Regt en wet: tijdschrift voor het notaris-ambt, Nide 19

Etukansi

Mitä ihmiset sanovat - Kirjoita arvostelu

Yhtään arvostelua ei löytynyt.

Sisältö

J G Everwijn Opmerkingen over de toepassing der Wet op het regt
1
Wanneer en hoe moeten de in eene memorie omschreven baten en lasten of schulden
14
A Adama van Scheltema Beschouwingen omtrent het Notarisambt
44
Mr G van Olben Veroorlooft de Nederlandsche wet dat ook op een gewezen
60
W Terugname door de vrouw ingevolge art 187 B W 369
71
van goederen met dat gevolg dat die goederen onherroepelijk blijven
85
Volgens art 986 al 7 B W is het voldoende dat van de formaliteiten
94
Vordering tot nietigverklaring van een uitersten wil op grond dat
101
J G Everwjn De adviezen van den heer W de Gelder getoetst aan Regt
178
ingeroepen en eene actie tot boedelscheiding is alzoo ontvankelijk zoo
191
Hypotheek Opstal Erfpachtsregt Art 771 B W 811
216
J G Everwijn Opmerkingen over de toepassing der wet op het regt
227
Mr J J van Steenbergen Moet eene acte van scheiding in de openbare
270
met dien gevolge dat omdat de fiscale wet hij legaat van vruchtgebruik
295
Mr R A J Colenbkander Is het regt in maalschappen of markgenootschap
363
W Vervallen de voorregten aan het regt van eerste hypotheek verbonden
369

Mr R A J Colenbrander Is de Notaris verpligt de uittreksels tot welker
137
Voldoet eene aangifte voor de successie aan de vereischten der wet waarin onder
146
Ons hypothecair stelsel
153
Artikel 1551 B W is toepasselijk wanneer de overeenkomst voor
429
Eene verbindtenis om zich eene hoeveelheid goederen aan te schaffen
436
Indien in eene vennootschapsakte bepaald is dat bij overlijden van
447

Muita painoksia - Näytä kaikki

Kirjaluettelon tiedot