Tietoja Google-teoshausta
Esittely
Ajatuksia ja mielipiteitä
Yleisiä ohjeita

Yhteistyökumppaniohjelma
Kustantajille ja kirjailijoille
Liity nyt
Yhteistyökumppaniohjeita

Kirjastoyhteistyö
Esittely
• Kirjastoyhteistyökumppanit
Kirjastonhoitajan ohje

Kirjastoyhteistyökumppanit

Baijerin kansalliskirjasto

"Tänään avaamme kirjastomme koko maailmalle ja tuomme kirjastojen perimmäisen tarkoituksen – kirjojen ja tietojen löytämisen – kohti digitaalista aikakautta. Tämä on mielenkiintoinen hanke, jolla pyrimme auttamaan lukijoita kaikissa maailman kolkissa löytämään ja käyttämään Saksan rikasta kirjastoperinnettä internetin kautta – milloin ja mistä tahansa he haluavat."

-Dr. Rolf Griebel, Baijerin kansalliskirjaston johtaja

Lisätietoja Baijerin kansalliskirjaston osallistumisesta projektiin [saksankielinen].

Columbian yliopisto

"Osallistumisemme Google-teoshaun kirjastoyhteistyöprojektiin lisää suuren määrän teoksia kirjastojen jo tällä hetkellä huomattavaan digitaaliseen kokoelmaan", toteaa James Neal, Columbian yliopiston tietohallinnon varajohtaja ja yliopiston kirjastonhoitaja. "Sen avulla kirjastot voivat tarjota tutkijoiden käyttöön yhä enemmän merkittäviä osia vanhoista kokoelmista ja erikoiskokoelmistaan kaikkiin maailman kolkkiin tavoilla, jotka tulevat muuttamaan tutkimustyön luonnetta."

-James Neal, yliopistokirjaston kirjatonhoitaja ja Columbian yliopiston tietohallinnon varajohtaja

Lisätietoja Columbian osallistumisesta projektiin.

Committee on Institutional Cooperation (CIC)

"Yhteistyö Googlen kanssa on yksi kunnianhimoisimmista hankkeista CIC:in historiassa ja sen ansiosta saadaan aikaan merkittävä muutos kirjastojen palveluiden käyttöön ja tiedon saatavuuteen. Vapautamme resurssit sekä yliopistojen että laajemmin tavallisen käyttäjäkunnan käyttöön. "

-Barbara McFadden Allen, CIC:in johtaja

Lisätietoja CIC:n osallistumisesta projektiin.

Cornell-yliopiston kirjasto

Tutkimuskirjastot ovat nykyisin tärkeitä yhteistyökumppaneita akateemisessa maailmassa tutkimukselle, opetukselle ja oppimiselle antamansa tuen ansioista. Ne palvelevat myös yleistä etua parantamalla johtavien ajattelijoiden teosten saatavuutta. Cornellin yliopiston kirjasto, yksi johtavista tutkimuskirjastoista, liittyy mieluusti muiden kirjastojen joukkoon Googlen yhteistyöohjelmaan. Yhteistyön tuloksena on merkittävä ajan ja resurssien säästö."

- Anne R. Kenney, Cornell-yliopiston vt. kirjastonhoitaja

Lisätietoja Cornell-yliopiston kirjaston osallistumisesta projektiin.

Harvardin yliopisto

Uusi vuosisata tuo tärkeitä uusia mahdollisuuksia kirjastoille ja niiden palveluita käyttäville ihmisille. Tärkeimpien tutkimuskirjastojen ja Googlen välisestä yhteistyöstä hyötyvät opiskelijat, opettajat, tutkijat ja lukijat kaikkialla. Hanke valjastaa internetin voiman sen käyttäjien käyttöön. Kiinnostavat teokset löytyvät tarkasti ja nopeammin kuin aiemmin pystyttiin edes kuvittelemaan. Käyttäjät opastetaan etsimään teokset paikallisista kirjastoista tai ostamaan ne kustantamoilta tai kirjakaupoista. Ja vapaasti jaeltaville teoksille avautuu vielä laajempi käyttöoikeus."

– Sidney Verba, Harvardin yliopistokirjaston johtaja

Lisätietoja Harvardin osallistumisesta projektiin.

Ghentin ylipiston kirjasto

Olemme innoissamme, kun voimme avata teoksemme ja kirjastomme koko maailman käyttöön tämän projektin avulla. Tämä on jännittävä hanke, jolla pyritään auttamaan lukijoita – riippumatta siitä missä he ovat – löytämään ja käyttämään osaa Belgian ja koko Euroopan runsaasta kirjallisesti perinteestä ja kulttuurista. Olemme lisäksi aloittamassa monivuotisen kirjastorakennuksen korjausprojektin, ja sillä aikaa kun ovemme ovat suljettuina, teoksemme ovat kuitenkin opiskelijoiden ja tutkijoiden käytettävissä Google-teoshaun kautta."

