Sivut kuvina
PDF
ePub

gelwydd i'm herbyn: minnau a a lie against me: but I will keep sadwaf dy orchymmynion â'm thy commandments with my holl galon.

whole heart. 70 Cyn frased â'r bloneg yw 70 Their heart is as fat as u calon: minnau a ymddigrif- brawn : but my delight hath cis yn dy gyfraith di.

been in thy law. 71 Da yw i mi fy nghys 71 It is good for me that I uddio; fel y dysgwn dy ddeddf- have been in trouble : that I

may learn thy statutes. 72 Gwell i mi gyfraith dy 72 The law of thy mouth is nau, nâ miloedd o aur ac ar- dearer unto me : than thousands an.

of gold and silver.

U.

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER
Munus tuæ fecerunt me.

Manus tuæ fecerunt me.

HY hands have made me DY Y ddwylaw a'm gwnaeth

and fashioned med give ant, ac a'm lluniasant: par mi ddeall, fel y dysgwyf dy me understanding, that I may prchymmynion.

learn thy commandments. 74 Y rhai a'th ofnant a'm

74 They that fear thee will gwelant, ac a lawenychant; o- be glad when they see me : beSlegid gobeithio o honof yn dy cause I have put my trust in thy ir di.

word. 75 Gwn, Arglwydd, mai cyf 75 I know, O Lord, that thy awn yw dy farnedigaethau ; ac judgements are right: and that nai mewn ffyddlondeb y'm thou of very faithfulness hast systuddiaist.

caused me to be troubled. 76 Bydded, attolwg, dy dru 76 O let thy merciful kindgaredd i'm cysuro, yn ol dy air ness be my comfort : according 'th wasanaethwr.

to thy word unto thy servant. 77 Deued i mi dy drugaredd 77 O let thy loving mercies wu, fel y byddwyf byw: o her come unto me, that I may wydd dy gyfraith yw fy nigrif- live : for thy law is my dewch.

light. 78 Cywilyddier y beilchion, 78 Let the proud be confoundanys' gwnant gam â mi yn ed, for they go wickedly about ddïachos: ond myfi a fyfyriaf to destroy me : but I will be ocyn dy orchymmynion di.

cupied in thy commandments. 79 Tröer attaf fi y rhai a'th 79 Let such as fear thee, and ofnant di, a'r rhai a adwaenant have known thy testimonies : dy dystiolaethau.

be turned unto me. 80° Bydded fy nghalon yn 80 O let my heart be sound berffaith yn dy ddeddfau ; fel in thy statutes : that I be not na’m cywilyddier.com

ashamed.
Defecit anima mea.

Defecit anima mea.
Y

salvation : and I have a a dy air yr ydwyf yn disgwyl. good hope because of thy word.

82 Y mae fy llygaid yn pallu 82 Mine eyes long sore for am dy air, gan ddywedyd, Pa thy word : saying, O when wilt bryd y'm diddeni?

thou comfort me?

D'AF Xachawdwriaeth with

[ocr errors]

83 Canys ydwyf fel costrel 83 For I am become like a mewn mwg; ond nid anghof- bottle in the smoke : yet do I iais dy ddeddfau.

not forget thy statutes. 84 Pa nifer yw dyddiau dy 84 How many are the days was? pa bryd y gwnei farn ar of thy servant : when wilt thou у rhái a'm herlidiant?

be avenged of them that per:

secute me? 85. Y beilchion a gloddiasant 85 The proud have digged byllau i mi, yr hyn nid yw pits for me : which are not afwrth dy gyfraith di.

ter thy law. 86 Dy holl orchymmynion 86 All thy commandments ydynt wirionedd: ar gam y’m are true : they persecute me herlidiasant; cymmorth fi. falsly; O be thou my help.

87 Braidd na'm difasant ar 87 They had almost made an y ddaear: minnau ni adewais end of me upon earth : but I dy orchymmynion.

forsook not thy commandments. 88 Bywhà fi yn ol dy dru 88 O quicken me after thy lovgaredd, felly y cadwaf dyst- ing-kindness: and so shall I keep iolaeth dy enau.

the testimonies of thy mouth. In æternum, Domine.

In æternum, Domine. Y N dragywydd, 0 Arglwydd, O Lord, thy word : endureth

for ever in heaven. hâu yn y nefoedd.

90° Dy wirionedd sydd hyd 90 Thy truth also remaineth genhedlaeth chenhedlaeth : from one generation to another : seiliaist y ddaear, a

thou hast laid the foundation of saif.

the earth, and it abideth. 91 Wrth dy farnedigaethau 91 They continue this day aly safant heddyw: canys dy cording to thine ordinance : for weision yw pob peth.

all things serve thee. 92 Oni bai fod dy ddeddf yn 92 If my delight had not been hyfrydwch i mi, darfuasai yna in thy law : I should have peam danaf yn fy nghystudd. rished in my trouble.

