Sivut kuvina
PDF
ePub

*325. Tre fall af arrhenoidi hos hönor. — MFFIF. XXI, 1895, 40—42. - Aves; phys. path. .

Jägerskiöld, L. A.: Zool. Cbl. IV, 1897, 38. *326. Anteckningar om finska Neuroptera. MFFF. XXI, 62-64, 136. - Neur. 327. Myrornas relationer till växtvärlden. FT. XXXIX, 1895, 244-256, 328–340.

Hym.; biol., pop. 328. Zur Kenntniss der Capsiden-Gattung Fulvius Stal. -- Ent. Tidskr. XVI, 1895,

129--154. - Hem.

Mik, J.: Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, 37.

Fulvius Heidemanni, eine Berichtigung. Ibid. 257. Hem. 329. Species nova generis Poduridarum Sira Lubb. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895,

. . , , 114. --- Apter. 330. Species nova generis Capsidarum Allodapus Fieb. Wien. Ent. Zeit. XIV, 115.

Нет. 331. Species nova generis Harpactor. Wien. Ent. Zeit. XIV, 116. Hem. 332. K. V. v. Dalla Torre, Die Gattungen und Arten der Apterygogenea (Brauer). [Kritische Bemerkungen).

Wien. Ent. Zeit. XIV, 372--273. - Ref.; apter. 333. Ad cognitionem Capsidarum. III. Capsidae ex Africa boreali. Rev. d'Ent. XIV,

131-142. Hem. 334. Species quatuor novae familiae Anthocoridarum. Ent. Monthl. Mag. (2), VI

(XXXIII), 1895, 170-172. -- Hem. 1896. *335. Hemiptera Gymnocerata Europae. Hémiptères Gymnocérates d'Europe, du bassin

de la Méditerranée et de l'Asie russe. V. - ASSF. XXXIII, N:o 2, 1896, 392,
10 t. (Sep.).

Hem.
Puton, A.: Rev. d'Ent. XV, 1896, 284. Ent. Monthl. Mag. (2) VIII (XXXIII), 186. Hand-

lirsch, A.: Zool. Centralbl. IV, 1897, 700—701. Handlirsch, A.: Verh. K. K, Zool.-Bot.

Ges. Wien. XLVII, 1897, 631. Arch. f. Naturg. LXIV, 2, 1898, 835. 336. Dispositio generum palaearcticorum divisionis Capsaria familiae Capsidae. ÖFVS.

XXXVIII, 1896, 156--171 (Sep. 1896). -- Hem.

Mik, J.: Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, 41-42. *337. [Isotoma hiemalis och andra vinter-podurider]. -- MFFIF. XXII, 1896, 32. — Apter. *338. [Insekter, importerade med utländska mjölförsändelser). -- MFFIF. XXII, 32–33,

106. Col., lep., oec. *339. Periplaneta americana. MFFIF. XXII, 33, 108. - Orth. *340. (O. M. R.) [Biografier i] Finsk Biografisk Handbok: Bergroth, Evald (1896, 171 –

172), Deutsch, Henrik (1896, 414-445), Hahn, P. (1898, 875), Holmberg, H. J. (1898, 961-963), Julin, J. (1898, 1069--1070); Malmgren, A. J. (1899, 1431--1433), Mannerheim, C. G. (1440—1441), Mäklin, F. W. (1900, 1528-1530), Nordmann,

A. v. (1575-1577). Biogr. 341. För fruktträden skadliga och nyttiga djur; in: Eneroth, Olof, Handbok i Svensk

pomologi. Ny upplaga, omarbetad och tillökad af Alexandra Smirnoff. I. Stock

holm 1896, 8:0, 128 p. (97—116!) Aves, hym., lep., col., hem.; oec. 342. Die Capsiden-Gattung Grypocoris. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, 254-257.

Hem. 1897. 343. Sinnrika utvägar. FT. XLII, 1897, 421-438, 13 f. (Sep. 18 p.). Hym., col.,

lipt.; biol., pop. *344. Skadeinsekter i våra fruktträdgårdar. Kal. Sv. Folkskol. Vänner XXII, 1897, 153–166, 5 f. - Hym., lep., hem.; biol., oec.

, 5 f. 345. Drag ur hornboskapens själslif. - Finl. Djursk. 1897, 19-22. Mamm., psych. 346. Beschreibung zwei neuer Capsarien, nebst Bemerkungen über zwei früher be

kannte Arten dieser Gruppe. - Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, 197—200. – Hem.

