Sivut kuvina
PDF
ePub

2 Erglyw ar lêf fy ngwaedd, 2 O hearken thou unto the fy Mrenhin, a’m Duw: canys voice of my calling, my King, arnat y gweddïaf.

and my God : for unto thee will

I make my prayer. 3 Yn fore, Arglwydd, y clywi 3 My voice shalt thou hear fy llêf ; yn fore y cyfeiriaf fy betimes, O Lord : early in the ngweddi attat, ac yr edrychaf i morning will I direct my prayer fynu.

unto thee, and will look up. 4 Oherwydd nid wyt ti 4 For thou art the God that Dduw'n ewyllysio anwiredd: a hast no pleasure in wickedness : drwg ni thrig gydâ thi.

neither shall any evil dwell with

thee. 5 Ynfydion ni safant yn dy 5 Such as be foolish shall not olwg : caseаist holl weithredwŷr stand in thy sight : for thou hatanwiredd.

est all them that work vanity. 6 Difethi y rhai a ddywedant 6 Thou shalt destroy them gelwydd: yr Arglwydd a ffieidd- that speak leasing : the Lord ia'r gwr gwaedlyd a'r twyll. will abhor both the blood-thirsty odrus.

and deceitful man. 7 A minnau a ddeuaf i'th dý 7 But as for me, I will come di yn amlder dy drugaredd; into thine house, even upon ac à addolaf tua'th demi sanct- the multitude of thy mercy : aidd yn dy ofn di.

and in thy fear will I worship

toward thy holy temple. 8 Arglwydd, arwain fi yn dy 8 Lead O Lord, in thy gyfiawnder, o achos fy ngelyn- righteousness, because of mine ion; ac uniona dy ffordd o'm enemies : make thy way plain blaen.

before my face. 9 Canys nid oes uniondeb yn 9 For there is no faithfulness eu genau; eu ceudod sydd an- in his mouth : their inward parts wireddau : bedd agored, yw

are very wickedness. eu cég; gwenhieithiant â'u taf

10 Their throat is an open od.

sepulchre: they flatter with their

tongue. 10 Distrywia hwynt, O Dduw; 11 Destroy thou them, O syrthiant oddiwrth

cy- God; let them .perish through nghorion : gyr hwynt ymaith their own imaginations : cast yn amlder eu

camweddau : them out in the multitude of canys gwrthryfelasant i'th er- their ungodliness; for they have byn.

rebelled against thee. 11 Ond llawenhâed

у

rhai oll 12 And let all them that put a ymddiriedant ynot ti: llafar- their trust in thee rejoice : they ganant yn dragywydd; am i ti shall ever be giving of thanks, orchuddio drostynt : a'r rhai a because thou defendest them; garant dy Enw, gorfoleddant they that love thy Name shall ynot.

be joyful in thee; 12 Canys ti, Arglwydd, a 13 For thou, Lord, wilt give fendithi y cyfiawn: à charedig- thy blessing unto the righteous : rwydd megis â tharian y coroni and with thy favourable kind

ness wilt thou defend him as with a shield.

me,

eu

di ef.

pa hŷd ?

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER. Psal. vi. Domine, ne in furore. Psal. vi. Domine, ne in furore.

, me fi yn dy lidiogrwydd, ac thine indignation : neither na chospa fi yn dy lid.

chasten me in thy displeasure. 2 Trugarhả wrthyf, Arglwydd, 2 Have mercy upon me, o canys llesg ydwyf fi: iachã fi, Lord, for I am weak : 0 Lord, O Arglwydd; canys fy esgyrn a heal me,

for
my

bones are gystuddiwyd.

vexed. 3 A'm henaid a ddychrynwyd 3 My soul also

sore trouyn ddirfawr: tithau, Arglwydd, bled : but, Lord, how long wilt

thou punish me? 4 Dychwel, Arglwydd, gwared 4 Turn thee, O Lord, and fy enaid: achub fi er mwyn dy deliver my soul : O save me for drugaredd.

thy mercy's sake. 5 Canys yn angau nid oes 5 For in death no man regoffa am danat: yn y bedd pwy membereth thee : and who will a'th folianna?

give thee thanks in the pit? 6 Diffygiais gan fy ochain; 6 I am weary of my groanbob nos yr ydwyf yn gwneuthur ing; every night wash I my fy ngwely yn foddfa: yr ydwyf bed : and water my couch with fi yn gwlychu fy ngorweddfa my tears. â'm dagrau.

