: «In overweging hebbende genomen, dat enz. « Hebben goedgevonden en verstaan , gelijk Wij goedvinden...

Handelingen van de regering en de Staten-Generaal: over de ..., Nide 2

Netherlands. Staten-Generaal - 1840
...beraadslaging wordt genomen , luidt aldus : ONTWERP omtrent de verandering van art. 130 der Gwt. Wij WILLEM, enz. Allen , die deze zullen zien of hooren lezen , salut ! doen te weten: Alzoo Wij in overweging hebben genomen , dat de ervaring het noodig heeft doen oordeelen , eenige veranderingen in sommige...

Handelingen van de regering en de Staten-Generaal: over de ..., Nide 3

Netherlands. Staten-Generaal - 1841
...GRATIE GoDS, KO M. W DER NEDERLANDEN, I' i: i vs VAN ORANJE-N ASSAÜ, GROOT-!] ERTOG VAN LDXEMBUHO, ENZ., ENZ., ENZ. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten: betrekkelijke -en met deszelfs vorige uitgebreidheid verbondene artikelen derGrondwet, eene noodzakElijke...

Regt en wet: tijdschrift voor het notaris-ambt, Nide 21

1869
...Wetboek: Wij WILLEM m, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg, enz. , enz. , enz. Allen , die deze..., salut ! doen te weten : Alzoo Wij in overweging hebben genomen, dat het wenschelijk is de vreemdelingen ook ten opzigte der bevoegdheid om als erfgenamen...

Tijdschrift voor de regsitratie, het notarisambt, hyoptheekwezen en ..., Nide 4

1850
...schaf ßng der hernieuwing , om de tien jaren , van de inschrijving der hypotheken. Allen den genen , die deze zullen zien of hooren lezen , salut ! doen te weten : Alzoo Wij hebben in' overweging genomen , dat het voor Onze onderdanen van belang is , om , zoodra mogelijk,...
  1. Oma kirjastoni
  2. Ohjeet
  3. Tarkennettu haku kirjat-palvelussa
  4. Lataa ePub
  5. Lataa PDF