Sivut kuvina
PDF
ePub

awdwriaeth i frenhinoedd; yr unto kings : and hast delivered hwn sydd yn gwaredu Dafydd David thy servant from the peri ei was oddiwrth y cleddyf niw- of the sword. eidiol.

11 Achub fi, a gwared fi o 11 Save me, and deliver mer law meibion estron, y rhai y from the hand of strange chi. llefara eu genau wagedd, ac y dren : whose mouth talketh or mae eu deheulaw yn ddeheulaw vanity, and their right hand is ffalsder:

a right hand of iniquity. 12 Fel y byddo ein meibion 12 That our sons may gros fel planwydd yn tyfu yn eu up as the young plants : an hieuengetid ; a'n merched fel that our daughters may be a conglfaen nadd, wrth gyffelyb- the polished corners of the rwydd palas :

temple. i3 Fel y byddo ein celloedd 13 That our garners may be yn llawn, yn trefnu pob rhyw full and plenteous with all manluniaeth; a'n defaid yn dwyn ner of store : that our sheep may miloedd a myrddiwn yn ein bring forth thousands and ten hoelydd :

thousands in our streets. 14 A'n hychain yn gryfion 14 That our oxen may be i lafurio; heb na rhuthro i strong to labour, that there be mewn, na myned allan; na no decay : no leading into capgwaedd yn ein heolydd.

tivity, and no complaining in

our streets. 15 Gwŷn eu byd y bobl y 15 Happy are the people that mae felly iddynt: gwyn eu are in such a case : yea, blessed byd y bobl y mae'r Arglwydd are the people who have the yn Dduw iddynt.

Lord for their God. Psal. cxlv. Exaltabo te, Deus. Psal. cxlv. Exaltabo te, Deus. YRCHAFAF di, fy Nuw, Will magnify thee, O God,

my King : and I will praise dy Enw byth ac yn dragywydd. thy Name for ever and ever. 2 Beunydd y'th fendithiaf;

2 Every day will I give thanks a'th Enw a folaf byth ac yn unto thee : and praise thy Name dragywydd.

for ever and ever. 3 Mawr yw'r Arglwydd, a 3 Great is the Lord, and marchanmoladwy iawn; a'i fawr- vellous, worthy to be praised : edd sydd anchwiliadwy.

there is no end of his

greatness 4 Čenhedlaeth wrth genhedl 4 One generation shall praise aeth a fawl dy weithredoedd, thy works unto another : and ac a fynega dy gadernid.

declare thy power. 6 Ardderchogrwydd gogon 5 As for me, I will be talking iant dy fawredd, a'th bethau of thy worship : thy glory, thy rhyfedd, a draethaf;

praise, and wondrous works; 6 Traethant hwy gadernid dy 6 So that men shall speak of the weithredoedd ofnadwy: myneg- might of thy marvellous acts: and af finnau dy fawredd.

I will also tell of thy greatness. 7 Coffadwriaeth amlder dy The memorial of thine ddaioni a draethant; a'th gyf. abundant kindness shall be iawnder a ddatganant.

shewed : and men shall sing of thy righteousness.

[ocr errors]

men.

3 Graslawn a thrugarog yw'r 8 The Lord is gracious, and glwydd ; hwyrfrydig i ddig, merciful : long-suffering, and of nawr ei drugaredd.

great goodness. 9 Daionus yw'r Arglwydd i 9 The Lord is loving unto wb: a'i drugaredd sydd ar every man : and his mercy is holl weithredoedd.

over all his works. 10 Dy holl weithredoedd a'th 10 All thy works praise thee, odforant, Q. Arglwydd ; a'th Q Lord : and thy saints give int a'th fendithiant.

thanks unto thee. 11 Pywedant am ogoniant dy 11 They shew the glory of enhiniaeth ; a thraethant dy, thy kingdom : and talk of thy dernid:

power; 12 I beri i feibion dynion 12 That thy power, thy glory, Inabod ei gadernid ef, a go- and mightiness of thy kingpniant ardderchogrwydd ei dom : might be known unto enhiniaeth.

