Haku Kuvahaku Maps Play YouTube Gmail Drive Kalenteri Lisää »
Kirjaudu sisään
Teokset Teokset
" Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Art. "
De notariële nieuwsbode: maandschrift bevattende de voor den notaris meest ... - Sivu 1
1870
Koko teos - Tietoja tästä kirjasta

Indicateur alphabétique à l'usage des fonctionnaires chargés de concourir à ...

1816 - 140 sivua
...den n*1™ Februarij 1816, te herzien , en om op dat raiddel nieuwe Wetsbepalingen daartestellen ; Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevondeu en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan, bij...

Bijdragen tot de huishouding van staat in het koningrijk der ..., Osa 3

Gijsbert Karel Hogendorp (graaf van.) - 1819
...wijzen, III. DEEL. R waar fiaats van waar de behoeftigen in den algemeenen onderftand deelen kunnen; Zoo is het , dat Wij , den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verftaan, gelijk Wij goedvinden en verftaan bij...

Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de ...

Netherlands - 1825
...toegevendheid te gebruiken., en eene op deze tigtingen in het bijzonder toepasselijke beschikking te nemen ; Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg van de Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan , gelijk Wij goedvinden en verstaan...

Het Haarlemmer-meer-boek

Jan Adriaensz Leeghwater, Willem Jan Cornelis Hasselt - 1838 - 192 sivua
...gelijke maatregelen te nemen, als zijn vastgesteld bij de Wet van 11 Maart 1837, (Staatsblad N°. 9);" »Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg van de Staten-Generaal , hebben goedgevonden en verstaan , gelijk Wij goedvinden en verstaan...

Handelingen van de regering en de Staten-Generaal: over de ..., Nide 2

Netherlands. Staten-Generaal - 1840
...dat de ervaring het noodig heeft doen oordeelen , eenige veranderingen in sommige artikelen der Gwt. te maken ; Zoo is het , dat Wij , den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Stat.-Gen. , hebben goedgevonden en verstaan , gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:...

Handelingen van de regering en de Staten-Generaal: over de ..., Nide 3

Netherlands. Staten-Generaal - 1841
...deszelfs vorige uitgebreidheid verbondene artikelen der Gwt. eene noodzakelijke verandering behoeven ; Zoo is het , dat Wij , den Raad van State gehoord , en met gemeen overleg der StaU-Gen. , hebben goedgevonden en verstaan , gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:...

Regt en wet: tijdschrift voor het notaris-ambt, Nide 21

1869
...eene nieuwe wet te vervangen, alsmede voorschriften omtrent de weegwerktuigen bij de wet te geven; Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan , gelijk Wij goedvinden en verstaan bij...

Staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje voor..., Nide 1

1849
...saluut! doen »te weten: »Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat enz. (De beweegredenen der wet.) »Zoo is het , dat Wij , den Raad van State gehoord , en »met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevon»den en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij...

Recueil des lois publiées dans tous les états de l'Europe, les États-unis d ...

Carl Fr Loosey - 1849
...verleenen van uitsluitende regten op uitvindingen en verbeteringen van voorwerpen van kunst en volksvlijt; Zoo is het dat Wij, den raad van state gehoord en met» gemeen overleg der Staten generaal , hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij...

Ernst en vrede: maandschrift voor de Nederlandsche Hervormde Kerk, Niteet 1–2

1853
...verleenen, en waken, dat zij zïch houden binnen de palen van gehoorzaamheid aan de wetten van den Staat; Zoo is het, dat Wij den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en verstaan , gelijk Wij goedvinden en verstaan bij...
  1. Oma kirjastoni
  2. Ohjeet
  3. Tarkennettu haku kirjat-palvelussa
  4. Lataa ePub
  5. Lataa PDF