Sivut kuvina
PDF
ePub
[ocr errors]

*103. Hemiptera in: Zoologischer Jahresbericht für 1879. Herausgegeben von der Zoo

gischen Station zu Neapel, I, 1880, 488-543. - Ref.; hem. 104. On a new thysanopterous insect of the genus Phloeothrips found in Scotland, I,

1880. Scott. Natural., V, 310–311. Thys. 105. [Diagnoses des espèces nouvelles dans] C. Chicote: Adiciones à la Enumeracion

de los Hemipteros observados en España y Portugal. — Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.

IX, 1880, 193–196. Hem. 1881. 106. Ad cognitionem Reduviidarum mundi antiqui. ASSF. XII, 1883, 269—339

(Sep. 1881, 71 p.). Hem.
Löw, P.: Wien. Ent. Zeit. I, 1882, 22-23. Bull. Soc. Ent. Ital. XIV, 1882, 260. Zool.

Jahresb. f. 1881, 2, 277. Bertkau, Ph.: Arch. Naturg. 2, 2, 101. *107. Om anomala kopulationsförhållanden hos insekterna och i sammanhang dermed

stående frågor. - ÖFVS. XXIII, 1880-1881, 1-30. (Sep. 1881). - Biol.; orth., lep., dipl., col., hym.

Zool. Jahresb. f. 1880, 2, 241. Ibid., 1881, 2, 124–125. 108. [Saisondimorfismen hos lepidoptera och cynipiderna).

MFFIF. VI, 1891, 185187. -- Ref; lep., hymn., biol. *109. [Eurydema oleracea såsom skadeinsekt på kål och löfkojor). MFFIF. VI, 187.

- Hem.; oec. 110. [Dipsocoris pusillimus Sahlb. i Frankrike). MFFIF. VI, 187. Hem. *111. [Två för Finland nya Hemiptera Heteroptera). – MFFIF. VI, 189. - Hem. *112. [Trioza cerastii ny för Finland; Tr. aegopodii icke finsk). MFFIF. VI, 194.

Hem. *113. [För Finland nya Sminthurider).

]

MFFF. 203-205. Apter. *114. [Härjningar av larven till Blennocampa aethiops Fabr. på päronträd). MFFF.

VI, 213. -- Hem.: oec. *115. [Tre för Finland nya Hemiptera). MFFIF. VI, 213—214. Hem. *116. (Oliarus leporinus L. på hvete i Pargas). MFFIF. VI, 215. Hem.; oec. *117. [Om finska Aradus-arter). MFFF. VI, 216. - Hem.

. *118. [Cidaria hydrata Tr. och C. galiata S. V. funna i Finland). MFFIF. VI, 216.

Lep. *119. [Tre för Finland nya Hemiptera Heteroptera). MFFIF. VI, 217–218. Hem. *120. (Om Nabis boops Schiödte såsoin finsk art]. MFFF. VI, 218. Hem. *121. [Om finska Thysanoptera). MFFIF. VI, 219. - Thys. *122. [Rudabborre från Ruovesi). MFFIF. VI, 232. Pisc.: monstr. *123. [För Finland nya Hemiptera). MFFIF. VI, 232-233. - Hem. *124. (Om några finska Cicadarier). MFFF. VI, 233-234. Hem. *125. [Limnadia lenticularis L. från Sottunga och Kökar). --- MFFIF. VI, 234.

)

,

Crust. *126. [Insekters spridning genom handeln: Gnathocerus cornutus. MFFIF. VI, 237

238. Col. *127. (Canis lupus).

MFFF. VI, 239. - Mamm.; biol. *128. [Om finska Thysanoptera).

MFFIF. VI, 239. – Thys. *129. [Egendomliga Cimbicidkokonger). MFFIF. VI, 241.

Hym., biol. *130. [Sju för Finland nya Psyllodeer).

MFFIF. VI, 242. Нет. *131. [Heliothrips dracaenae Heeg. från Helsingfors]. MFFF. VI, 242.

Thys.; biol., oec. *132. [Genomskinliga kokonger af Clavellaria amerinae L.). MFFIF. VI, 243. - Hym. *133. En ny art Aradus från Lappland. - MFFF. VII, 139---143. (Sep. 1881). - Hem.

