Haku Kuvahaku Maps Play YouTube Gmail Drive Kalenteri Lisää »
Kirjaudu sisään
Teokset Teokset
" Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Collegien en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven te 's Gravenhage, den... "
De notariële nieuwsbode: maandschrift bevattende de voor den notaris meest ... - Sivu 3
1870
Koko teos - Tietoja tästä kirjasta

Bijdragen tot de huishouding van staat in het koningrijk der ..., Osa 1

Gijsbert Karel Hogendorp (graaf van.) - 1818
...dat alle Onze ministeriële departementen en andere autoriteiten, jnsticieren en officieren, vfien zulks aangaat , aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven te Laken den 27"" Mei dei jaars a8i5, het tweede onzer regering. (geteemend) TT l LLE M. Van wegc den...

Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders ..., Osa 2

Netherlands - 1834
...zal worden geplaatst, en dat alle ministeriele Departementen , autoriteiten , kollegien en ambtenaren aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven te 's Gravenhage » den igden december des jaars i832, het twintigste van Onze regering. (geteelcnd) WILLE M. van wege den...

Handelingen van de regering en de Staten-Generaal: over de ..., Nide 3

Netherlands. Staten-Generaal - 1841
...over de veranderingen der Gwt. in deze wet vermeld. Lasten en bevelen dat deze ia het Staatsblad zai worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen,...hand zullen houden. Gegeven te 's Gravenhage, den 13den Junij des jaars 1840, van Onze regering het zeven en twintigste. WILLEM. Van wege den Koning,...

Regt en wet: tijdschrift voor het notaris-ambt, Nide 21

1869
...zijn op schenkingen toepasselijk." Artikel 3. Deze Wet is verbindend op den dag harer afkondiging. Lasten en bevelen , dat deze in het Staatsblad zal...hand zullen houden. Gegeven te 's Gravenhage , den 7den April 1869. WILLEM. De Minister van Justitie, VAN LILA AR. , • • Uitgegeven den tienden April...

Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de zeevaartkunde, Nide 9

1849
...Staattblad zal worden geplaatst, en dat alle Minisleriëele departementen, autoriteiten, collegiën en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden» Gegeven te '* Gravenhaye , den 1 4dei1 September 1849. WILLEM. De M mint r van Kolonfin, EB TAM DEN BOSCH. Uitgegeven...

Periodiek woordenboek van administratieve en gerechtelijke beslissingen

1850
...worden geplaatst, en dat alle Ministeriële departementen , autoriteiten , collegiën en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven te 'sGraveohage, den 8sten Augustus 1850. (get.) WILLEM. De Minister van Financiën , (get.) VAN BOSSE....

Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de ...

Netherlands - 1851
...gestaakt op hetzelfde oogenblik, waarop het besluit van ontbinding ter kennis der Kamer gebragt wordt. 283 Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal...naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven op bet Loo , den 5den Augustus 1850. (geteekend) WILLEM. De Minister van Justitie , (geteekend) N....

Algemeen politieblad van het koningrijk der Nederlanden, Nide 26

Netherlands - 1877
...bepalingen als deze onderworpen, onverminderd de straffen tegen de gepleegde overtreding bedreigd. Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal...de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 's Gravenhage , den 28sten Maart 1877. WILLEM. De Minister van Binnenlandsche Zaken , HEEMSKERK. Uitgegeven...

Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de ...

Netherlands - 1852
...onvervreemdbaar verklaren van opgemelde pensioenen en gagementen betrekking heeft. Lasten en bevelen, dal deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat...naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven te 's Gra venhage , den 28sten Augustus 1851. (geteekend) WILLEM. De Minister van Oorlog, (geteekend) VAN...

Algemeen politieblad van het koningrijk der Nederlanden, Nide 29

Netherlands - 1880
...het Staatsllad zal geplaatst , en dat alle Ministeriele Departementen , Autoriteiten , Coïtegienen Ambtenaren , wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven op het Loo , den 23sten April 1880. WILLEM. De Minister van Waterstaat , Handel en Nijverheid, GJG...
  1. Oma kirjastoni
  2. Ohjeet
  3. Tarkennettu haku kirjat-palvelussa
  4. Lataa ePub
  5. Lataa PDF