Enformaatioteoria: Elämänvoiman perusteet

Etukansi
BoD - Books on Demand, 19.2.2013 - 244 sivua
 

Mitä ihmiset sanovat - Kirjoita arvostelu

Käyttäjän arvio - Merkitse asiattomaksi

Ainutlaatuinen teos, joka havainnollistaa aktiivisten kompleksisten järjestelmien kykyä järjestää informaatiota ja sopeutua ympäristön muutoksiin kaikilla materian ja 'energian' tasoilla kiderakenteista biologisiin organismeihin ja jopa yhteiskunnan instituutioissa. Näin ymmärretään mm. se, että alkuaan luovat ja innovatiiviset uudet oivallukset jähmettyvät 'näkymättömiksi' ja itsestään selviksi luonnon ja yhteiskunnan rakenteiksi. Tätä näkökulmaa tarvittaisiin jo peruskoulun maailmankuvaa muodostavissa kursseissa. Kirjan lukeminen ja ajatusten omaksuminen ei edellytä matemaattiseen muotoon mm. tietotekniikan ja automaatioteorian käsitteiden avulla kiteytettyjen yksityiskohtien ymmärtämistä. 

Sisältö

SMERGENSSI JA SKslsTENssl
1
БНВОЬЫЗТПМШЕЫ
29
ЕыткошА
57
ÉLÄMÄ
89
SVOLUUTIO
121
SHEYTYMINEN
153
Tekijänoikeudet

Muita painoksia - Näytä kaikki

Yleiset termit ja lausekkeet

Kirjaluettelon tiedot