) Löw, Fr.: Wien. Ent. Zeit. I, 1882, 44.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

*134. Till kännedomen om Skandinaviens Psylloder. Ent. Tidskr. II, 1881, 145-172,

3 f., Résumé 175—176. Hem.
Löw, Fr.: Wien. Ent. Zeit. I, 1882, 43. Katter, F.: Ent. Nachr. VIII, 1882, 92. Zool.

Jahresb. f. 1881, 260, 286. Arch. Naturg. XLIII, 2, 115-116. *135. Acanthosomina et Urolabidina nova et minus cognita descripsit. Ber). Ent. Zeitschr. XXV, 1881, 67–86. (Sep. 1881).

Hem. Zool. Jahresb. f. 1881, 2, 267. *136. Analecta Hemipterologica. Zur Artenkenntniss, Synonymie und geographischen Verbreitung der palaearktischen Heteropteren.

Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 155 -196. (Sep. 1881). - Hem. Löw, P.: Wien. Ent. Zeit. I, 1882, 71–72. Bull., Soc. Ent. Ital. XIV, 260. --- Zool. Jahresb.

f. 1881, 2, 1882, 255-260. Arch. Naturg. XLVIII, 1882, 120. 137. Heegeria nov. gen. Alydinorum europaeorum.

Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXI, 1882, 211-214, 1 t. (Sep. 1881, 4 p., 1 t.). - Hem.

Löw, P.: Wien. Ent. Zeit. I, 1882, 43. Zool. Jahresb. f. 1881, 2, 270. *138. Hemiptera in: Zoologischer Jahresbericht f. 1880, herausgegeben v. d. Zool. Stat.

zu Neapel, II. 1881, 123—177. Ref.; hem. 139. Diagnoses quatuor novarum Pentatomidarum. – Ent. Monthl. Mag. XVII, 1881,

. 233-234. Hem. 1882. 140. Monographia generis Oncocephalus proximeque affinium. ASSF. XII, 1883,

673—758, 3 t. (Sep. 1882).
Puton, A.: Rev. d'Ent. I, 1882, 280. – Löw, P.: Wien. Ent. Zeit. II, 1883, 73. - Bertkau, Ph.:

Arch. Naturg. XLIX, 2, 1883, 110.
141. Om myrornas s. k. instinkt, med särskild hänsyn till de nyaste undersökningarna
rörande densamma. Föredrag på Finska Vet. Soc. årsdag.

ÖFVS. XIV, 1882, 136-164. (Sep. 182, 29 p.). Ref.; hym.; psych. 142. Ad cognitionem Heteropterorum Africae occidentalis. – ÖFVS. XXV, 1883, 1

43. (Sep. 1882). Hem.

Löw, P.: Wien. Ent. Zeit. II, 1883, 73–74. *143. Djur och växter i Kalevala. - FT. XII, 1882, 241–257, 338--359. (Sep. 39 p.).

Pop. 144. Darwin och Darwinismen. FT. XII, 1881, 403 – 423, XIII, 1882, 15-32, 83 105. (Sep. 1882, 60 p.).

Zool. gen.; pop. 145. O. B. Rydholm: Hunden, hans historia, härstamning och raser. FT. XII, 1882,

223-224. Ref.; mamm. 146. Smitt, F. A.: Ryggradsdjurens geologiska utveckling och slägtskapsförhållanden.

FT. XIII, 1882, 292--293. Ref.; vertebrata. 147. Hemipterologiska meddelanden, I II. -- Ent. Tidskr. III, 1882, 63-64, 102-183, 191-194, 208--209. - Hem.

, Löw, P.: Wien. Ent. Zeit. I, 1882, 231; II, 1883, 125. — Bertkau, Ph.: Arch. Naturg. XLIX, 2,

1883, 100, 110. *148. Entomologiska meddelanden från Societas' pro Fauna et Flora Fennica samman

träden åren 1880 och 1881. -- Ent. Tidskr. III, 153-156. — Col., hym., lep., hem., apter. 149. [Tetrodontophora n. g. (Subf. Lipurinae Tullb.)]. – Sitzungsb. Akad. Wiss. Wien,

LXXXVI, 1882, 184. – Apter.

Löw, Wien. Ent. Zeit. II, 1883, 75. Zool. Jahresb. f. 1882, 2, 169. 150. Genera nova Hemipterorum. I. Eremoplanus novum genus Alydinorum ex Arabia

deserta. II. Ectmetacanthus novum genus Reduviidarum (Acanthaspidinorum) ex

Africa. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, 98–91, 111-112. Нет. 151. Eine neue Eusarcoris-Art aus dem Caucasus. Wien. Ent. Zeit. I, 113-114.

