Haku Kuvahaku Maps Play YouTube Gmail Drive Kalenteri Lisää »
Kirjaudu sisään
Teokset Teokset
" III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! "
De notariële nieuwsbode: maandschrift bevattende de voor den notaris meest ... - Sivu 309
1870
Koko teos - Tietoja tästä kirjasta

Indicateur alphabétique à l'usage des fonctionnaires chargés de concourir à ...

1816 - 140 sivua
..., Prins van Oranje - Nassau , Groot-Hertog'van Luxembourg, enz., enz., etc. Allen den genen, welke deze zullen zien of hooren lezen, Salut! doen te weten : Alzoo Wij in overweging hebben genomen de noodzakelijkheid, om de Ordonnantie op het Regt van Patent, geToegd bij de Wet van den n*1™ Februarij...

Bijdragen tot de huishouding van staat in het koningrijk der ..., Osa 3

Gijsbert Karel Hogendorp (graaf van.) - 1819
...inkomsten over 1819. Wij WILLËM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nasfau , Groot-Hertog van Luxemburg , enz. , enz. , enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, falut! doen te weten: Alzoo wij in overweging genomen hebben de noodzakelijkheid , om overtegaan tot...

Annales Academiæ Gandavensis a die ix Oct. mdcccxvii ad diem v Oct ...

Ghent univ - 1822
...LandtaaI in publieke akten, tot gerief en in liet belang der Inrgezetenen. WH WILLEM, bij de gratis Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg , enz. , enz. , enz. In aanmerking nemende, enz., euz. Den Raad van State gehoord; Hebben, met uitdrukkelijke ingtandbouding...

Bijdragen tot de huishouding van staat in het koningrijk der ..., Osa 10

Gijsbert Karel Hogendorp (graaf van.) - 1825
...uitgebelde fchuld en kansbiljetten , tegen fchuldbekentenisfen van het Amortifatiefyndicaat. » Wij WILLEM , BIJ DE GRATIE GODS , KONING DER NEDERLANDEN , PRINS...ORANJE-NASSAU , GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG , ENZ. , ENZ. , ENZ. Telet op de onderfcheidene verzoeken, achtervolgens aan Ons gedaan door houders van infchrijving op...

Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de ...

Netherlands - 1825
...Oorlogi (geteekenf) D'AUBREMË. (Besluit van den 18 februarij i8a4, n." i43-) (*> W u WIL LEM, lij de gratie Gods , KONING DER NEDERLANDEN , PRINS VAN...ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG , enz. enz. enz. Prijsbrpi- Op de voordragt van Onzen CommissarislnmvauLiee (Jetieraai van Qorlog , van deu 1 4 dezer...

Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders ..., Osa 1

Netherlands - 1825
...eemg genot var andgeld. . •i i > (Extract-Besluit van den 16 junij i8a5, u." n3.) W t J WIL LEM, by de gratie Gods , KONING DER NEDERLANDEN , PRINS VAN...ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG , enz. enz. en$. Over het Gezien de wet van den 21 december 18a4 , vrijstellen ( staats lli a( j n ,o 70) waarbij...

Geschiedenis der Leidsche hoogeschool,van...1575 tot...1825. 2 deelen [in 3 ...

Matthijs Siegenbeek - 1829
...-portretten. J. l^B £ E L. ; TE LEIDEN, »u S. >• J. LDCHTMANS, 4 ZIJNE MAJESTEIT, WILLEM DEN EERSTEN, KONING DER NEDERLANDEN , PRINS VAN ORANJENASSAU , GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG ENZ. ENZ. ENZ, l SIRE! Ik verheug mij zeer over de gelegenheid , mij door de toestemming imer 'Majesteit verleend...

Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders ..., Osa 2

Netherlands - 1834
...Landstorm, Wij WILLEM , by de gratie Gods KONING DER NEDERLANDEN, PRINS TAN OHANJE-NASSAU , GROOT -HERTOG VAN LUXEMBURG , enz, , enz. , enz. , Allen , die deze zullen zien of hooren lezen f salut! doen te weten: Alzoo Wij in overweging hebben genomen, dat de verschijning van eene Engelsche...

Staatsblad van Nederlandisch Indië: 1829/1832

1840
...(i\°. 23.) Zoutmonopolie. • PUBLICATIE. De Gouverneur Generaal van Nederlandtch Indië, in Rade; Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, Salut! doen te weten: Dat bij resolutie, op heden in Rade van Indië genomen, lot helere handhaving van 's Gouvernements...

Themis: verzameling van bijdragen tot de kennis van het publiek- en ..., Nide 13

1852
...het opschrift: a In naam des Konings » , het volgende : « De Gouverneur der kolonie Suriname . a Allen die deze zullen zien , of hooren lezen, salut! doen te weten: «In overweging hebbende genomen, dat enz. « Hebben goedgevonden en verstaan , gelijk Wij goedvinden...
  1. Oma kirjastoni
  2. Ohjeet
  3. Tarkennettu haku kirjat-palvelussa
  4. Lataa ePub
  5. Lataa PDF