93 Byth nid anghofiaf dy or 93 I will never forget thy chymmynion: canys â hwynt commandments : for with them y'm bywheaist.

thou hast quickened me. 94 Eiddot ti ydwyf, cadw 94 I am thine, O save me : fi: o herwydd dy orchymmyn- for I have sought thy commandion a geisiais.

ments. 95 Y rhai annuwiol a ddis 95 The ungodly laid wait for gwyliasant amdanaf i'm di- me to destroy me : but I will fetħa: ond dy dystiolaethau di consider thy testimonies. a ystyriaf fi.

96 Yr ydwyf yn gweled diwedd 96 I see that all things come ar bob perffeithrwydd: ond dy to an end : but thy commandorchymmyn di sydd dra ehang. ment is exceeding broad. Quomodo dileri !

Quomodo dilexi ! MPR hy ennyf

dy syf. LORD, what love have!

di! hi yw fy dod beunydd.

long is my study in it. 98 A'th orchymmynion yr 98 Thou through thy com

a

hi

a

from every

that I may

est me.

dwyt yn fy ngwneuthur yn mandments hast made me wiser ldoethach nâ’m gelynion : can than mine enemies : for they is byth y maent gydâ mi. are ever with me.

99 Deallais fwy na’m holl 99 I have more understand{thrawon: o herwydd dy dyst- ing than my teachers : for thy olaethau yw fy myfyrdod. testimonies are my study.

100 Deallais yn well nâ'r 100 I am wiser than the aged : renuriaid, am fy mod yn cadw because I keep thy commandly orchymmynion di.

ments. 101 Atteliais fy nhraed oddi 101 I have refrained my feet vrth bob llwybr drwg, fel у

evil

way: adwn dy air di.

keep thy word. 102 Ni chiliais oddiwrth dy 102 I have not shrunk from arnedigaethau : o herwydd ti thy judgements : for thou teachi'm dysgaist.

103 Mor felus yw dy eiriau 103 O how sweet are thy words i'm genau ! melusach 'nâ mel unto my throat : yea, sweeter 'm safn.

than honey unto my mouth. 104 Trwy dy orchymmynion 104 Through thy commandli y pwyllais : am hynny y cas ments I get understanding : zais bob gau lwybr.

therefore I hate all evil ways. BOREOL WEDDI.

MORNING PRAYER.
Lucerna pedibus meis.

Lucerna pedibus meis.
L air

TH

NHY word is a lantern unto traed, a llewyrch i'm my feet : and a light unto llwybr.

my paths. 10€ Tyngais, a chyflawnaf, y 106 I have sworn, and am cadwn farnedigaethau dy gyf- stedfastly purposed : to keep thy iawnder.

righteous judgements. 107 Cystuddiwyd fi yn ddir 107 I am troubled above meafawr: bywhâ fi, 0 Arglwydd, sure : quicken me, O Lord, acyn ol dy air.

cording to thy word. 108 Attolwg, Arglwydd, bydd 108 Let the free-will offerings foddlawn i ewyllysgar offrym- of my mouth please thee, O mau fy ngenau, a dysg i mi dy Lord : and teach me thy judgefarnedigaethau.

ments. 109 Y mae fy enaid yn fy 109 My soul is alway in my llaw wastadol:

: er hynny nid hand : yet do I not forget thy wyf yn anghofio dy gyfraith. law.

110 Y rhai annuwiol a osod 110 The ungodly have laid a asant fagl i mi: ond ni chy- snare for me : but yet I swerved feiliornais oddiwrth dy orchym- not from thy commandments. mynion.

111 Cymmerais dy orchym 111 Thy testimonies have I mynion yn etifeddiaeth dros claimed as mine heritage for byth: o herwydd llawenydd fy ever : and why? they are the nghalon ydynt.

very joy of my heart. 112 Gostyngais fy nghalon i 112 I have applied my heart wneuthur dy ddeddfau byth, to fulfil thy statutes alway : even hyd y diwedd.

unto the end.

yn

Iniquos odio habui.

Iniquos odio habui.

MED LAV Perfeita casa I Hate them that imagine evi

; taith gyfraith di a

things I hoffais.

love. 114 Fylloches a’m tarian 114 Thou art my defence and ydwyt: yn dy air y gobeith- shield : and my trust is in thy iaf.

word. 115 Ciliwch oddiwrthyf, rai 115 Away from me, ye wiek. drygionus : canys cadwaf or- ed : I will keep the command. chymmynion fy Nuw.

ments of my God. 116 Cynnal fi yn ol dy air, 116 0 stablish me according fel y byddwyf byw: ac na ad to thy word, that I may live : i mi gywilyddio am fy ngob- and let me not be disappointed aith.

of my hope. 117 Cynnal fi, a dïangol fydd 117 Hold thou me up, and I af: ac ar dy ddeddfau yr ed- shall be safe : yea, my deligh: rychaf yn wastadol.

shall be ever in thy statutes. 118 Šethraist y rhai oll a gy 118 Thou hast trodden down feiliornant oddiwrth dy ddeddf- all them that depart from thy au: canys twyllodrus yw eu statutes : for they imagine but dichell hwynt.

deceit. 119 Bwriaist heibio holl an 119 Thou puttest away all the nuwiolion

у tir fel sothach: am ungodly of the earth like dross : hynny'r hoffais dy dystiolaethau. therefore I love thy testimonies .