Hem.

[ocr errors]

152. Ueber die Gattungsnamen Cimex und Acanthia. Wien. Ent. Zeit. I, 301--306.

Hem.; nomencl.

Bertkau, Ph.: Arch. Naturg. XLIX, 2, 1883, 99. Löw, P.: Zool. Jahresb. f. 1882, 373. 153. Eine neue Cimex-art aus der Wiener-Gegend. Wien. Ent. Zeit. I, 306 – 308.

Hem. *154. Verzeichniss paläarktischer Hemipteren beschrieben vom December 1875 bis Januar 1879.

Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 105-116. - Hem. *155. Hemiptera in: Zoologischer Jahresbericht für 1881, herausgeg. v. d. Zool. Stat. zu

Neapel, II, 1882, 250-292. Hem.
156. Orthosteira subtilis nov. sp. Bull. Soc. Ent. Fr. X, 1882, 161.

Hem.
Löw, P.: Wien. Ent. Zeit. I, 1882, 204.
157. Note sur le Malacotes Mulsanti Reut. Rev. d'Ent. I, 1882, 136--137. -

Hem.
Löw, P.: Wien. Ent. Zeit. I, 1882, 200.
158. Sur le genre Schizoptera Fieb. Rev. d'Ent. I, 162–164. Hem.

Löw, P.: Wien. Ent. Zeit. I, 1882, 284. 159. Labops Putoni, n. sp. Capsidarum e Gallia descripsit. – Rev. d'Ent. I, 277–278. Hem.

Löw, P.: Wien. Ent. Zeit. II, 1883, 124. 1883. *160. Hemiptera Gymnocerata Europae. Hémiptères Gymnocérates d'Europe, du bas

sin de la Méditerranée et de l'Asie russe. III. - ASSF. XIII, 1884, 313-496, 5 t.
(Sep. 1883). Supplementum tomorum I-III (n:ris 64, 76, 160). Dispositio synoptica
specierum in tomis I-III descriptarum, p 497-568. Hem.
Puton, A.: Rev. d'Ent. III, 1884, 90–91. Signoret, V.: Ann. Soc. Ent. France (6) 14, 1884,

Ixxxiv. Ent. Monthl. Mag. XX, 1884, 261–262. Löw, P.: Wien. Ent. Zeit. III, 1884,

126. Schlechtendal: Zeitschr. f. Naturw. (4), III (LVII), 1884, 625, 639. 161. Minnestal öfver Fredrik Wilhelm Mäklin. - ASSF. XIV, 1883, 16 p. - Biogr. *162. Entomologiska exkursioner under Januari 1882 i södra Finland. MFFIF. IX,

1883, 72--77. - Col., hym., lep., hem., apter. . *163. Några ord om de europäiska arterna af slägtet Anthocoris Fall., Fieb. – MFFİF.

IX, 78--81. Hem.

Löw, P.: Wien. Ent. Zeit. II, 1883, 230—231. *164. [Två för Finland nya Hemiptera och Orthops cervinus från Åbo-trakten. – MFFIF.

IX, 122–123. Hem. *165. [Chionapsis salicis L. på rönn från Pargas). MFFIF. IX, 125-126.

Hem., col.; biol. *166. [Missbildningar på Cerastium triviale, orsakade af larver till Trioza cerastii Loew.).

MFFIF. IX, 126. Hem.; biol., cecid. *167. [Stenopteryx Hirundinis från Hangö]. MFFF. IX, 126. Dipt. *168. [En vinterexkursion i Kyrkslätt]. MFFIF. IX, 135. Col., apter., ar.; biol. *169. [Notiser om finska Hemiptera Heteroptera). MFFIF. IX, 136-137. Hem. *170. [Ammodytes lancea från Hangö). MFFIF. IX, 137. Pisc. *171. [Gastrodes abietis såsom vinterföda för korsnäbbar). MFFIF. IX, 137. - Aves,

hem.; biol. *172. [Tre för Finland nya Tenthredinider). MFFIF. IX, 1883, 139. Hym. *173. [De europeiska Anthocoris-arterna). --- MFFIF. IX, 139-140. Hem. *174. [Europeiska Dicyphus-arter, besläktade med D. pallidus H. S.] MFFF. IX,

148-149. Hem. *175. [Psylla Palméni). MFFIF. IX, 149.

