Sivut kuvina
PDF

u cynnysgaeddu â chyfryw rag- dued with so excellent a benefit rol ddawn, a alwyd yn ol ar- of God be called according to aeth Duw, trwy ei Yspryd ef God's purpose by his Spirit n gweithio mewn pryd amserol: working in due season: they wynt-hwy sydd trwy ras yn through Grace obey the call. fuddhâu i'r galwedigaeth : ing: they be justified freely: wynt-hwy a gyfiawnheir yn they be made sons of God by had: hwynt-hwy a wneir yn adoption: they be made like eibion i Dduw trwy fabwys: the image of his only-begotiwynt-hwy a wneir yn gyffelybten Son Jesus Christ : they

ddelw ei unig-anedig Fab ef walk religiously in good works, esu Grist: hwynt-hwy a rod- and at length, by God's merant yn grefyddol mewn gweith- cy, they attain to everlasting feedoedd da; ac o'r diwedd, trwy licity. Irugaredd Duw, a feddiannant Idedwydd-fyd tragywyddol.

TX ? Megis y mae duwiol ystyried As the godly consideration of - Rhagluniaeth, a'n Hetholedig- Predestination, and our Election aeth ni yng Nghrist, yn llawn o in Christ, is full of sweet, plea

Ididdanwch melus, hyfryd, ac sant, and unspeakable comfort Einnhraethol, i'r duwiolion, a'r to godly persons, and such as "hai sydd yn clywed ynddynt eu feel in themselves the working

Tunain weithrediad Yspryd Crist, of the Spirit of Christ, mortiSyn marwhâu gweithredoedd y fying the works of the flesh, - cnawd a'u haelodau daearol, ac and their earthly members, and

syn tynnu i fynu eu meddwl at drawing up their mind to high - bethau uchel a nefol; yn gystal and heavenly things, as well beoblegid ei fod yn cadarnhâu yn cause it doth greatly establish

fawr ac yn cryfhau eu ffydd am and confirm their faith of eter- Iachawdwriaeth dragywyddol, nal Salvation to be enjoyed

i'w mwynhâu trwy Grist, ag through Christ, as because it oblegid ei fod yn wresog ennynu doth fervently kindle their love eu cariad tuagat Dduw: felly towards God: So, for curious

i'r rhai manylaidd, a chnawdol, and carnal persons, lacking the - sy heb Yspryd Crist ganddynt, Spirit of Christ, to have con

y mae bod Barn Rhagluniaeth tinually before their eyes the Duw yn wastadol ger bron eu sentence of God's Predestination, Lygaid, yn dramgwydd tra phere is a most dangerous downfall, yglus, trwy'r hwn mae'r diafol whereby the Devil doth thrust yn eu gwthio, naill ai i ano- them either into desperation, or baith, ai ynte i ddifrawwch af- into wretchlessness of most unlanaf fuchedd, nid dim llai per- clean living, no less perilous yglus nag anobaith.

than desperation. Heblaw hynny, mae'n rhaid Furthermore, we must rei ni dderbyn addewidion Duw ceive God's promises in such yn y cyfryw fodd ag y maent wise, as they be generally set wedi eu gosod allan i ni yn forth to us in holy Scripture : gyffredin yn yr Ysgrythyr Lân; and, in our doings, that will ac yn ein gweithredoedd ganlyn of God is to be followed, which ewyllys Duw, yr hon a eglurwyd we have expressly declared unta

[ocr errors][ocr errors]

I That was crament a TE ET SETRINETTE

emrvi put resi en har maner ITSE Jum 13 ETUL L = Liety, bect Guse.

ar Bants, WUL FIDE CONVOC

[ocr errors]

kerbyn yn deilwng, y mae have a wholesome effect or ope*dynt effaith neu weithrediad ration : but they that receive

is : ond y sawl a'u derbyn- them unworthily purchase to yn annheilwng, a ynnillant themselves damnation, as Saint

nt eu hunain farnedigaeth; Paul saith. . dywaid Sant Paul.