– Sylvia Van Peteghem, kirjastonhoitaja, Ghentin yliopiston kirjasto

Lisätietoja Ghentin yliopiston kirjaston osallistumisesta projektiin [hollanninkielinen].

Keion yliopiston kirjasto

Google-projektin ansiosta voimme antaa kokoelmamme käyttöön maailmanlaajuisesti, jolloin teoksemme antavat oman panoksensa tutkimukseen ja koulutukseen globaalilla tasolla. Yliopistomme perusti vuonna 1858 Yukichi Fukuzawa, joka oli tunnettu sitoutumisestaan tiedon ja tietovälineiden kehittämiseen uuden ajan Japanissa. Tämän takia Keio on juuri sopiva ensimmäiseksi japanilaiseksi kirjastoksi, joka liittyy Google-teoshakuun."

- Professori S. Sugiyama, Johtaja, Keion yliopiston kirjasto

Lisätietoja Keion osallistumisesta projektiin [japaninkielinen].

Katalonian kansalliskirjasto

Aikoinaan oli niin, että vain ne, jotka pääsivät käymään kirjastossamme, pystyivät lukemaan teoksiamme. Nyt kuka tahansa, jota kirjastomme laaja valikoima kiinnostaa, voi etsiä ja lukea teoksiamme internetin kautta – tai ehkä he huomaavat jonkun teoksen sattumalta tehdessään hakuja Google-teoshaussa. Tämä on valtava edistysaskel, koska se antaa lukijoille ympäri maailman mahdollisuuden löytää ja käyttää katalonialaista, kastilialaista ja eteläamerikkalaista kirjallisuutta."

– Dolors Lamarca, Barcelonan kansallisen kirjaston johtaja

Lisätietoja Katalonian kansalliskirjaston osallistumisesta projektiin [katalaaninkielinen].

New Yorkin kaupunginkirjasto

New Yorkin kaupunginkirjaston tutkimuskirjastot yllättyivät havaitessaan kuinka lähellä Googlen missio oli heidän omaa missiotaan. Näemme digitalisointiprojektin merkittävänä mullistuksena tiedonhaussa ja halusimme siitä oppimisen lisäksi myös vaikuttaa siihen. Tällä hetkellä suhtaudumme hankkeeseen hieman varovaisesti ja olemme lisänneet ohjelmaan rajoitetun määrän muutamilla kielillä julkaistuja, hyväkuntoisia teoksia, jotka ovat vapaasti jaeltavissa. Kun olemme tehneet arviomme ohjelmasta tämän rajoitetun osallistumisen jälkeen, uskomme laajentavamme yhteistyötämme."

– David Ferriero, Andrew W. Mellon, New Yorkin kaupunginkirjaston johtaja ja toimitusjohtaja

Lisätietoja New Yorkin kaupunginkirjaston osallistumisesta projektiin.

Oxfordin yliopisto

Bodleian-kirjaston tehtävä sen perustamisesta lähtien (1602) on perustunut Sir Thomas Bodleyn näkemykseen siitä, että kirjaston tehtävänä on palvella kansainvälistä "kirjallista tasavaltaa" ja siksi kirjaston kokoelmat ovat olleet aina avoinna kaikille niitä tarvinneille. Yli 60 % Bodleian-kirjaston palveluita käyttävistä henkilöistä ei ole suorassa yhteydessä Oxfordin yliopistoon. Googlen Kirjastoyhteistyöohjelma Oxfordissa toimii todisteena sitoutumistamme siihen, että sekä tieteellinen yhteisö että muut käyttäjät voivat käyttää teoksiemme sisältöä työssään. Hanke vie Sir Thomas Bodleyn näkemyksen ja Bodleian-kirjaston tavoitteen digitaaliseen aikaan. Lukijat kaikista maailman kolkista voivat käyttää kirjaston kokoelmia internetin kautta."

– Ronald Milne, Oxfordin yliopiston kirjaston ja Bodleian-kirjaston kirjastonhoitaja

Lisätietoja Oxfordin osallistumisesta projektiin.

Princetonin yliopisto

Princetonin kirjastonhoitajat ovat sukupolvesta toiseen omistautuneet keräämään teoskokoelman, joka kattaa tuhansia aihepiirejä ja kymmeniä kieliä. Se osa kokoelmasta, joka ei ole tekijänoikeussuojan piirissä, on ollut käytettävissä internetin kautta, ja se on helpottanut opiskelijoiden ja henkilökunnan tutkimustyötä. Liityttyämme Googlen yhteistyöohjelmaan voimme tarjota kokoelmamme tutkijoille kaikkialla maailmassa. Se sopii hyvin Princetonin epäviralliseen mottoon, jonka mukaan yliopisto palvelee oman kotimaansa lisäksi kaikkia maailman kansakuntia."