Hem. *176. (Schizoneura ulmi L. och i dess bladrullar lefvande insekter). MFFIF. IX, 153.

- Hem., col., dipt.; biol.. *177. [Taenia pectinata lefvande fritt i harens peritonealhåla). MFFIF. IX, 153-154.

Plath.

[ocr errors]

*178. [Taenia pectinata's lefnadssätt). MFFIF. IX, 164–165.

Plath. *179. Texten till hft I-VI af: Sundman, Gösta, Finlands fiskar. 1883-1886. Pisc. *180. Om kopulationen hos en del Collembola. – Förhandl. vid 12:te Skand. Naturf.möt. i Sthlm 1880. Sthlm 1883, 514-516. (Vide N:o 97). – Apter.; biol.

. *181. Om ventraltubens funktioner hos Collembola. – Ibid., 517--518 (Vide N:o 98).

Apter.; biol. *182. Om bastardbildning bland insekterna. -- Ibid., 575-547 (Vide N:o 99). Biol.;

hym., lep., col., orth., odon., hem. *183. Två nya Piezostethus-arter från Sverige och Finland beskrifne. Ent. Tidskr.

IV, 1883, 135–138. - Hem.

Löw, P.: Ent. Zeit. III, 1884, 153. 184. The British species of Dicyphus. - Ent. Monthl. Mag. XX, 1883, 49–53. Hem.

Löw., P.: Wien. Ent. Zeit. II, 1883, 314. 185. Trois nouvelles espèces de Capsides de France. – Rev. d'Ent. II, 1883, 251

– 254. Hem.

Löw, P.: Wien. Ent. Zeit. II, 1883, 314. 1884. 186. Monographia Anthocoridarum orbis terrestris. ASSF. XIV, 1885, 555-758. (Sep. 1884, 204 p.). - Hem.

Arch. Naturg. LII, 2, 1886, 117--118. Puton, A.: Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 115. N:o 187 deest.] *188. Monomorium pharaonis, en ny fiende till vår husro. OFVS. XXVI, 1884, 1

21. (Sep. 1884). Hym.; biol., oec.
189. Sibiriska Hemiptera. ÖFVS. XXVI, 22—35. (Sep. 1884). Hem.

Duda, L.: Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, 90.
190. De nyaste upptäckterna inom insekternas utvecklingshistoria. Föredrag vid Fin-

ska Vetenskaps-societetens årshögtid 1884. -ÖFVS. XXVI, 223—250. (Sep. 1884).

Bertkau, Ph.; Arch. Naturg. LII, 2, 1886, 23.
A legujabb felfedezések e rovarok fejlödéstanáben. Rovart, Lapok II, 1885,

25-95. Hym., hem.; biol.
191. Om djurens själ. --- FT. XVI, 1884, 81–102, 245-272, 405-424, XVII, 1884,

321 - 346. - Psych.: pop.

.; *192. Gösta Sundman: Finska fogelägg. C. A. Hollgren: Foglarnes språk. FT.

XVII, 1884, 450-452. Ref., aves, biol. 193. Christofer Aurivillius: Insektlifvet i arktiska länder. FT. XVII, 456-458.

Ref., ins, biol. *194. Entomologiska meddelanden från Societas' pro Fauna et Flora Fennica samman

träden åren 1882 och 1883. Ent. Tidskr. V, 1884, 163-171. Hym., col., lep., trich., neur., dipt., orth., hem.

Reitter, E.: Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, 125. Mik, J.: ibid., 158. 195. Species Capsidarum quas legit expeditio danica Galateae descripsit. Ent. Tidskr.

V, 1884, 195 – 200. Нет.

Mik, J.: Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, 91. Bertkau, Ph.: Arch. f. Naturg. LI, 2, 90. *196. Synonymisches über Hemipteren. -- Rev. mens. d'Ent. I, 1884, 131--135. (Sep. 5 p.)

Hem.

Duda, L.: Wien. Ent. Zeit. III, 1884, 91. Mik, J.; Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, 91. 197. Genera nova Hemipterorum III. Metastenothorax novum genus Lygaeidarum

(Myodochinorum) e Graecia. – IV. Thermatophylina nova subfamilia Anthocoridarum ex Aegypto. - Wien. Ent. Zeit. III, 1884, 1 - 3, 1 f. 218 - 219,1 f. - Hem.

