Tietoja Google-teoshausta
Esittely
Ajatuksia ja mielipiteitä
Yleisiä ohjeita

Yhteistyökumppaniohjelma
Kustantajille ja kirjailijoille
Liity nyt
Yhteistyökumppaniohjeita

Kirjastoyhteistyö
Esittely
Kirjastoyhteistyökumppanit
Kirjastonhoitajan ohje

Tietoja Google-teoshausta

Yleiskuvaus | Historia | Faktoja ja harhakäsityksiä

Faktoja ja harhakäsityksiä

Harhakäsitys: Google-teoshaun avulla voit tallentaa minkä tahansa teoksen omalle tietokoneellesi ilmaiseksi.

Fakta: Google-teoshaun avulla voit etsiä teoksia ja niissä olevaa tekstiä, mutta et voi tallentaa teoksia tietokoneellesi tai lukea niitä ilmaiseksi. Kun löydät teoksen, jota suojaa tekijänoikeus, voit tarkastella vain pientä osaa teoksesta istunnon aikana – joko katkelmia tai esimerkkisivuja - ja lisäksi näet linkit joko teoksen ostamista tai lainaamista varten. Jos teosta ei suojaa tekijänoikeus, voimme näyttää sen kokonaan. (Lisätietoja Google-teoshaussa olevista vapaasti jaeltavista teoksista annetaan täällä.)


Harhakäsitys: Sanotte näyttävänne vain pieniä katkelmia tekijänoikeuden suojaamista teoksista, mutta voin kuitenkin tarkastella kokonaisia sivuja, joten loukkaatte varmaankin tekijänoikeuksia.

Fakta: Jos Google-teoshaussa näytetään tekijänoikeuksien suojaamasta teoksesta enemmän kuin muutama katkelma, se johtuu siitä, että kirjailija tai kustantaja on liittynyt yhteistyökumppaniohjelmaamme ja antanut luvan näyttää esimerkkisivuja, joiden avulla saat tietoa kirjasta ostopäätöksesi tueksi. Tämä tehdään vain kustantajan luvalla.


Harhakäsitys: Jos teosta suojaa tekijänoikeus, sen luvaton skannaaminen on laitonta.

Fakta: Tämä on todennäköisesti kaikkein yleisin virheellinen käsitys Google-teoshausta ja tekijänoikeuslaista ylipäätään. Jos kirjaston teos on vapaasti jaeltavissa (eli sillä ei ole tekijänoikeussuojaa), se näytetään kokonaan. Jos teoksella on tekijänoikeussuoja, käyttäjät näkevät vain perustiedot (esimerkiksi teoksen ja kirjailijan nimen) ja korkeintaan kolme katkelmaa sisällöstä sekä tiedot siitä mistä teoksen voi ostaa tai missä kirjastossa se on lainattavissa. Jos kustantajat tai kirjailijat eivät halua, että heidän teoksiaan digitoidaan, heidän tarvitsee vain mainita asiasta meille ja heidän teoksiaan ei digitoida. 

Olemme suunnitelleet Google-teoshaun huolella niin, että käytämme teoksia oikeudenmukaisesti ja täysin lakien mukaisesti. Tekijänoikeuslait pyrkivät suojaamaan ja vahvistamaan teosten arvoa, jotta niitä tehtäisiin lisää – eli siihen, että kirjailijat kirjoittavat teoksia ja kustantajat julkaisevat niitä. Uskomme, että kun luomme lukijoille entistä paremmat mahdollisuudet löytää teoksia, autamme samalla kirjailijoita ja kustantajia lisäämään myyntiään. Lisätietoja teosten oikeudenmukaisesta käytöstä on täällä.


Harhakäsitys: Tämä hanke olisi hyvä muuten, mutta Google ei anna kirjailijoiden ja kustantajien valita, ovatko heidän teoksensa mukana Google-teoshaussa vai eivät.

Fakta: Kustantaja tai kuka tahansa muu tekijänoikeuden haltija voi halutessaan jättää teoksensa pois teoshausta milloin tahansa.. Ohjeet siihen ovat täällä, ja tukitiimimme auttaa tarvittaessa.

On kuitenkin syytä pitää mielessä, että missään tapauksessa kukaan ei näe kokonaista sivua tekijänoikeuden suojaamasta teoksesta Google-teoshaussa ilman tekijänoikeuden omistajan lupaa; jos teosta suojaa tekijänoikeus, näytämme vain katkelmia hakutermiä ympäröivästä sisällöstä, ellei meillä ole tekijänoikeuden omistajan nimenomaista lupaa näyttää enemmän.


Harhakäsitys: Kirjakaupat, kuten Amazon, maksavat Googlelle siitä, että niiden linkit näkyvät Google-teoshaun sivuilla.

Fakta: Google-teoshaun sivuilla on linkkejä kirjakauppojen sivuille, koska haluamme helpottaa teosten ostamista ja myymistä. Kirjakaupat eivät maksa siitä, että teoshausta on linkkejä niiden sivuille, eikä Google hyödy siitä, että ostat teoksen näiltä jälleenmyyjiltä.


Harhakäsitys: Google hyötyy teoksista perimällä korvauksia Google-teoshaun sivulla olevista mainoksista, eikä tuloja jaeta tekijänoikeuksien omistajien kanssa.

Fakta: Google-teoshaku tuottaa suuria hyötyjä kirjailijoille ja kustantajille omalla kustannuksellaan. Lisäämme mainoksia teoksen hakutuloksiin vain, jos tekijänoikeuden omistaja on antanut meille luvan näyttää osan teoksesta ja haluaa, että sivulla on mainoksia. Kun sivuilla näkyy mainoksia, suurin osa niistä kertyvistä tuloista ohjataan tekijänoikeuksien omistajille. Toisin sanoen, Google hyötyy teoshakusivujen mainoksista ainoastaan samassa suhteessa kuin yhteistyökumppanimmekin niistä hyötyvät.

©2011 Google - Etusivu - Tietoja Googlesta - Tietosuojakäytäntö