– Karin Trainer, Princetonin yliopiston kirjastonhoitaja

Lisätietoja Princetonin yliopiston kirjaston osallistumisesta projektiin.

Stanfordin yliopisto

Stanford on digitoinut tekstiä jo vuosien ajan, jotta aineistomme olisi helpommin käytettävissä ja jotta teksteistä voidaan tehdä hakuja, mutta toisin kuin aikakauslehtien kohdalla, kirjojen kohdalla nämä toimenpiteet ovat olleet sangen rajoittuneita teknisistä ja taloudellisista syistä. Googlen yhteistyöprojekti siirtää digitaalisen julkaisumme aivan eri mittakaavaan. Tämän yhteistyöohjelman ja muiden vastaavien ohjelmien kautta Stanford pyrkii tehostamaan oppimista ja helpottamaan innovaatiota."

Michael A. Keller, Yliopiston kirjastonhoitaja

Lisätietoja Stanfordin osallistumisesta projektiin.

Kalifornian yliopisto

Vapauttamalla kirjastojemme valtavan tietomäärän uusimman hakuteknologian käyttöön Kalifornian yliopisto jatkaa työtään teknologian ja kirjaston kokoelmien yhdistämiseksi tukien samalla tutkimista, oppimista, potilaiden hoitoa ja kulttuuriyhteistyötä. Tässä uudessa maailmassa ihmiset voivat yhdistellä tietoja ja ideoita, jotka olivat aiemmin heidän ulottumattomissaan, ja edistää innovaatioita elämän kaikilla osa-alueilla – akateemisessa elämässä sekä talous- ja siviilielämässä – ja tehostaa samalla maailman hienojen kirjastojen käyttämistä.

Digitoimalla kirjastomme kokoelmat tarjoamme turvallisen arkiston myös tuhansille kirjailijoille, kustantajille ja lukijoille, joille paperiverisoiden tuhoutuminen esimerkiksi luonnonkatastrofin takia olisi murskaava isku. Kuka tahansa, joka epäilee tällaisen katastrofin vaikutusta kulttuurimuistiimme, voi tutustua hurrikaani Katriinan sisarkirjastoillemme aiheuttamiin tuhoihin.

Instituutiona, joka on kerännyt nämä laajat kokoelmat yhteisen edun hyväksi, totesimme, että liittyminen Googlen yhteistyöohjelmaan on oikea ratkaisu."

– Daniel Greenstein, Associate Vice Provost for Scholarly Information and University Librarian

Lisätietoja Kalifornian yliopiston osallistumisesta projektiin.

Madridin yliopisto

Vapaasti jaeltavat teokset, jotka olivat aikaisemmin vain sellaisten ihmisten käytössä, jotka pääsivät käymään Madridin yliopiston kirjastossa, ovat nyt kaikkien käytettävissä. Ainoana vaatimuksena on internet-yhteys. Olemme siis avanneet kirjastomme sananmukaisesti koko maailman käyttöön. Koulutusmahdollisuudet ovat rajattomat ja teemme mielellämme yhteistyötä Googlen kanssa tässä hankkeessa."

– Carlos Berzosa, kansleri

Lisätietoja Madridin yliopiston osallistumisesta projektiin [espanjankielinen].

Lausannen yliopiston kirjasto

"Vapaasti jaeltavat teokset, jotka olivat aikaisemmin vain sellaisten ihmisten käytössä, jotka pääsivät käymään Lausannen yliopiston kirjastossa, ovat nyt kaikkien käytettävissä. Ainoana vaatimuksena on internet-yhteys. Olemme siis avanneet kirjastomme sananmukaisesti koko maailman käyttöön. Koulutusmahdollisuudet ovat rajattomat ja teemme mielellämme yhteistyötä Googlen kanssa tässä hankkeessa."

-Hubert A. Villard, Lausannen yliopiston kirjaston johtaja.

Lisätietoja Lausannen yliopiston kirjaston osallistumisesta projektiin [ranskankielinen].

