Haku Kuvahaku Maps Play YouTube Gmail Drive Kalenteri Lisää »
Kirjaudu sisään
Teokset Teokset
" Eene ontbindende voorwaarde is de zoodanige welke, na hare vervulling, de verbindtenis doet ophouden , en de zaken weder tot den vorigen stand doet terug keeren , even als of er geene verbindtenis bestaan had. "
De notariële nieuwsbode: maandschrift bevattende de voor den notaris meest ... - Sivu 358
1870
Koko teos - Tietoja tästä kirjasta

Regt en wet: tijdschrift voor het notaris-ambt, Nide 20

1868
...ontbindende voorwaarde, en wel van eene potestatieve. Eene ontbindende voorwaarde is volgens art. 1301 BW „de zoodanige welke na hare vervulling de verbindtenis...ophouden, en de zaken weder tot den vorigen stand doet terug keeren alsof er geene verbindtenis bestaan had." Vergelijkt men met die bepaling de woorden van...

Het Nederlandsch burgerlijk regt: naar de volgorde van het Burgerlijk wetboek

Gerhardus Diephuis - 1859
...ontbindende voorwaarden in het bijzonder. 180. «Eene ontbindende voorwaarde is", volgens art. 1301 a B. W., »de zoodanige welke, na hare vervulling, de verbindtenis doet ophouden, en de zaken weder tet den vorigen stand doet terug keeren, even als of er geene verbindtenis bestaan had." Zij schort...

Het Nederlandsch burgerlijk regt: naar de volgorde van het burgerlijk ..., Osa 8

Gerhardus Diephuis - 1859
...(5) ZACHARIAE, III, l 707 4w, bl. 153. - («) DURANTON, VIII, n. 638, 541 ; TOL'LLIER, V, n. 276. BW, de verbindtenis doet ophouden en de zaken weder tot den vorigen stand terug doet keeren, even alsof er geene verbindtenis bestaan had (1). Veelmeer heeft men te denken aan...

Wetboeken en reglementen voor de kolonie Curaçao

Netherlands Antilles - 1868
...i-isclicn in den stelt waarin dezelve zich bevindt, met vergoeding van kosten, schade en interesten. 1282. Eene ontbindende voorwaarde is de zoodanige , welke,...doet ophouden , en de zaken weder tot den vorigen «tand doet terugkeeren, evenalsof er geene verbindtonis bestaan had. Deze voorwaarde schort de nakoming...

Burgerlijk recht, recht van koophandel en burgerlijke ..., Nide 31

Joan van den Honert - 1869
...instelling van beide vorderingen is ook onbestaanbaar met het wezen der ontbindende voorwaarde, daar deze na hare vervulling de verbindtenis doet ophouden en de zaken weder tot den vorigen stand doet terngkeeren , even als of er geene verbindtenis bestaan had. •Zoo heeft de H.-B. het ook steeds begrepen....

Handleiding tot het burgerlijk wetboek, Nide 1

Abraham de Pinto - 1875
...gebeurtenis ; of van eene reeds gebeurde, doch aan partijen nog onbekende zaak. 2°. Ontbindend, die na hare vervulling de verbindtenis doet ophouden en de zaken weder tot den vorigen stand doet terug keeren; en die altijd voorondersteld wordt in wederkeerige overeenkomsten , in geval ééne der...

De Nederlandsche wetboeken, benevens de belangrijkste der tot hunne ..., Osa 1

Netherlands - 1879
...B. 1273, 1279 v., 1297, 1480.) b) 1301. Eene entbindende voorwaarde is de zoodanige welke, na haré vervulling, de verbindtenis doet ophouden, en de zaken weder tot den vorigen stand doet terug keeren, even als of er geene verbindtenis bestaan had. Deze voorwaarde schort de nakorning der...

Burgerlijk recht, recht van koophandel en burgerlijke ..., Nide 44

Joan van den Honert - 1880
...ontbindende voorwaarde, eeniglijk wordt beslist door a. 1301 B.-W., bepalende, dat deze voorwaarde na hare vervulling de verbindtenis doet ophouden en...terugkeeren, even alsof er geene verbindtenis bestaan had; «O., dat de duidelijke zin van dit voorschrift is, dat partijen, na het vervullen van de ontbindende...

Het Nederlandsch burgerlijk regt, Osa 2

Gerhardus Diephuis - 1885
...1301a, dat de ontbindende voorwaarde na hare vervulling de verbindtenis doet ophouden, en de zaken tot den vorigen stand doet terugkeeren, even alsof er geene verbindtenis bestaan had. Was aan de regtshandeling nog geen gevolg gegeven, zoo zal dit nu ook niet meer geschieden; wat daartoe...

De Indische gids, Nide 8

C. E. van Kesteren, R. A. van Sandick, J. E. de Meyier - 1886
...1265 BW : „Eenc ontbindende voorwaarde is de zoodanige welke, na haar vervulling, de verbintenis doet ophouden, en de zaken weder tot den vorigen stand doet terugkeeren, even alsof er geen verbintenis bestaan had". M. aw: de kooper krijgt terug de door hem betaalde som van ƒ550 en...
  1. Oma kirjastoni
  2. Ohjeet
  3. Tarkennettu haku kirjat-palvelussa
  4. Lataa ePub
  5. Lataa PDF