Hans Kejserliga Majestäts nådiga propositioner til Storfurstendömet Finlands ständer å Lantdagen i Helsingfors åren 1863-1864: äfvensom utskotts betänkanden och ständernes underdåniga svar i anledning af sagde propositioner

Etukansi
 

Mitä ihmiset sanovat - Kirjoita arvostelu

Yhtään arvostelua ei löytynyt.

Muita painoksia - Näytä kaikki

Yleiset termit ja lausekkeet

Kirjaluettelon tiedot