120 Dychrynodd fy nghnawd 120 My flesh trembleth for rhag dy ofn, ac ofnais rhag dy fear of thee : and I am afraii farnedigaethau.

of thy judgements. WNAETHUM farn a chyf. I Dewaluwand right : 0 give me

Feci judicium. Gwader? na ada i'm gor thrymmwýr.

not over unto mine oppressors. 122 Mechnïa dros dy was er 122 Make thou thy servant to daioni : na ad i'r beilchion fy delight in that which is good : ngorthrymmu.

that the proud do me no wrong, 123 Fy, llygaid a ballasant 123 Mine eyes are wasted am dy iachawdwriaeth, ac am away, with looking forthy ymadrodd dy gyfiawnder. health : and for the word of

thy righteousness. 124 Gwna i'th was yn ol dy 1240 deal with thy servant drugaredd, a dysg i mi dy according unto thy loving mer. ddeddfau.

cy: and teach me thy statutes

. 125 Dy was ydwyf fi; par 125 I am thy servant, O grant i mi ddeall, fel y gwypwyf "dy me understanding : that I may dystiolaethau.

know thy testimonies. 126 Amser yw i'r Arglwydd 126 It is time for thee, Lord, weithio : diddymmasant dy gyf- to lay to thine hand : fo they raith di.

have destroyed thy law. 127 Am hynny'r hoffais dy 127 For I love thy commandorchymmynion yn fwy nag aur; ments : above gold and precious se, yn fwy nag aur coeth.

stone. 128 Am hynny uniawn y cyf 128 Therefore hold I straigh:

1.

ais dy orchymmynion am bob all thy commandments : and all th; a chaseais bob gau lwybr. false ways I utterly abhor. Mirabilia.

Mirabilia.
THY
TAY

testimonies are wonderaethau: ami hynny y ceidw ful: therefore doth my soul enaid hwynt.

keep them. 130 Agoriad dy eiriau a rydd 130 When thy word goeth euni: pair ddeall i rai an- forth : it giveth light and unchellgar.

derstanding unto the simple. 131 Agorais fy ngenau, a dy 131 I opened my mouth, and ais: oblegid awyddus oeddwn drew in my breath : for my der h orchymmynion di.

light was in thy commandments. 132 Edrych arnaf, a thru 132 O look thou upon me, and rhâ wrthyf, yn ol dy arfer be merciful unto me : as thou rhai a garant dy Enw. usest to do unto those that love

thy Name. 133 Cyfarwydda fy nghamrau 133 Order my steps in thy 1 dy air : ac na lywodraethed word : and so shall no wickedm anwiredd arnaf.

ness have dominion over me. 134 Gwared fi oddiwrth or 134 O deliver me from the rymder dynion : felly y cad- wrongful dealings of men: and so af dy orchymmynion.

shall I keep thy commandments. 135 Llewyrcha dy wyneb ar 135 Shew the light of thy ✓ was: a dysg i mi dy ddeddf- countenance upon thy servant :

and teach me thy statutes. 136 Afonydd o ddyfroedd a 136 Mine eyes gush out with dant o'm llygaid : am na chad. water : because men keep not asant dy gyfraith di. Justus es, Domine.

Justus es, Domine. VYFIAWN ydwyt ti, o R Lord : and true is thy

Arglwydd, uniawn yw y farnedigaethau.

judgement. 138 Dy dystiolaethau y rhai 138 The testimonies that thou

orchymmynaist, ydynt gyf- hast commanded : are exceedwn, a ffyddlawn iawn. ing righteous and true.

139 Fy zel a'm difaodd: 0 139 My zeal hath even conerwydd ' i'm gelynion anghofio sumed me : because mine eney eiriau di.

mies have forgotten thy words. 140 Purwyd dy ymadrodd yn 140 Thy word is tried to the dirfawr: am hynny y mae dy úttermost : and thy servant love 'as yn ei hoffi.

eth it. 141 Bychan ydwyf fi a dir 141 I am small, and of no relygus: ond nid anghofiais dy putation : yet do I not forget rchymmynion.

thy commandments. 142 Dy gyfiawnder sydd gyf 142 Thy righteousness is an iwnder byth, a'th gyfraith sydd everlasting righteousness : and ririonedd.

thy law is the truth. 143 Adfyd a chystudd a'm 143 Trouble and heaviness have oddiweddasant : a'th orchym- taken hold upon me : yet is my aynion oedd fy nigrifwch. delight in thy commandments. 144 Cyfiawnder dy dystiol 144 The righteousness of thy

thy law.

« EdellinenJatka »