13 Dy frenhiniaeth di sydd 13 Thy kingdom is an ever:enhiniaeth dragywyddol: a'th lasting kingdom : and thy doywodraeth a bery yn oes minion endureth throughout all esoedd.

ages. 14 Yr Arglwydd sydd yn cyn 14 The Lord upholdeth all ial y rhai oll a syrthiant, ac sydd such as fall : and lifteth up all in codi pawb a ddarostyngwyd. those that are down.

15 Llygaid pob peth a ddisa · 15 The eyes of all wait gwyliant wrthyt; ac yr ydwyt upon thee, O Lord : and thou yn rhoddi eu bwyd iddynt yn givest them their meat in due ei bryd.

16 Gan agoryd dy law, a di 16 Thou openest thine hand : wallu pob peth byw a'th ew and fillest all things living with yllys da.

plenteousness. i7 Cyfiawn yw'r Arglwydd 17 The Lord is righteous in yn ei holl ffyrdd, a sanctaidd all his ways : and holy in all his yn ei holl weithredoedd.

works. 18 Agos yw'r Arglwydd at 18 The Lord is nigh unto all y rhai olla alwant arno, at y them that call upon him : yea, rhai oll a alwant arno mewn all such as call upon him faithgwirionedd.

fully. .19 Efe a wna ewyllys y rhai 19 He will fulfil the desire of a'i hofnant: gwrendy hefyd eu

them that fear him : he also will llefain, ac a'u hachub hwynt. hear their cry,and will help them.

20 Yr Arglwydd sydd yn cadw 20 The Lord preserveth all pawb a'i carant ef; ond yr holl them that love him : but scatrai annuwiol a ddifetha efe. tereth abroad all the ungodly.

21 Traetha fy ngenau foliant 21 My mouth shall speak the yr Arglwydd : á bendithied pob praise of the Lord : and let all cnawd ei Enw sanctaidd ef byth Nesh give thanks unto his holy ac yn dragywydd.

Name for ever and ever. Psal. cxlvi. Lauda, anima mea. Psal. cxlvi. Lauda, anima mea.

, O , mola

I glwydd.

praise the Lord : yea, as long

season.

y mae

God;

2 Molaf

yr, Arglwydd yn fy as I have 'any being, I will sing myw: canaf i'm Duw tra fydd- praises unto my God. wyf.

2 0 put not your trust in 3 Na hyderwch ar dywysog- princes, nor in any child of ion, nac ar fab dyn, yr hwn nid man : for there is no help in oes iachawdwriaeth ynddo.

them. 4 Ei anadl a â allan, efe a 3 For when the breath of man ddychwel i'w ddaear : y dydd goeth forth he shall turn again hwnnw y derfydd am ei holl to his earth : and then all his amcanion ef.

thoughts perish. 5 Gwyn ei fyd yr hwn

4 Blessed is he that hath the Duw Iacob yn gymmorth iddo, God of Jacob for his help : and sydd a'i obaith yn yr Arglwydd whose hope is in the Lord his ei Dduw;

6 Yr hwn a wnaeth nefoedd a 5 Who made heaven and daear, y môr, a'r hyn oll y sydd earth, the sea, and all that ynddynt: yr hwn sydd yn cadw therein is : who keepeth his gwirionedd yn dragywydd: promise for ever;

7 Yr hwn sydd yn gwneuth 6 Who helpeth them to right ur barn i'r rhai gorthrymmedig, that suffer wrong : who feedeth yn rhoddi bara i'r 'newynog. the hungry. Yr Arglwydd sydd yn gollwng у carcharorion yn rhỹdd.