VI. Nad yw Annheilyngdod XXVI. Of the Unworthiness of

Gweinidogion yn rhwystro the Ministers, which hinders veithrediad y Sacramentau. not the effect of the Sacrament. SR bod yn yr Eglwys wel- ALTHOUGH in the visible

edig bob amser rai drwg | Church the evil be ever hymmysg â'r rhai da, a bod mingled with the good, and thiau i'r rhai drwg yr awd- sometimes the evil have chief od bennaf y'ngweinidogaeth authority in the Ministration of jair a'r Sacramentau ; etto, the Word and Sacraments, yet gymmaint ag nad ydynt yn forasmuch as they do not the

neuthur hynny yn eu henw same in their own name, but in • hunain, ond yn enw Crist, Christ's, and do minister by his

mai trwy ei gommisiwn a'i commission and authority, we lurdod ef y maent yn gwein- may use their Ministry, both in nyni a allwn arfer eu gwein- hearing the Word of God, and gaeth hwy, trwy wrando'r in receiving of the Sacraments. ir, a derbyn y Sacramentau. Neither is the effect of Christ's nid yw eu hanwiredd hwy yn ordinance taken away by their

inu ymaith ffrwyth ordinhâd wickedness, nor the grace of :- ist, nac yn lleihầu gras don- God's gifts diminished from such

Duw oddiwrth y cyfryw rai as by faith and rightly do resydd trwy ffydd yn iawn ceive the Sacraments ministered erbyn y Sacramentau a fin- unto them ; which be effectual, rir iddynt, y rhai sy effeithiol because of Christ's institution legid ordinhâd Crist a'i a- and promise, although they be tewid, er eu ministrio gan ministered by evil men.

[ocr errors]
[ocr errors]

Er hynny i gyd, fe berthyn Nevertheless, it appertaineth ddisgyblaeth yr Eglwys, bod to the discipline of the Church, mofyn am Weinidogion drwg, that enquiry be made of evil bod i'r rhai a fo'n gwybod eu Ministers, and that they be aceiau, achwyn arnynt: ac o'r cused by those that have knowiwedd, gwedi eu cael yn euog, ledge of their offences; and firwy farn gyfiawn bod eu di- nally being found guilty, by just wyddo.

judgement be deposed. - XXVII. Am Fedydd.

XXVII. Of Baptism. N ID yw Bedydd yn unig yn DAPTISM is not only a sign

I arwydd o broffes, neu yn D of profession, and mark of aôd gwahaniaeth, i adnabod difference, whereby Christian Cristianogion oddiwrth Anghrist- men are discerned from others ianogion : eithr y mae hefyd yn that be not christened, but it is arwydd o'r Adgenhedliad, neu'r also a sign of Regeneration or

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]

to the

cristem urch, to be the Chai Sacran

wiolion XXIX. Of the Wicked which eat

wrth not the Body of Christ in the dd. use of the Lord's Supper. yfryw THE Wicked, and such as . Ffydd 1 be void of a lively faith, wdol although they do carnally and d yn visibly press with their teeth (as stin) Saint Augustine saith) the Sarist'; crament of the Body and Blood nodd of Christ

of Christ, yet in no wise are no they partakers of Christ : but arn- rather, to their condemnation, ytta do eat and drink the sign' or cra Sacrament of so great a thing.

XXX. Of both kinds. pan

THE Cup of the Lord is

I not to be denied to the Layyr people: for both the parts of the

Lord's Sacrament, by Christ's u ordinance and commandment,

ought to be ministered to all
Christian men alike.
XXXI. Of the one Oblation of

Christ finished upon the Cross.
THE Offering of Christ once

I made is that perfect redemption, propitiation, and satisfaction, for all the sins of the whole world, both original and actual; and there is none other satisfaction for sin, but that alone. Wherefore the sacrifices of Masses, in the which it was commonly said, that the Priest did offer Christ for the quick and the dead, to have remission of pain or guilt, were blasphemous fables, and dangerous deceits. XXXII. Of the Marriage of

Priests. DISHOPS, Priests, and Dea

D cons, are not commanded by God's law, either to vow the estate of single life, or to abstain from marriage : therefore it is lawful for them, as for all other Christian men, to marry at their

« EdellinenJatka »