1898. 347. A. Seyfferth, Hunden, dess byggnad och dess inre organ. Åskådlig framställ

ning i ord och bild. Öfvers. o. bearb. H:fors 1898, 8:0 transv., 2 + 66 p.
A. Seyfferth, Koira, sen rakenne ja sisäelimet. 0. M. Reuterin ruotsalaisesta
muodostetusta suomennettu. Porvoossa 1900, 8:0 transv., 71 p., 5 t. - Mamm.

dom.; an., pop.
*348. [Fluglarver i salt). MFFIF. XXIII, 1898, 21, 191. ---

Dipt., biol. *349. Collembola på snö. MFFIF. XXIII, 44-46, 1 f.; 192.

Apter.; biol. *350. [Larver af Piophila casei i salt). MFFIF. XXIII, 55.

Dipt.; biol. *351. [Trioza remota ny för Finland). MFFIF. XXIII, 55, 191. Hem. 352. Myrornas gäster. - Atheneum, I, 1898, 483-492. -- Hym.; biol., pop. 353. Till hästens psykologi. - Finl. Djursk. 1898, 3--6, 17-19. Mamm.; psych. 354. [Larvernas betydelse för systematiken. Diskussion). Ent. Tidskr. XIX, 1898,

127; Förh. 15:de Skand. Naturf.möt. Sthlm 1899, 289. Hem. 1899. 355. [Entomologiska försöksstationer. Diskussion). Ent. Tidskr. XIX, 1898, 122-

123; Upps. prakt. Ent. VIII. Sthlm 1899, 72–73; Förh. 15:de Naturf möt. Sthlm

1899, 283–284. Oec. 356. Capsidae novae mediterraneae, descriptae. I. ÖFVS. XLII, 1899, 131--162.

Hem. *357. Thysanoptera Fennica. Förteckning och beskrifning öfver Finlands Thysanoptera.

AFFIF. XVII, N:o 2, 1899, 69 p., 3 f. - Thys.

Schröder, Chr.: Illustr. Zeitschr. f. Ent. V, 1900, 387. *358. Anteckningar om Finska Psocider. – AFFIF. XVII, N:o 3, 1899, 7 pp.

.

Corr. 359. Tasso. - Finl. Djursk. 1899, 34-38. - Mamm.; psych.

360. Litet katt-psykologi. Ibid., 117–121, 131-134. - Mamm.; psych. 1900. 361. Heteroptera palaearctica nova et minus cognita descripsit. I.

ÖFVS. B. XLII, 1900, 209-239, 9 f. (Sep. 1900). Hem. 362. Hemiptera Gymnocerata in Algeria meridionali a D.D. Dr H. Kraus et Dr J. Vosse. ler collecta enumeravit novasque species descripsit.

ÖFVS. B. XLII, 240 -258. (Sep. 1900). - Hem. 363. Capsidae novae mediterraneae descriptae. II. ÖFVS. XLII, 259–267 (Sep.

1900). Hem. 364. Heteroptera palaearctica nova et minus cognita descripsit. II. ÖFVS. B. XLII,

268—281. (Sep. 1900). Hem. . 365. Monographia generis Tarisa Am. et Serv. ÖFVS. B. XLIII, 1901, 25-18, 2 t.

(Sep. 1900). Hem. *366. En för Finland ny snöpodurid. MFFİF. XXIV, 1900, 127-130, 186. – Apter.

, * 367. Om strandskatans (Haematopus ostralegus) omstridda skadlighet. MFFF. XXV,

1900, 34–35, 133. Aves, biol. *368. Notiser om tre finska Sminthurus-arter. MFFF. XXV, 53-55, 137. - Apter. * 369. Anteckningar om Finska Heteroptera. - MFFIF. XXVI, 1900, 124-130, (Sep. 7 p.),

220--221. Hem. *370. De finska arterna af Aradus lugubris-gruppen. MFFF. XXVI, 131-139 (Sep.

9 p.), 221--222. Hem. 371. Ett förbisedt arbete öfver Collembola. - MFFIF. XXVI, 140-143, 222-223.

. Apter. 372. Hafvets illuminering. Minnesbl. utg. af Axel Lille m.fl., H:fors 1900, 8:0, 83

94, 8 f., förf. portr. – Biol., pop.; pisc, rot., echin., coel., tun., inf. 373. Forntida gudomligheter. Nyupptäckta under inom insektvärlden. Ateneum, V.

1900, 290—305, figg. Col.; biol., pop.