7 The Lord looseth men out 8 Yr Arglwydd sydd yn agoryd of prison : the Lord giveth sight llygaid y deillion yr Arglwydd to the blind. sydd yn codi'r rhai a ddaros 8 The Lord helpeth them that tyngwyd: yr Arglwydd sydd yn are fallen : the Lord careth for hoft'r rhai cyfiawn.

the righteous. 9 Yr Arglwydd sydd yn

9 The Lord careth for the cadw'r dieithriaid: efe a gyn- strangers; he defendeth the fanal yr ymddifad a'r weddw; ac therless and widow : as for the a ddadymchwel ffordd y rhai way of the ungodly, he turneth annuwiol.

it upside down. 10 Yr Arglwydd a deyrnasa 10 The Lord thy God, 0 byth, sef dy Dduw di, Sion, Sion, shall be King for everdros genhedlaeth a chenhedl more : and throughout all geaeth. Molwch yr Arglwydd. nerations.

M

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER. Psal. cxlvii. Laudate Dominum. Psal. cxlvii. Laudate Dominum.

O canys da yw canu i'n Duw good thing to sing praises ni; o herwydd hyfryd yw, ie, unto our God : yea, a joyful and gweddus yw mawl.

pleasant thing it is to be thankful 2 Yr Arglwydd sydd yn adeil 2 The Lord doth build up Jeadu Ierusalem : efe a gasgl wa- rusalem : and gather together sgaredigion Israel.

the out-casts of Israel. 3 Efe sydd yn iachâu

у

rhai 3 He healeth those that are briwedig o galon, ac yn rhwymo broken in heart : and giveth eu doluriau.

medicine to heal their sickness. 4 Y mae efe yn rhifo rhifedi'r 4 He telleth the number of

nwau.

r: geilw hwynt oll wrth eu the stars : and calleth them all

by their names. 5 Mawr yw ein Harglwydd, 5 Great is our Lord, and great mawr ei nerth: aneirif yw ei is his power : yea, and his wisleall.

dom is infinite. 6 Yr Arglwydd sydd yn dyrch 6 The Lord setteth up the u y rhai Ilariaidd ; gan os meek : and bringeth the ungodvng y rhai annuwiol hyd lawr. ly down to the ground. 7 Cyd-genwch i'r Arglwydd 7 O sing unto the Lord with ewn dïolchgarwch: cenwch i'n thanksgiving : sing praises upon uw â'r delyn;

the harp unto our God; 8 Yr hwn sydd yn toi'r 8 Who covereth the heaven efoedd â chymmylau, yn par- with clouds, and prepareth rain tôi gwlaw i'r ddaear, gan for the earth : and maketh the eri i'r gwellt dyfu ar y myn- grass to grow upon the mountains, ddoedd.

and herb for the use of men; 9 Efe sydd yn rhoddi i'r an 9 Who giveth fodder unto the 'ail ei borthiant, ac i gywion cattle : and feedeth the young gigfran, pan lefant.

ravens that call upon him. 10 Nid oes hyfrydwch ganddo 10 He hath no pleasure in the n nerth march: ac nid ymhoffa strength of an horse : neither defe yn esgeiriau gwr.

lighteth he in any man's legs. 11 Yr Arglwydd sydd hoff 11 But the Lord's delight is anddo y rhai a'i hofnant ef;' in them that fear him : and put ef y rhai a ddisgwyliant wrth their trust in his mercy, i drugaredd ef.

12 Ierusalem, mola di'r Ar 12 Praise the Lord, O Jelwydd : Sion,“ molianna dy rusalem : praise thy God, O Dduw.

Sion. 13 O herwydd efe a gadarn 13 For he hath made fast the laodd farrau dy byrth : efe a bars of thy gates : and hath bless'endithiodd dy blant o'th fewn. ed thy

children within thee. 14 Yr hwn sydd yn gwneuthur 14 He maketh peace in thy ly fro yn heddychol

, ac a'th borders : and filleth thee with idiwalla di a brasder gwenith. the flour of wheat.