7 Treuliodd fy llygad gan 7 My beauty is gone for very ddigter : heneiddiodd o herwydd trouble : and worn away because fy holl elynion.

of all mine enemies. 8 Ciliwch oddiwrthyf, holl 8 Away from me, all ye that weithredwyr anwiredd: canys work vanity : for the Lord hath yr Arglwydd a glywodd lef fy heard the voice of my weepwylofain.

ing 9 Clybu'r Arglwydd fy neis 9 The Lord hath heard my yfiad : yr Arglwydd a dderbyn petition : the Lord will receive fy ngweddi.

my prayer. 10 Gwaradwydder a thralloder 10 All mine enemies shall be yn ddirfawr fy holl elynion : confounded, and sore vexed : dychweler a chywilyddier hwynt they shall be turned back, and yn ddisymmwth.

put to shame suddenly. Psal. vii. Domine, Deus meus. Psal. vii. Domine, Deus meus. ARGLWYDD fy Nuw, wnot O Lord my God, in thee have rhag fy holl erlidwŷr, a gwar- from all them that persecute me, ed fi.

and deliver me; 2 Rhag iddo larpio fy enaid 2 Lest he devour my soul, like fel llew, gan ei rwygo, pryd na a lion, and tear it in pieces : byddo gwaredydd.

while there is none to help. 3 0 Arglwydd fy Nuw, os 3 O Lord my God, if I have gwneuthum hyn; od oes anwir- done any such thing : or if there edd yn fy nwylaw;

be

any wickedness in my hands; 4 O thelais ddrwg i'r neb oedd 4 If I have rewarded evil unheddychol â mi; ïe, mi a war. to him that dealt friendly with

edais

yr

hwn sydd elyn i mi me : yea, I have delivered him heb achos;

that without any cause is mine

enemy; 5 Erlidied y gelyn fy enaid, a

5 Then let mine enemy pergoddiwedded: sathred' hefyd fy secute my soul, and take me : mywyd i'r llawr, a gosoded fy yea, let him tread my life down ngogoniant yn y llwch.

upon the earth, and lay mine

honour in the dust. 6 Cyfod, Arglwydd, yn dy 6 Stand up, O Lord, in thy ddigllonedd, ymddyrcha, o her- wrath, and lift up thyself, bewydd llid fy ngelynion : deffro cause of the indignation of mine hefyd drosof i'r farn a orchym- enemies : arise up for me in the mynaist.

judgement that thou hast com

manded. 7 Felly cynnulleidfa'r bobl 7 And so shall the congregaoedd a'th amgylchynant: er eu tion of the people come about mwyn dychwel dithau i'r uchel- thee : for their sakes therefore der.

lift up thyself again. 8 Yr Arglwydd a farn y 8 T'he Lord shall judge the bobloedd : barn fi, 0 Arglwydd, people; give sentence with me, yn ol fy nghyfiawnder, ac yn Lord : according to my righ

fy mherffeithrwydd sydd yn- teousness, and according to the of.

innocency that is in me. 9 Darfydded weithian anwir 9 O let the wickedness of the edd yr annuwiolion, eithr cyfar- ungodly come to an end : but wydda di y cyfiawn: canys y guide thou the just. Duw cyfiawn a chwilia'r calon 10 For the righteous God : nau a'r arennau.

trieth the very hearts and reins. 10 Fy ymddiffyn sydd o Dduw, 11 My help cometh of God : sachawdwr y rhai uniawn o who preserveth them that are galon.

true of heart. 11 Duw sydd Farnydd y cyf 12 God is a righteous Judge, iawn, a Duw sy ddigllawn beu- strong, and patient : and God is nydd wrth yr annuwiol. provoked every day.

12 Oni ddychwel yr annuw 13 If a man will not turn, iol, efe a hoga ei gleddyf: efe he will whet his sword : he a annelodd ei fwa, ac a'i parot- hath bent his bow, and made it todd.

ready. 13 Parottôdd hefyd iddo 14 He hath prepared for him arfau angheuol : efe a drefn- the instruments of death : he odd ei saethau yn erbyn yr erlid- ordaineth his arrows against the wyr.

persecutors. 14 Wele, efe a ymddŵg an 15 Behold, he travaileth with wiredd, ac a feichiogodd ar gam- mischief : he hath conceived wedd, ac a esgorodd ar gel- sorrow, and brought forth unwydd.

godliness. 15 Torrodd bwll, cloddiodd 16 He hath graven and digef, syrthiodd hefyd yn y clawdd ged up a pit : and is fallen hima wnaeth,

self into the destruction that he

made for other. 16 Ei anwiredd a ymchwel ar 17 For his travail shall come

1

A O

vens !

ei ben ei hun, a'i draha a ddis- upon his own head : and his gyn ar ei goppa ei hun.

wickedness shall fall on his own

pate. 17 Clodforaf yr Arglwydd yn 18 I will give thanks unto the ol ei gyfiawnder, a chanmolaf Lord, according to his rightEnw'r Arglwydd goruchaf. eousness : and I will praise the

Name of the Lord most High. Ps. viii. Domine, Dominus noster. Ps. viii. Domine, Dominus noster.

mor ardderchog yw dy Enw excellent is thy Name in ar yr holl ddaear! yr hwn a all the world : thou that hast osodaist dy ogoniant uwch y nef- set thy glory above the heaoedd.