[ocr errors]

.

374. Nyheter om en gammal bekant (Geotrupes). Kal. Sv. Folksk. Vänner, XV, 1900,

114-118. - Col.; biol., pop. *375. Djuren på Högholmen. Finl. Djursk. 1900, 117 - 118.

118. --- Mamın ; psych. 376. Drag ur djurens lif. I. Skrift. Sv. Folksk. Vänner, XLVI, 1900, 62 p., figg.

Biol., pop.

377. Description d'une espèce et d'une variété nouvelles du genre Acanthia Latr.

Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 156—157. Hem.
378. Quelques Hémiptères de Maroc. Ibid., 1900, 186—189. Hem.

[ocr errors]

1901. 379. Drag ur djurens lif. II. – Skrift. Sv. Folsk. Vänner, XLVII, 1901, 106 p. 43, ff.

. Drag ur djurens lif. Stockholm 1901, 168 p., ff. Piirteitä eläinten elämästä. Porvoo 1901.

Biol.; mamin.,

ins. 380. Capsidae rossicae descriptae. ÖFVS. B. XLIII, 1901, 161 - 194. Hem. 381. Capsidae novae mediterraneae. III, ÖFVS. B. XLIII, 195 — 213. Hem. 382. Thysanoptera tria mediterranea. ÖFVS. B. XLIII, 214--216. - Thys. 383. Capsidae novae mediterraneae. IV. - ÖFVS. B. XLIV, 1902, 51–70. Hem. 384. Miscellanea Hemipterologica. ÖFVS. XLVI, 141--188. - Hem. *384 a. Synonymiska notiser rörande några finska Hemiptera Heteroptera. MFFIF.

XXVII, 61 - 62. --- Hem. *384 b. Ett anmärkningsvärdt rede för en Bombycid.puppa.

MFFIF. XXVII, 62–63. Lep. *384 c. Tre för Finland nya Hemiptera-Heteroptera. – MFFIF. XXVII, 63, 143—145. Hem. *384 d. [Stridulationsmekanismen hos hemiptera.] – MFFIF. XXVII, 63, 64.

Ref.; Hem. *384 e. [Niptus hololeucus i Helsingfors.] – MFFIF. XXVII, 64. Col. 384 f. On the Coleoptera of the Faroë Islands. – Ent. Monthly Mag. (2) XII, 1901,

3-4. Col. 1902. *384 g. Färgvarieteter af capsiden Poeciloscytus unifasciatus Wolff. – MFFIF. XXVIII

A, 43; B, 155. - Hem. *385. Phimodera fennica J. Sahlb., dess lefnadssätt och nymf. - MFFIF. XXVIII B,

1902, 45-47, 153-154, 156. Hem. *386. En ny finsk art af hemiptersläktet Sehirus. – MFFIF. XXVIII B, 47-48, 155—

156. Hem. 387. Mehiläiset ja niiden hoito. Kaksi luentoa. Kansanvalistusseur. Taikalyhtykirj.

XI, 1902, 31 p. — Hym.; pop., oec. 388. Two new species of Hemiptera-Heteroptera from Spain. Ent. Monthl. Mag.

XXXVIII, 1902, 102–103. Hem. *389. Mit A. Luther: Bibliotheca Zoologica Fenniae. Herausgegeben von Zoologen

Finlands. I. H:fors 1902, 8:0, 144 p. (Sep. ur N:o 477, AFFIF. XXIV, 1909).

Bibliogr. 1903. 390. Capsidae ex Abessinia et regionibus confinibus enumeratae novaeque species de

scriptae. ÖFVS. XLV, N:o 6, 1903, 18 p., 1 t. - Hem. 391. Capsidae Chinenses et Thibetanae hactenus cognitae enumeratae novaeque species

descriptae. ÖFVS. XLV, N:o 16, 1903, 23 p., 1 t. Hem. 391 a. Merkillisiä ruokatovereja. Uusi havainto symbioosin alalla. -- LY. 1903, 236—238.

, Ref.; lep., ar.; biol. 392. Herr Embr. Strands „Norske fund av Hemiptera“ belysta. Ent. Tidskr. 1903,

XXIV, 73 - 75. Hem. 393. Djurgeografiska skildringar. Efter dr. E. L. Trouessart. Stockholm 1903, 8:0,

158 p., 119 ff., 1 mp.

