Sivut kuvina
PDF
ePub

Öfver professor 0. M. Reuter ingå biografiska uppgifter och minnesord uti följande publikationer:

Biografinen Nimikirja. Helsingissä 1883, s. 574--575.
Nordisk Familjebok, XIII 1889, p. 984-985. -- (FREDR. ELFVING.)

( Finlands Universitet 1828–1890 af ROBERT A. RENVALL. Helsingfors 1891, s. 304–308. Finsk Biografisk Handbok utgifven af Tor CARPELAN. Helsingfors 1893, s. 1787 – 1790.

Luonnon Ystävä XVII. Helsingissä 1913, s. 155–161. Porträtt. (JOHN SAHLBERG.)
The Entomologist's Monthly Magazine. 2nd Series, XXIV, oct. 1913, p. 230-231. Porträtt.

(E. BERGROTH.) Revue Russe d'Entomologie, XIII 1913, n:o 34, p. XIX-XXVI. Porträtt. (B. OSHANIN.) Meddelanden af Soc. pro Fauna et Flora fennica, h. 40; uti Årsberättelsen 1914, s. 212–215.

Porträtt. (J. A. PALMÉN.)

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic][ocr errors]
« EdellinenJatka »