Sivut kuvina
PDF
ePub

PARALLEL PASSAGZS.

23-30,

46-52,

34.

MARK.

PAGE.
X. 15, 16, 151 Lk. xviii. 17. Mt. xix. 15.

151 Mt. xix. 23–29. Lk. xviii. 24

-30.
32—45, 160 Mt.xx.17—28.Lk.xviii 31--34.

164 Mt.xx.29-34.Lk.xviii.35.-43.
XI. 12-33, 171 Mt. xxi. 12, 13, 18—27. Lk.

xix. 45--48. xx. 1-8.
XII. 18—27, 177 Mt.xxii. 23–32. Lk.xx.27—38.

28—34, 178 Mt.xxii.3440. Lk. xx. 39,40.

41–44, 180 Lk. xxi. 1-4.
XIII. 4.

184 Mt. xxiv. 3. Lk. xxi. 7.
9. 184 Mt. xxiv. 9. Lk. xxi. 12, 13.
11–13, 184 Lk. xxi. 14—19. Mt. xxiv. 13.

187
35-37, 188
XIV. 6—9.

166 Mt. xxvi. 10–13 Jn. xii. 7,8.
12—16, 193 Mt.xxvi.17–19 Lk.xxii.7-13.
19-21, 196 Mt. xxvi. 22–24.
32–36, 210 Mt. xxvi. 36-39. Lk. xxii. 40

-42.
41–42, 211

Mt. xxvi. 45, 46.
51, 52, 213

55-60, 214 Mt. xxvi. 59–62.
XV. 3.

219 Mt. xxvii. 11. Lk. xxiii. 3.

219 Mt. xxvii. 12–14.
15.

221 Mt. xxvii. 26. Lk. xxiii. 25.
28.

224
40-41,

226 Mt. xxvii,55,56. Lk. xxiii. 49.
44-45,

Mt. xxvii. 58.
XVI. 1-2,
3–4,

229

230 Mt. xxviii. 7.
11. 231

3-5,

227

229

5–7,

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

PAGE

IX.

LUKE.

PARALLEL PASSAGES.
III. 23.

24
IV. 14, 15,

43
16—30,

44
V. 1-11,

45
29-39,

80 Mt. ix. 10–17. Mk.ii.15–22.
VI. 12—19,

84 Mt. x. 2-4. Mk. iii. 13-19.
37–42,

71 Mt. vii. 1-5.
VII. 11-17,

75
18-28,

88 Mt. xi. 2-11.
29-50,

89 Mt. xi. 16–19.
VIII. 41-56,

81 Mt. ix. 18–26. Mk, v.24-43,
6.

88

Mk. vi, 12, 13.
51-56, 147
57-62,

76 Mt. viii. 19–22.
X. 1-24,

91 Mt. xi. 20—27.
25–42,

94
XI 1-13,

46
37–54, 115
XII. 1-7,

154
13–21, 154

35-57, 155
XIII. 1-17, 157

159
XIV. 1-35,

97
XV. 1–32,

100
XVI. 1-17, 103

19—31, 105
(VII. 5—10, 144

147

149
X. 1-28, 162
39—44, 167

185 Mt. xxiv. 15. Mk, xiji. 14.

187 Mt. xxiv. 42. Mk. xiii. 33.
37-38,

192
XXII. 14—18, 194 Mt, xxvi. 20. Mk. xiv. 7. Mt.

xxvi. 29, Mk, xiv. 25.
19, 199 Mk. xiv, 22.
24-30, 194
31-38, 198
43, 211

211
48,

211

Mt. xxvi. 50,
49, 212

212

22-35,

11-37,
VIII. 1-14,

XI.

20,
34-36,

44,

[ocr errors]

120

LUKE. PAGE.

PARALLEL PASSAGES. XXII. 61, 62, 216 Mt. xxvi. 75. Mk. xiv, 72.

66–71, 216 Mt. xxvii, 1, Mk, xv, 1. XXIII. 2,

218 5,

219 6-17, 219 18,

220 19, 20, 220 21-23, 220 Mt.xxvii.22,23 Mk.xv.12–14. 26-33,

223 Mt,xxvii. 32,33. Mk.xy. 21,22,

Jn. xix. 17,
34, 224
39-43, 225 Mt. xxvii. 44. Mk, xv. 32.

Mt, xxvii. 45. Mk. xv. 33.
46,

Mt. xxvii. 50. Mk. xv. 37.

Jn. xix, 30. 48, 226

55, 56, 228
XXIV. 13–32, 232 Mk. xvi. 12.

33–35,
37-43, 234 Jn. xx. 20.
44–49, 239

44,

226 226

234

JOHN.
I. 19-51,

25
II. 1-12,

28 13–25, 30 III. 1-36,

31 IV. 1–42, 34

43–54, 38 V. 1-47,

39 VI. 12,

125 22–71, 127 VII. 1,

131 2-53, 47 VIII. 1, 2,

51 12-69,

51 IX. 1-41, 56 X. 1-21,

59 22—42,

96 XI. 1-54, 106

56–57, 165

PAGE.

12,

JOHN.

PARALLEL PASSAGES. XII. 1-6, 165 Mt. xxvi. 6-9. Mk. xiv.3–5.

9-11, 166

20—50, 169 XIII. 1–21, 195 Mt. xxvi. 21. Mk. xiv. 18. Lk.

xxii. 21. 23—29,

197 30-38,

197 XIV. 1-31,

199 XV. 1-27, 202 XVI. 1-33, 204 XVII. 1—26, 207 XVIII. 4-9,

211
10, 212 Mt. xxvi. 51. Mk. xiv. 47. Lk,

xxii. 50.
il, 212 Mt. xxvi. 52.

213
13—24, 213 Mt. xxvi. 57, 58. Mk. xiv. 53,

54. Lk. xxii. 54, 55. 25, 26, 215 23–32, 33–38, 218 Mt. xxvii. 11. Mk. xv, 2. Lk.

xxiii. 3. XIX. 4—16, 221 19–24, 224 Mt. xxvii.37,38. 35,36. Mk.xv.

26, 27. 24, 25. Lk. xxiii, 38. 25—27,

225 30,

226
31—38,
227 Mt. xxvii. 57. Mk. xv. 42, 43.

Lk, xxiii. 50-52.
Mt. xxvii. 58–60. Mk.xv. 46.

Lk. xxiii. 53.
XX. 1, 2,

229

Mt, xxviji. 1. 3—18,

230

Lk. xxiv. 12. Mk. xvi. 9, 10. 19, 234 Lk. xxiv. 36. 21—29,

235 XXI. 1-23,

236

217

39–42,

228

ACTS
1. 4–12, 239

« EdellinenJatka »