1-3 *198. Ad cognitionem Aradidarum palaearcticarum. - Wien. Ent. Zeit. III, 129–137.

. Hem.

[ocr errors]
[ocr errors]

199. Description d'une espèce nouvelle du genre Eurydema et quelques mots sur la

synonymie de trois autres espèces. Rev. d'Ent. III, 1884, 67-69. -- Hem.

Löw, P.: Wien. Ent. Zeit. III, 1884, 251. 200. Phloeothrips albosignata n. sp. ex Algeria, descripsit. Rev. d'Ent. III, 290

291. Thys. 201. [Diagnosen neuer Arten in] P. M. Ferrari: Materiali per lo Studio della Fauna

Tunisia raccolti de G. e L. Doria V. Rincoti. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Ge

nova (2) I, 1884, (42, 44, 45, 46, 47, 53, 56-57!). Hem. 202. (Id. in] Carolus Berg: Addenda et Emendanda ad Hemiptera Argentina, 1884

(63, 64, 67, 81, 85, 88, 90, 92, 95, 96!). -- Hem. 1885. *203. Hemiptera duo nova e Fennia. – MFFIF. XI, 1885, 164–167. Hem.

Нет. Mik, J.: Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, 90. 204. Synonymische Bemerkungen über Hemipteren. -- Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885,

, , 39-47. Hem.

Duda, L.: Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, 284. 205. Ueber einige russische Hemipteren. -- Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 158-159. -- Hem.

Duda, L.: Wien. Ent. Zeit. IV', 1885, 254. Bertkau, Ph.: Arch. f. Naturg. LII, 1885, 105. 206. Kleine Berichtigung zur Kenntniss der alpinen Capsiden Tirols. Wien. Ent.

Zeit. IV, 1885, H. 4, 124. - Hem.

Bertkau, Ph.: Arch. Naturg. LII, 2, 1888, 118. 207. Noch einiges über paläarctische Aradiden. 1--III. - Wien. Ent. Zeit. IV, 147 -

151. - Hem.

Bertkau, Ph.: Arch. Naturg. LII, 2, 1886, 117. 208. Ad cognitionem Lygaeidarum palaearcticarum. Rev. d'Ent. 1885, 199--233. -

Corrigenda: V, 1886, 120-121. - Hem.

Duda, L.: Wien. Ent. Zeit. V, 1886, 77–78.
209. Species Capsidarum regionis palaearcticae. -- Compt.-rend. Soc. Ent. Belg. XXIX,

.
1885, xlii--xlviii. (Sep. 7 p.) -- Hem.
,

.
210. Oligobiella, novum genus Capsidarum. Ent. Monthl. Mag. XXI, 1885, 201 -

202. Hem.

Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, 190-191. *211. The European Species of the genus Clinocoris Hahn, Stål. Ent. Monthl. Mag.

XXII, 1885, 37-39, 1 f. - Hem. *212. Sminthurus Poppei n. sp. Abh. Naturw. Ver. Bremen IX, 1885, 214, 1 f.

Apter. 1886. 213. De lägre djurens själslif. Förra afdelningen. I, II. – Ur vår tids forskning

,
XXXIV, XXXV. Stockholm 1886, 8:0, 92 + 139 pp., talrika träsnitt i texten.

Boldt, R.: Finsk Tidskr. XXI, 1886, 214--216.
De lägre djurens själslit. Andra afd. - Ibid. XXXVI. Stockholm 1889, 8:0,

131 + VII pp., talr. träsn. i texten. Psych.; pop. *214. [Tre nykomlingar till Finlands Hemipterfauna). MFFIF. XIII, 1886, 170-171.

Hem. *215. (Acanthia fennica). MFFF. XIII, 172. -- Hem.

. , *216. (Om Monomorium Pharaonis och Lasius flavus var. minor i Finland). MFFIF.

XIII, 179. Hym.; biol. *217. [Bidrag till kännedomen om finska Podurider). - MFFIF. XIII, 179-180.

Apter. *218. Nabis boreellus n. sp.). MFFIF. XIII, 181–182. Hem. *219. (Brachyarthrum limitatum Fieb., dess utbredning och näringsplanta. MFFIF.

XIII, 182. Hem., biol. *220. [Notiser om två finska Capsider). MFFIF. XIII, 182-183. -- Hem.

[ocr errors]
« EdellinenJatka »