Periodiek woordenboek van administratieve en gerechtelijke beslissingen

Etukansi
Uitgeverij FED., 1894
 

Mitä ihmiset sanovat - Kirjoita arvostelu

Yhtään arvostelua ei löytynyt.

Esimerkkisivuja

Muita painoksia - Näytä kaikki

Yleiset termit ja lausekkeet

Suositut otteet

Sivu 272 - De verantwoordelijke die een feit als bedoeld in het eerste lid, opzettelijk begaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
Sivu 235 - Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: HOOFDSTUK I Algemeene bepalingen 5 l De aard van het auteursrecht Art.
Sivu 235 - WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut ! doen te weten...
Sivu 234 - EMMA, Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk; Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten: Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat...
Sivu 242 - Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut ! doen te weten: Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het...
Sivu 433 - In naam van Hare Majesteit WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Wij EMMA, Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk; Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut!
Sivu 15 - A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.
Sivu 12 - Het is verboden den tol door omrjjding , door omdrijving of omleiding te ontduiken." , .Door omrijding, omdrijving of omleiding wordt verstaan het verlaten van een weg aan de eene zijde van een tolboom, om dien weg aan de andere zijde van den tolboom weder te gebruiken, indien de afstand tusschen het punt waar de weg wordt verlaten en het punt waar deze weer wordt bereikt , minder bedraagt dan 1000 meters.
Sivu 232 - Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Sivu 236 - Wet op het lager onderwijs ook van toepassing op de pensioenen der onderwijzers, luidt : //Indien een gepensioneerde, wiens pensioen uit de inkomsten van den Staat of uit die van zijne Koloniën en bezittingen in andere werelddeelen...

Kirjaluettelon tiedot