[ocr errors]

21 P

[ocr errors]
[ocr errors]

Piirteitä eläinmaantieteestä. T:ri E. L. Trouessartin mukaan. Suomensi J. E. Aro.
Kansanvalistus-seur. Luonnontiet. Kirj. VI, 1903, 159 p., 119 f., 1 m. p. — Geogr.

FT. LVI, p. 269.
394. Drag ur djurens lif. Andra Samlingen. Stockholm 1903, 80, 102 p., ff.

Piirteitä eläinten elämästä. II. Suomensi Hanna Saikku. Porvoossa 1904, 120 p., ff.

Biol.; mamm., pisc., ins., verm.

FT. LVI, p. 268, 269. 395. Muurahaisia. – Kansanvalistus-seur. Taikalyhtykirj. X, 1903, 36 p. -- Hym.; biol. pop. 396. New Species, etc., of Capsidae captured by Mr. G. C. Champion in Spain in 1901

and 1902. -- Ent. Monthl. Mag. (2) XIV, 1903, 119 121. Hem.

396 a. The food of Capsids. - Ent. Monthly Mag. (2) XIV, 1903, 121---123. - Hem.; biol. 1904. 397. Capsidae novae rossicae. II. – ÖFVS. XLVI, N:o 4, 1903–04, 17 p. Hem.

. 398. Ad cognitionem Capsidarum aethiopicarum. I. - ÖFVS. XLVI, N:o 10, 1904, 8 p.

, Hem. 399. Capsidae palaearcticae novae et minus cognitae descriptae. - ÖFVS. XLVI, N:o

. 0 14, 1904, 18 p.

Hem. *400. Uebersicht der paläarktischen Stenodema-Arten.

ÖFVS. XLVI, N:o 15, 1904, Hem. *401. Bemerkungen über einige Phimodera-Arten. - ÖFVS. XLVI, N:o 17, 1904, 15 p.

Hem. 402. Capsidae novae mediterraneae. V. Species a dominis J. et U. Sahlberg in itinere a. 1903-1904 collectae. ÖFVS. XLVII, N:o 4, 1904, 26 p.

Hem. 403. Ad cognitionem Capsidarum Australiae. – ÖFVS. XLVII, N:o 5, 1904, 16 p., 1 t.

. Hem. *404. Neue Beiträge zur Kenntniss der Copeognathen Finnlands. -- AFFIF. XXVI, N:o 9.

1904, 28 p., 3 t. Corr. * 405. Otillförlitligheten af diverse allmogeuppgifter om vissa fiskars förekomst. MFFIF.

XXIX, 1904, 7-8. - Pisc. *406. Lasius alienus Först., funnen i Finland. - MFFIF. XXIX, 1904, 120-121. – Hym. *407. Massuppträdande af insekter. MFFIF. XXIX, 1904, 197-198. - Dipt., hym. *408. Bruchus pisi uppträdande hos oss ute i det fria. – MFFIF. XXIX, 1904, 198–

i 199.

Col. *409. Samhällen af förvildade bin. - MFFF. XXX, 1904, 83. Hym. *410. Ett nytt fynd af Tribolium ferrugineum F. - MFFIF. XXX, 1904, 99. - Col. *411. Ein neues Warmhaus-Thysanopteron. MFFIF. XXX, 106-109. – Thys. 412. Ännu några ord om Herr Embr. Strands „Norske fund av Hemiptera“. Ent.

Tidskr. XXV, 1904, 111-114. - Hem. 413. Description of a new species of the genus Globiceps from Spain. Ent. Monthl.

Mag. (2) XV, 1904, 51-52. - Hem. 414. Capsidae duae e Corea descriptae. – Revue russe d'Ent. 1904, 34–36. (Sep., 3 p.)

Hem. 415. Capsidae persicae a D:o N. A. Zarudny collectae enumeratae novaeque species

descriptae. - Ann. Mus. Zool. Acad. Scienc. Pétersb. IX, 1904, 5-15. (Sep. 12 p.)

Hem.
416. Drag ur djurens lif. Tredje samlingen. Stockholm 1904, 8:0, 134 p., 45 ff.

Piirteitä eläinten elämästä. III. Suomensi K. Hirn. Jyväskylä 1906, 8:0, 160 p.,

45 ff. Biol., pop.; ins. 1905. 417. Ad cognitionem Capsidarum aethiopicarum. II. -- ÖFVS. XLVII, N:o 10, 1905, 22 p.

Hem.

