Sivut kuvina
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Innehållsförteckning.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

I. Inledande översikt

a) Den optiska interferensmetoden för dilatometriska undersökningar b) Resultaten av tidigare undersökningar av kvartsens termiska dilatation och ändamålet med den

föreliggande undersökningen. II. Försöksanordning 1.

a) Interferensapparaten (kvartsarrangemanget). b) Abbes dilatometer. .

c) Upphettningsapparaten . III. Försöksanordning II

a) Upphettningsapparaten och temperaturmätningen b) Interferensapparaten .

c) Pulfrichs interferensmätningsapparat IV. Bestämning av den till interferensapparaten hörande kvartsringens medelhöjd före oeh efter

en starkare upphettning samt revision av de vid försöken använda gula kvicksilverlinjer.

nas våglängder. a) Metod b) Observationer, utförda enligt försöksanordning II

c) Observationer, utförda enligt försöksanordning I.
V. Undersökning av kvartsens termiska dilatation i optiska axelns riktning

a) Beräkningsmetod
b) Observationer, utförda enligt försöksanordning II
c) Observationer, utförda enligt försöksanordning I.
d) Jämförelse med andra observatörers resultat

26

28

.

33

46

48

52

64

66

69

VI. Undersökning av kvartsens termiska dilation i en mot optiska axeln vinkelrät riktning
VII. Sammanfattning av resultaten (Zusammenfassung der Ergebnisse).

80

Rättelser och tillägg.

På sid. 9 bör i stället för Mallard och Le Chatelier stå endast det senare namnet.

På sid. 13, rad. 3 uppifrån avses med ordet „bestämningar“ sådana, som utförts enligt interferensmetoden (Le Chatelier's på sid. 9 nämnda approximativa mätningar hänförde sig även till utvidgningen I mot axeln).

På sid. 24, rad. 11 uppifrån, bör stå – 3,3° i stället för – 3,0°.
44. 9

förekomna i st. f. förkomna.

n

[ocr errors]

n

n

« EdellinenJatka »