Michiganin yliopisto

Googlen kirjastoyhteistyöohjelma on missiomme ytimessä, kun yritämme luoda julkisen yliopiston, joka lisää tietämystä – kampuksellamme ja muualla. Liittymällä yhteistyöohjelmaan, jossa kirjaston kokoelmia voi tutkia Googlen kautta, Michiganin yliopisto toimii vauhdittajana hankkeessa, joka lisää merkittävästi ihmisten mahdollisuuksia hakea tietoa. Michiganin yliopisto pitää tätä hanketta hyvänä keinona tehdä tietojen käyttämisestä mahdollisimman helppoa ja yleistä. Lisäksi Michiganin yliopisto liittyi tähän vallankumoukselliseen yhteistyöohjelmaan monista muista hyvistä syistä:

  • Uskomme, että kirjastojen kokoelmien peruskäytön lisäksi tämä toiminta on erittäin tärkeää, koska se antaa yliopiston kirjastolle mahdollisuuden kehittää palveluitaan uuden vuosituhannen tarpeiden mukaisiksi.
  • Tämä työ luo uusia tapoja, joilla käyttäjät voivat tehdä hakuja ja käyttää kirjastojen kokoelmia. Ne ovat nyt avoinna sekä omille käyttäjillemme että käyttäjille kaikkialla maailmassa.
  • Vaikka olemme aloittaneet laajamittaisen tallennuspohjaisen materiaalien muunnosprojektin kirjaston kokoelmien osalta ja olemme olleet johtavia kirjastoja kokoelmiemme muuntamisessa sähköiseen muotoon, tiedämme, että näin laaja muunnosprosessi voidaan toteuttaa vain tällaisen yhteistyön kautta. Olemme muuttaneet noin 5 000 teosta vuosittain digitaaliseen muotoon, mutta tälläkin tahdilla koko kokoelmamme muuntaminen kestäisi yli tuhat vuotta."

John P. Wilkin, Yliopiston kirjastonhoitaja

Lisätietoja Michiganin yliopiston osallistumisesta projektiin.

Teksasin yliopisto (Austin)

Yhteiskunnassamme yliopistokirjastoille on uskottu tärkeä tehtävä kerätä koko ihmiskunnan tietämyksen kattava tietokokoelma ja antaa se ihmisten käyttöön. Kirjastoidemme tehtävänä on säilyttää nämä tiedot ja varmistaa, että ne ovat käytettävissä myös tulevaisuudessa. Teksasin yliopistossa on sitouduttu vahvasti näihin tavoitteisiin. Uskomme, että osallistuminen tähän hankkeeseen auttaa meitä varmistamaan, että sitoumuksemme pitää myös tulevaisuudessa."

Fred Heath, Vice Provost and Director of Libraries

Lisätietoja Teksasin yliopiston osallistumisesta projektiin.

Virginian yliopisto

Virginian yliopiston Kirjasto on uranuurtaja vapaasti jaeltavan materiaalin digitoinnissa. Aloitimme painetulla materiaalilla vuonna 1992, ja henkilökunta ja opiskelijat ymmärsivät nopeasti, että jo unohdetut ja loppuunmyydyt tekstit saattoivat löytää uuden yleisön ja herättää uusia tutkimusaiheita. Olemme usein puhuneet seinättömästä kirjastosta, mutta vasta nyt olemme lähellä sen toteutumista, kiitos tämän yhteistyöohjelman."

Karin Wittenborg, kirjastonhoitaja, Virginian yliopisto

Lisätietoja Virginian yliopiston osallistumisesta projektiin.

Wisconsinin yliopisto - Madison

Wisconsinin yliopiston kirjaston ja Wisconsinin historiallisen yhdistyksen kirjastojen kokoelmat muodostavat yhden Yhdysvaltojen suurimmista kokoelmista, joka koostuu erilaisista asiakirjoista ja historiallisesta materiaalista. Google-yhteistyön kautta Wisconsin on ottamassa johtavaa roolia vapaasti jaeltavan materiaalin säilyttämisessä tuleville käyttäjille ja kirjaston materiaalien vapauttamisessa opetukseen ja tutkimukseen. Tämä hanke on malliesimerkki Wisconsinin visiosta – eli aidosti rajattomasta yliopistosta. Wisconsinin kirjastot seuraavat tätä periaatetta. Googlen digitointihanke mahdollistaa sen, että kirjastot laajentavat vapaasti jaeltavien teosten käyttöoikeuksia niillekin käyttäjille, jotka eivät voi olla fyysisesti kirjastossa käyttämässä materiaaleja. Suuri osa materiaalista on harvinaista ja ainutkertaista ja se tarjoaa myös laajan avoimen tietokanavan opetukseen, tutkijoille ja yleiseen käyttöön."

Edward Van Gemert, vt. johtaja, Wisconsinin yliopiston kirjastot

Lisätietoja Wisconsinin yliopiston osallistumisesta projektiin.

©2011 Google - Etusivu - Tietoja Googlesta - Tietosuojakäytäntö