2 O enau plant bychain a rhai 2 Out of the mouth of very yn sugno y peraist nerth, o achos babes and sucklings hast thou dy elynion, i ostegu y gelyn a'r ordained strength, because of ymddïalydd.

thine enemies : that thou mightest still the enemy, and the

avenger. 3 Pan edrychwyf ar у.

nefoedd 3 For I will consider thy heagwaith dy fysedd ; y lloer a'r vens, even the works of thy ser, y rhai a ordeiniaist; fingers : the moon and the stars,

which thou hast ordained. 4 Pa beth yw dyn, i ti i'w 4 What is man, that thou art gofio ? a mab dyn, i ti i ymweled mindful of him : and the son of

man, that thou visitest him? 5 Canys gwnaethost ef ychyd 5 Thou madest him lower ig is nâ'r angylion, ac a'i coron- than the angels : to crown him aist â gogoniant ac â harddwch. with glory and worship.

6 Gwnaethost iddo arglwydd 6 Thou makest him to bave iaethu ar weithredoedd dy ddwy. dominion of the works of thy law; gosodaist bob peth dan ei hands : and thou hast put all draed ef;

things in subjection under his 7 Defaid ac ychain oll, ac an 7 All sheep and oxen : yea, ifeiliaid y maes hefyd;

and the beasts of the field; 8 Ehediaid y nefoedd, a physg 8 The fowls of the air, and od y môr, ac y sydd yn tram- the fishes of the sea : and whatwyo llwybrau'r moroedd.

walketh through the

paths of the seas. 9 Arglwydd ein Ior, mor ar 9 O Lord our Governour : dderchog yw dy Enw ar yr holl how excellent is thy Name in ddaear!

all the world!

âg ef?

feet;

soever

BOREOL WEDDI.

MORNING PRAYER.
Psal. ix. Confitebor tibi.

Psal. ix. Confitebor tibi. COMPELO RAF hdi 9,1Ar: I will give thanks cupto theile mynegaf dy holl ryfeddodau. heart : I will speak of all thy

marvellous works. 2 Llawenychaf a gorfoleddaf 2 I will be glad and rejoice

ynot: canaf i'th Enw di, y Gor- in thee : yea, my songs will I uchaf.

make of thy Name, 0 thou

most Highest. 3 Pan ddychweler fy ngelyn 3. While mine enemies are ion yn eu hol, hwy a gwympant driven back : they shall fall and ac a ddifethir o'th flaen di. perish at thy presence.

4 Canys gwnaethost fy marn 4 For thou hast maintained a’m matter yn dda : eisteddaist my right and my cause : thou ar orseddfaingc, gan farnu yn art set in the throne that judggyfiawn.

est right. 5 Ceryddaist y cenhedloedd, 5 Thou hast rebuked the headistrywiaist' yr annuwiol ; eu then, and destroyed the unhenw hwynto a ddileaist byth godly : thou hast put out their bythol.

name for ever and ever. 6 Ha elyn, darfu am ddinystr 6 0 thou enemy, destructions yn dragywydd: a diwreiddiaist are come to a perpetual end : y dinasoedd ; darfu eu coffad even as the cities which thou wriaeth gyda hwynt.

hast destroyed; their memorial

is perished with them. 7 Ond yr Arglwydd a bery Ô But the Lord shall endure yn dragywydd: efe a barottodd for ever : he hath also prepared ei orseddfaingc i farn.

his seat for judgement. 8 Ac efe a farn y byd mewn 8 For he shall judge the cyfiawnder : efe a farn y bobl- world in righteousness : and oedd mewn uniondeb.

minister true judgement unto

the people. 9 Yr Arglwydd hefyd fydd 9 The Lord also will be a denoddfa i'r gorthrymmedig, nodd- fence for the oppressed : even a fa yn amser trallod.

refuge in due time of trouble. io A'r rhai a adwaenant dy 10 And they that know thy Enw,a ymddiriedant ynot: canys Name will put their trust in ni adewaist, O Arglwydd, y rhai thee : for thou, Lord, hast never a'th geisient.

failed them that seek thee. 11 Canmolwch yr Arglwydd, 11 Opraise the Lord which yr hwn sydd yn preswylio yn dwelleth in Sion : shew the peoSion: mynegwch ym mysg y ple of his doings. bobloedd ei weithredoedd ef.

12 Pan ymofyno efe am waed, 12 For, when he maketh inefe a'u cofia hwynt: nid anghof- quisition for blood, he rememia waedd y cystuddiol.

bereth them : and forgetteth not

the complaint of the poor. 13 Trugarhâ wrthyf, Ar 13 Have mercy upon me, O glwydd; gwel fy mlinder gan Lord; consider the trouble which fy nghaseion, fy nyrchafydd o I suffer of them that hate me : byrth angau :

thou that liftest me up from the

gates of death. 14 Fel y mynegwyf dy holl 14 That I may shew all thy foliant ym mhyrth' merch Sion: praises within the ports of the llawenychaf yn dy iachawdwr- daughter of Sion : I will rejoice iaeth.

in thy salvation. 15 Y cenhedloedd a soddasant 15 The heathen are sunk

« EdellinenJatka »