Forn-nordiska minnen: delen. Nordboarne i austrvegr

Etukansi
C. W. K. Gleerup, 1835
 

Mitä ihmiset sanovat - Kirjoita arvostelu

Yhtään arvostelua ei löytynyt.

Muita painoksia - Näytä kaikki

Yleiset termit ja lausekkeet

Suositut otteet

Sivu 16 - ... som hon bortkastade. Men hönan tog man och kastade henne in i skeppet. Jag frågade tolken, hvad det var hon hade gjort. Han svarade: »Första gången sade hon: 'Se, här ser jag min fader och min moder'; andra gången: 'Se, nu ser jag alla mina aflidna anförvandter sitta tillsammans'; men tredje gången: 'Se, der är min herre, han sitter i paradiset. Paradiset är så skönt och så grönt. Hos honom äro hans män och svenner. Han ropar mig. Fören mig då till honom.
Sivu 118 - Viscla tenus commorantur. Hi paludes sylvasque pro civitatibus habent. Antes vero, qui sunt eorum fortissimi, qui ad Ponticum mare curvantur, a Danastro extenduntur usque ad Danubium.
Sivu 176 - Om morgonen såg hästen svettig ut och öfverstänkt med smuts. Hästen användes äfven till utforskande af förborgade ting, till spådom , som jemte de högtidliga offren utgjorde föreningspunkten mellan folket och Gudens präster. Mera derom nedanföre. Vi kasta ännu en blick på Swantewiths bild och hans attributer. Den venstra armen krökte sig i båglik riktning mot sidan af idolen. En "tunica...
Sivu 416 - Han låter ther färskan kost opa , Lifvande nööt , svijn ok faar , Ok sänder helbrigda folk til var, Ok före the sjuka hädan och hem.
Sivu 416 - Ryssa svarade : vij velom ey ther til , Här är ingen honom bestanda vil. Han hult ther ä till natten lom , Sidan vände then ädla man sik om , Ok red äter hem til sin här.
Sivu 392 - Jaet predica landeno Gudz troo, ok cristnadhe folk ok bygdhe kirkior, ok satte ther äter Sanctum Henricum, som thaer aepte tholde martirium. Sidhan ther waro preste skipadhe ok annur the thing Gudz dyrk tilhördhe, tha foor han äter till Swerikis medh hedherlikom sighir

Kirjaluettelon tiedot