Sivut kuvina
PDF
ePub

TOM X.LVI. N:0 5.

ОМ

KVARTSENS TERMISKA DILATATION

AF

KARL F. LINDMAN.

HELSINGFORS 1916,
FINSKA LITTERATURSÄLLSKAPETS TRYCKERI.

Innehållsförteckning.

5

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

I. Inledande översikt

a) Den optiska interferensmetoden för dilatometriska undersökningar

b) Resultaten av tidigare undersökningar av kvartsens termiska dilatation och ändamålet med den föreliggande undersökningen. .

II. Försöksanordning I .

a) Interferensapparaten (kvartsarrangemanget).

b) Abbes dilatometer.

c) Upphettningsapparaten.

III. Försöksanordning II

a) Upphettningsapparaten och temperaturmätningen

b) Interferensapparaten.

c) Pulfrichs interferensmätningsapparat

IV. Bestämning av den till interferensapparaten hörande kvartsringens medelhöjd före och efter en starkare upphettning samt revision av de vid försöken använda gula kvicksilverlinjernas våglängder.

[merged small][merged small][ocr errors]

V. Undersökning av kvartsens termiska dilatation i optiska axelns riktning

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

VI. Undersökning av kvartsens termiska dilation i en mot optiska axeln vinkelrät riktning

VII. Sammanfattning av resultaten (Zusammenfassung der Ergebnisse) .

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Rättelser och tillägg.

På sid. 9 bör i stället för Mallard och Le Chatelier stå endast det senare namnet.

På sid. 13, rad. 3 uppifrån avses med ordet „bestämningar" sådana, som utförts enligt interferensmetoden (Le Chatelier's på sid. 9 nämnda approximativa mätningar hänförde sig även till utvidgningen 1 mot axeln).

På sid. 24, rad. 11 uppifrån, bör stå – 3,3° i stället för – 3,0o.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« EdellinenJatka »