Sivut kuvina
PDF
ePub

1913. 505. Ausführliche Beschreibungen einiger paläarktischen Hemipteren.

1912-13, A, N:o 14, 1 t., 111 p.

ÖFVS. LV, 1912-13, N:o 5, p. 30.

ÖFVS. LV, 1912-13, C, N:o 5, p. 30.

Hem.

[blocks in formation]

506. Amerikanische Miriden. - ÖFVS. LV, 1912-13, A, N:o 18, 1 t., 64 p.

Hem.

507. Insekternas levnadsvanor och instinkter intill gryningen av de sociala instinkterna.
Stockholm 1913, 8:0, 455 p. Ins., psych.

Lebensgewohnheiten und Instinkte der Insekten bis zum Erwachen der sozialen
Instinkte. Vom Verfasser revidirte Übersetzung nach dem schwedischen Manu-
skripte besorgt von A. und M. Buch.- Berlin, R. Friedländer & Sohn. 1913;
XVI, 448 S., mit Abbildungen.

Hyönteisten elintavat ja vaistot, lukuunottamatta yhteiskunnittain eläviä. — Hel-
singissä, Kustannusosakeyhtiö Otava (viisi vihkoa). 1 vihko, 1913, 80 p.

508. Vägglusfamiljen (Cimicidae), dess fylogeni, systematik, ekologi och utbredning. Ent. Tidskr., Stockholm, årg. 34, 1913, 1–21. — Hem.

509. Herr A. C. Jensen-Haarups bok om Danmarks Hemiptera-Heteroptera och mitt Miridsystem. Ent. Medd. IV B, 1913, 381-383. — Hem.

510. Bemerkungen zu Oshanins Katalog der paläarktischen Hemipteren. Ann. Soc.
ent. Belg., LVII, 1913, 74 p. Hem.

511. Die Familie der Bett- oder Hauswanzen (Cimicidae), ihre Phylogenie, Systema-
tik, Oekologie und Verbreitung. -Zeitschr. f. wiss. Ins.-biol. IX (XVIII). Berlin,
Schöneberg, 1913, p. 251–255, 303–306, 325-329, 360–364. (Sep.). Hem.
512. mit Poppius: Über Cimex valdivianus Phil. Wien. Ent. Zeit. XXXII (1 Nov.
1913), 237-238. Hem.

513. mit Poppius: Über Sixeonotus luteiceps Reut. und Beschreibung einer neuen
Bryocorine. Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, 278-79. (Sep. 2 p)..

Hem.

Dikter.

Karin Mansdotters saga. Med teckningar af C. Larsson. Helsingfors 1880, 4:0, 83 p. Dikter. Helsingfors 1881, 8:0, 172 p.

[blocks in formation]

Helsingfors 1911, 8:0, 105 p.

Nattens sånger. Dikter. Fjärde samlingen.

I brytningstid. Tolf dikter. Helsingfors 1899, 8:0, 55 p.
Vilse. Helsingfors 1899, 8:0, 55 p.

Finland i dess skalders sång. En samling fosterländska sånger ordnade i tidsföljd. Helsingfors 1894, 8:0, 317 p.

Helsingfors 1890, 424 p. (O. M. Reuter, p. 368–377).

Ur Finlands sång.
Tillfällighetsdikter i pressen.

[ocr errors]

Öfriga skrifter.

Finlands natur, folk och kultur.

Intressanta reseruter i Finland. Af Peregrinus.

Borgå 1889, 173 s.

Helsingfors 1892, 39 p.

La Finlande et les Finlandais. Itinéraire historique et descriptif. 207 p. (Publication de la Soc. des Touristes de Finlande.

Helsingfors 1889,

Vide 255.) Finland i ord och bild, dess natur, folk och kultur. Med talrika illustrationer. holm 1901, 8:0, 964 p.

[ocr errors][merged small]

Åland. Vägledning för turister och badgäster som besöka Åland och Mariehamn. Särtryck ur föreg. arbete, 49 s.

Suomea samoilemassa. Maamme luonto, kansa ja kehitys. Runsaasti kuvitettu. Helsinki 1904, 976 p.

F. T. LIII, 71, 72.

Ett mycket stort antal artiklar i dagspressen rörande utkommen litteratur äfvensom andra af populär art, delvis i vetenskapliga ämnen.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

* betecknar att skriften angår Finlands fauna.

Med kursiv stil och i förkortad form (Hem., geogr., biol., psych. m. m.) angifves djur

gruppen eller ämnet som afhandlas uti skriften i fråga.

Med petit skrift citeras anmälningar (åren 1907-1913 blott undantagsvis).

Öfver professor O. M. REUTER ingå biografiska uppgifter och minnesord uti följande publikationer:

Biografinen Nimikirja. Helsingissä 1883, s. 574–575.

Nordisk Familjebok, XIII 1889, p. 984-985. -- (FREDR. ELFVING.)

Finlands Universitet 1828-1890 af ROBERT A. RENVALL. Helsingfors 1891, s. 304–308. Finsk Biografisk Handbok utgifven af TOR CARPELAN. Helsingfors 1893, s. 1787—1790.

[ocr errors]

Luonnon Ystävä XVII. Helsingissä 1913, s. 155-161. Porträtt. (JOHN SAHLBERG.) The Entomologist's Monthly Magazine. 2nd Series. XXIV, oct. 1913, p. 230-231. Porträtt. (E. BERGROTH.)

Revue Russe d'Entomologie, XIII 1913, n:o 34, p. XIX-XXVI. Porträtt. — (B. OSHANIN.) Meddelanden af Soc. pro Fauna et Flora fennica, h. 40; uti Årsberättelsen 1914, s. 212-215. (J. A. PALMÉN.)

Porträtt.

[graphic][ocr errors]
« EdellinenJatka »