Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk

Etukansi
Finska Litteratur-sällskapets, 1858
 

Mitä ihmiset sanovat - Kirjoita arvostelu

Yhtään arvostelua ei löytynyt.

Esimerkkisivuja

Sisältö


Muita painoksia - Näytä kaikki

Yleiset termit ja lausekkeet

Suositut otteet

Sivu 123 - Berättelse om femte brigadens af finska arméen krigsrörelser och operationer i Savolaks, Karelen, Öster- och Westerbotten åren 1808 och 1809. Red. och utg. af RA Renvall.
Sivu 37 - Hvarken jag eller den som kommenderade ryssarne kunde berömma oss af några mästerliga dispositioner; god vilja, men ingen erfarenhet var på min sida; officerarnes och truppernas tapperhet samt lyckan gjorde allt.

Kirjaluettelon tiedot