15 Yr hwn sydd yn anfon ei 15 He sendeth forth his comorchymmyn ar y ddaear : a'i air mandment upon earth : and

yn
dra buan.

his word runneth very swiftly. 16 Yr hwn sydd yn rhoddi 16 He giveth snow like wool : eira fel gwlan; ac a dana rew and scattereth the hoar-frost fel lludw.

like ashes. 17 Yr hwn sydd yn bwrw ei: 17 He casteth forth his ice ia fel tammeidiau: pwy a erys like morsels : who is able to gan ei oerni ef?

abide his frost? 18 Efe a enfyn ei air, ac 18 He sendeth out his word, a'u tawdd hwynt: a'i wŷnt and melteth them : he bloweth Y.. chwyth efe, 'a'r dyfroedd a with his wind, and the waters

flow. 19 Y mae efe yn mynegi ei

19 He sheweth his word unto eiriau i lacob, ei ddeddfau a'i Jacob : his statutes and ordifarnedigaethau i Israel.

nances unto Israel.

a red

lifant.

20 Ni wnaeth efe felly âg un 20 He hath not dealt genedl; ac nid adnabuant ei with any nation : neither have farnedigaethau ef. Molwch yr the heathen knowledge of his Arglwydd.

laws. Psal. cxlviii. Laudate Dominum. Psal. cxlviii. Laudate Dominum MOLW.CH Arglwydd. 0 Praise the Lord of the nefoedd : molwch ef yn yr height. uchelderau.

2 Molwch ef, ei holl angylion: 2 Praise him, all ye angels of molwch ef, ei holl luoedd. his : praise him, all his host.

3 Molwch ef, haul a leuad : 3 Praise him, sun and moon : molwch ef, yr holl ser goleuni. praise him, all ye stars and light

4 Molwch ef, nef y nefoedd ; 4 Praise him, all ye heavens: a'r dyfroedd y rhai ydych oddiar and ye waters that are abore y nefoedd.

the heavens. 5 Molant Enw'r Arglwydd : 6 Let them praise the Name of o herwydd efe a orchymmyn- the Lord : for he spake the word, odd, a hwy a grewyd.

and they were made; he com

manded, and they were created 6 A gwnaeth iddynt bare 6 He hath made them fast for hâu byth yn dragywydd : go ever and ever : he hath given sododd ddeddf, ac nis' troseddir them a law which shall not be hi.

broken. 7 Molwch yr Arglwydd o'r

7 Praise the Lord upor ddaear, y • dreigiau, a'r holl earth : ye dragons, and all ddyfnderau :

deeps; Tân, a chenllysg ; eira, a 8 fire and hail, snow and tharth ; gwynt ystormus, yn vapours : wind and storm, fzel gwneuthur ei air ef :

filling his word ; 9 Y mynyddoedd, a'r bryn 9 Mountains and all hills : iau oll; y coed ffrwythlawn, fruitful trees and all cedars; a'r holl gedrwŷdd :

10 Y bwystfilod, a phob an 10 Beasts and all cattle : ifail ; yr ymlusgiaid, ac adar worms and feathered fowls; asgellog:

11 Brenhinoedd y ddaear, a'r 11 Kings of the earth and all holl bobloedd ; tywysogion, a people : princes and all judges holl farnwyr y byd :

of the world; 12 Gwŷr ieuaingc, a gwŷryfon 12 Young men and maidens, hefyd ; henafwŷr, a llangciau. old men and children, praise

13 Molant Enw'r Arglwydd: the Name of the Lord : for his o herwydd ei Enw ef yn unig Name only is excellent, and sydd ddyrchafadwy; ei are his praise above heaven and dderchogrwydd ef sydd uwch- earth. law daear a nefoedd.

14 Ac efe sydd yn dyrchafu 13 He shall exalt the horn of corn ei bobl, moliant ei holl his people; all his saints shall saint; sef meibion Israel, pobl praise him : even the children agos atto.

Molwch yr "Ar- of Israel, even the people that glwydd.

serveth him.

« EdellinenJatka »