9

[ocr errors]

418. Capsidae Stàlianae secundum specimina typica redescriptae. I, II. – ÖFVS. XLVII, N:o 12, 1905, 20 p.

Hem. 419. Capsidae in Venezuela a D:0 D:re Fr. Meinert collectae enumeratae novaeque spe

cies descriptae. ÖFVS. XLVII, N:o 19 (Sep. 20!), 1905, 39 p., 1 t. Hem. 420. Ad cognitionem Capsidarum Australiae. II. - ÖFVS. XLVII, N:o 20 (Sep. 21!),

1905, 9 p. - Hem. 421. Ad cognitionem Capsidarum aethiopicarum. III. – ÖFVS. XLVII, N:o 21 (Sep. 22!),

1905, 9 p. - Hem. *421 a. En för det finska naturhistoriska området ny Capsid. - MFFIF. XXXI, 1904, 34

-35. Hem. 422. Insekternas själslif, belyst af våra dagars forskningar. FT. LVIII, 1905, 210

222, 400 -- 418. LIX, 305-329. Psych., ins.
423. Ueber die Verwendung des Gattungsnamen Lopus (Heteroptera, Capsidae). — Wien.

Ent. Zeit. XXV, 1906, 216. - Hem.
424. Trois Capsides nouveaux pour la faune française.

Bull. Soc. Ent. France 1905,
8-9. Hem.
425. Les espèces du genre Phimodera trouvées en France. Ibid., 61-64. Hem.
426. Husflugan. En naturhistorisk monografi. Kalend. utg. af Sv. Folkskol. Vänner

1905, 46--63. Dipt.; biol., an.; pop. 426 a. Urostylis instructivus, a New Species of the Family Urostylidae. Ent. Monthly Mag. (2) XVI, 1905, 67-65. - Hem.

64–65 426 b. Descriptions of two new species of Hemiptera-Heteroptera from Spain. Trans.

Ent. Soc. London 1905, 52-54. Hem. 427. Hemipterologische Spekulationen. I. Die Klassifikation der Capsiden. Festschr.

f. Palmén. I. H:fors 1905 - 07, (Sep. 1905), 58 p., 1 Stammbaumst. -- Hem. 1906. * 428. Monographia generis Heteropterorum Phimodera Germ. – ASSF. XXXIII, 1908,

N:o 8, (1906), 51 p., 2 t. Hem. 429. Capsidae in prov. Sz'tschwan Chinae a D:0 D:re G. Potanin et M. Beresowski col

lectae. Ann. Mus. Zool. Acad. Scienc. Petersb. X, 1906, 1-81. Hem. 430. A new Ethiopian Species of Helopeltis. - Ent. Monthl. Mag. (2) XVII, 1906,

111-112. Hem. 431. Pameridea nov. gen., eine Capside, die in Südafrika die Bestäubung von Roridula

gorgonias besorgt. – Zool. Anzeig. XXX, 1906, 723—726. - Hem., biol. 432. Ausgewählte Kapitel aus 0. M. Reuter's „Revisio critica Capsinarum“ als Beitrag

zur Biologie und Morphologie der Capsiden ins Deutsche übertragen von Dr. Embr. Strand, überarbeitet von Dr. Th. Hüeber und Dr. J. Gulde. - Jahresb.

Ver. vaterl. Kult. Württ. 1906, 263--311. Hem.; biol., anat. 1907. 433. Hemipterologische Spekulationen. II. Die Gesetzmässigkeit im Abändern der Zeich

nung bei Hemipteren (besonders Capsiden) und ihre Bedeutung für die Systematik. - Festschr. f. Palmén II, 1905--07, (Sep. 1905), 29 p., 1 t. - Hem.

. 434. Capsidae novae in insula Jamaica mense Aprilis 1906 a D. E. P. Van Duzee col

lectae. ÖFVS. XLIX, N:o 5, 1907, 27 p. - Hem. 435. Ad cognitionem Capsidarum aethiopicarum. IV. - Ibid. N:o 7, 1907, 27 p. Hem. 436. Über die westafrikanische Kakao. ,,Rindenwanze“. Zool. Anzeig. XXXI, N:o 4,

1907, 102-105. - Hem. 437. Über die Gattung Valleriola Dist. – Wien. Ent. Zeit. 1907, 211-214. Hem. *438. Chrysochraon poppiusi Miram, en för finska området ny orthopter. MFFIF.

XXXIII, 1907, 21. - Orth. *439. Tvenne sällsynta skalbaggar, återfunna vid Åbo. MFFIF. XXXIII, 21-22. - Col.

[ocr errors]
« EdellinenJatka »