Berättelser ur svenska historien, Niteet 24–26

Etukansi
[Tryckt hos] L.J.Hjerta, 1857
 

Mitä ihmiset sanovat - Kirjoita arvostelu

Yhtään arvostelua ei löytynyt.

Muita painoksia - Näytä kaikki

Yleiset termit ja lausekkeet

Suositut otteet

Sivu 139 - Så länge man af strid, af örlog höra får; Så länge någon stad mot härar sig försvarar; Så länge någon borg och präktig byggnad står: Så skall, o Viborg! du, snart utan like, prisas; All trohet skall utaf din trofasthet...
Sivu 212 - ... svenskt lexikon, med utförlig fraseologi, ordens uttal då det afviker från allmänna reglor, samt tekniska och vetenskapliga termer; jemte ett bihang, innehållande: l:o franska språkets synonymer och homonymer; 2: o geografiskt och etniskt ordregister; 3: o förteckning på franska dopnamn; 4: o etymologiskt register, med de allmännaste ordens derivation. Efter de nyaste, bästa och fullständigaste ordböcker utarbetadt.
Sivu 166 - Nyckel till almanackan, eller förklaring öfver tideräkningen, jemte en kort historia om uppkomsten af alla högtider och dagarnas namn hela året igenom; ett sällskap till hvarje års almanach- 16 sk.
Sivu 52 - I hafven det väl hört, etc. Se'n hördes ett skrän långt öster under ,skog: "Ve oss! våra män ligga slagna. "Hvem körer nu vår harf, hvem styrer DU vår plog? "Och alla våra herrar äro tagna.
Sivu 133 - Meu nu inträffade härntiunan en hastig och stark brytuing; så stark till och. med. att den knappt kan förklaras som ett blott bemödande att inför allmänheten nu ändtligen urskulda och reutvätta sig sjelfva.
Sivu 97 - Rådet erkände så högtidligt som möjligt hans stora förtjenster. Ett ständernas utskott uppvaktade honom för att å hela folkets vägnar förklara dess erkänsla.
Sivu 52 - Dermed föll ock af himmelen en tökna och en snö, Der under bröt kung Carl i rysseborgen in Med alla sina fulltrogna drängar. Men då ska' tro de Gårda-män de börja speta skinn Och kläda så blodiga slängar.

Kirjaluettelon tiedot